Zavrieť

Porady

Neziskové organizácie

Neziskové organizácie

Nezisková organizácia je právnická osoba, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých užívateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.

Všeobecne prospešné služby sú najmä:

  • poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
  • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
  • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
  • ochrana ľudských práv a základných slobôd,
  • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
  • výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
  • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
  • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
  • zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.


Nezisková organizácia môže poskytovať služby len vtedy, ak spĺňa podmienky na ich poskytovanie upravené osobitnými predpismi.

Názov neziskovej organizácie musí obsahovať označenie "nezisková organizácia" alebo skratku "n.o." a musí sa odlišovať od názvu iných už registrovaných neziskových organizácií.

Neziskovú organizáciu môže založiť fyzická osoba, právnická osoba alebo štát.

Nezisková organizácia sa zakladá zakladacou listinou podpísanou všetkými zakladateľmi. Pravosť podpisov všetkých zakladateľov musí byť úradne osvedčená. Zakladaciu listinu môže uzavrieť aj splnomocnenec, ktorý má na to plnomocenstvo. Plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa sa pripojí k zakladacej listine.

Nezisková organizácia vzniká dňom, keď rozhodnutie registrového úradu o registrácii nadobudlo právoplatnosť.

Registrovým úradom je obvodný úrad v sídle kraja v Slovenskej republike, odbor všeobecnej vnútornej správy, príslušný podľa sídla neziskovej organizácie. Ústredný register neziskových organizácií vedie Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor vnútorných vecí, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29.

Písomný návrh na zápis neziskovej organizácie do registra musí podať zakladateľ alebo osoba na to ním písomne splnomocnená do 60 dní od založenia neziskovej organizácie. Pravosť podpisu navrhovateľa musí byť úradne osvedčená.

Registrový úrad dohliada, či nezisková organizácia plní účel a poskytuje všeobecne prospešné služby, na ktoré bola založená. Na tento účel vyhodnocuje obsah výročných správ a v prípade zistenia nedostatkov upozorňuje na ne orgány neziskovej organizácie, požaduje vykonávanie nápravy, ako aj splnenie povinností uložených zákonom Ak náprava sa nevykoná, môže registrový úrad podať návrh na zrušenie neziskovej organizácie.

Registrový úrad pri registrácii neziskových organizácií a výkone dohľadu riadi Ministerstvo vnútra SR.

Založenie, vznik, zrušenie, zánik, postavenie orgánov a hospodárenie neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby ( ďalej len "nezisková organizácia") upravuje Zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z.z.


Zdroj: www.minv.sk
••• viac••• menej
2 4
registrácia na DU (09.08.12)
Dobrý deň, prečítala som si témy a aj DRSR okolo povinností pri vzniku SVB a dospela som k názoru, že registrácia na DU nie je potrebná. Je to 6 bytov a jediný príjem bude do fondu opráv a voda. Pros...
0 1
DEK kľúče - vstup do domu (09.06.07)
Ahojte, má niekto z vás skúsenosti s tzv. DEk klúčmi (tabletkami)? Plánujeme si zabezpečiť vchod do domu cez DEK kluce a elektromagneticke zamky. Je tam aj moznost evidencie prechodov, otvorenych dver...
1 0
Zmena nazvu obcianskeho zdruzenia a nasledna registracia na 2% z dani. (20.07.12)
Viete mi niekto poradit, co vsetko obnasa zmena nazvu obcianskeho zdruzenia ? Potrebujeme premenovat obcianske zdruzenie, ktore ma v nazve meno podnikatelskeho subjektu, ktory zdruzenie predtym financ...
1 0
manželka v občianskom združení (07.08.12)
Dobrý deň, potrebujem poradiť, či možu byt v občianskom združení manžel, manželka a kamarát? Ide mi o to, že manžel už založil občianske združenie: on, kamarát a jedna kamarátka. Kamarátka chce vystú...
1 3
Kúpa spoločnej časti bytového domu (05.08.12)
Zdravím poraďáci, vedel by mi niekto vysvetliť aký je rozdiel medzi vstavbou a odkúpením spoločnej časti domu? Jeden s majiteľov bytu si pričlenil spoločnú časť bytového domu-chodbu s balkónom a to ...
1 20
svojvoľné rozširovanie bytu na úkor spoločných priestorov (05.08.10)
Toto nie je otazka, len taka motivacna hypoteticka situacia na zamyslenie, co by sa na Slovensku mohlo udiat: Predstavte si, ze si jeden z obyvatelov bytovky len tak z nicoho nic rozsiri svoj byt o ca...
0 3
nájomná zmluva na spoločný priestor a nájomné (25.04.09)
Dobrý den, riešim teraz za manželku jeden problém a zaujímal by ma Váš názor na nasledovné: Manželka podpísala nájomnú zmluvu zo SVB na prenájom spoločných priestorov - kočíkarne od SVB.V zmluve je ...
1 3
pristup k zmluvam (27.07.12)
dobry den, pisem Vam ako zastupca vlastnikov bytov. Od spravcu sme pozadovali zmluvy napr k vytahom, udrzbe zelene, poisteniu bytoveho domu a pod. Ten nam tieto zmluvy neposkytol naskenovane. Odkaza...
1 0
vedúca školskej jedálne - kval. pož. (09.02.09)
Zdravím všetkých. Vedel by mi niekto povedať, aké kvalifikačné požiadavky je potrebné spĺňať ak by niekto chcel pracovať ako vedúca školskej jedálne? Moja známa má totiž o takúto prácu záujem, v miest...
1 5
Ako si poradiť s podnikateľom,ktorý podniká v byte bez súhlasu vlastníkov a predsedu? (03.08.12)
Chcela by som poprosiť o radu ako postupovať v prípade,ak spoluvlastník bytu vykonáva podnikateľskú činnosť bez súhlasu ostatných vlastníkov bytov a bez súhlasu predsedu SVB a dokonca aj bez toho aby ...
1 0
Môže výbor naďalej fungovať? dozorná rada pozemkové spoločenstvo (30.07.12)
Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či keď sme ako pozemkové spoločenstvo a odstúpil jeden člen z 5 členného výboru a 1 člen z 3-člennej dozornej rady, keďže sme naďalej uznášania schopný, tak či ako ...
1 2
Ako účtovať prijatie tržby za vstupenky, ktoré nie sú naše (22.06.12)
Mala som túto tému pod podvojným účtovníctovom, kde mi poradili, že to mám presunúť sem: Sme občianske združenie. Doteraz sme účtovali v jendoduchom účtovníctve a teraz sa neviem vymotať v podvojnom....
1 3
Rozdelenie domu (30.07.12)
Dobrý večer, bývame v rodičovskom dome s rodičmi, prerábame si 3 poschodie, lenže chceme to mať aj na papieri že je to naše, aby časom neboli nejaké problémy. Chceli by sme to urobiť takto: Rodičia ná...
0 2
Musím v byte kúriť? (23.05.08)
Dobry den, mozno by ste mi vedeli Vy poradit, ak nie, nevadi, chcela by som Vas poprosit o radu, platim za kurenie v 3 izbovom byte, mame merace, nikto v byte 3 roky nebyva a rocne platim 12,000 Sk le...
0 0
Vysporiadanie prebytku hospodárenia (20.02.09)
Zdravím poraďákov Chcela by som poradiť s prebytkom hospodárenia cca 100 tis. € Obec je povinná min. 10% z prebytku odviezť na RF, použitie RF-len na kapitálové výdavky prip. finančné.Čo s 90% ?...
Sleduj témy Neziskové organizácie
na hlavnej stránke Porada.sk