Videoškolenie: Účtovníctvo krok za krokom 2. časť

Účtovníctvo krok za krokom – 2.časť

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský PhD.

Cena videoškolenia: 30€ s DPH
Zľava 25% z ceny – t.j. 22,50€ s DPH

Videoškolenie je dostupné!
Materiál priložený k videoškoleniu na stiahnutie.

Obsah videoškolenia:

2. deň:
Účtovanie zásob
Analytická evidencia k účtom zásob
Možnosti obstarania zásob a oceňovanie zásob (kúpa, bezodplatné nadobudnutie, nepeňažný vklad spoločníka, obstaranie vlastnou činnosťou)
Možnosti vyradenia zásob (likvidácia, predaj, škoda, darovanie)
Vykonanie úprav na zásobách

Účtovanie zásob spôsobom A
Účtovanie obstarania zásob
Naskladnenie zásob
Účtovanie spotreby a predaja zásob
Uzávierkové účtovné prípady pri účtovaní zásob spôsobom A (opravné položky, zásoby na ceste, nevyfakturované dodávky zásob)
Inventarizačné rozdiely

Účtovanie zásob spôsobom B
Účtovanie obstarania zásob
Naskladnenie zásob
Účtovanie spotreby a predaja zásob
Uzávierkové účtovné prípady pri účtovaní zásob spôsobom B (účtovanie začiatočných stavov a konečných zostatkov zásob, opravné položky, zásoby na ceste, nevyfakturované dodávky zásob)
Inventarizačné rozdiely

Vybrané problémy pri účtovaní zásob
Zásoby poskytnuté ako nepeňažná výhra
Krádež zásob
Podsúvahová evidencia pri zásobách

Krátkodobý finančný majetok
Analytická evidencia k účtom krátkodobého finančného majetku
Účtovanie v cudzej mene

Platobné nástroje v účtovníctve
Debetné platobné karty
Kreditné platobné karty
Poukážky na nákup tovaru
Tankovacie karty
Použitie účtu 261 – Peniaze na ceste
Bežný bankový účet
Vkladové a termínované účty
Devízové účty
Bankové záruky a zábezpeky
Kontokorentný bankový účet
Úverové účty
Platobný systém PayPal
Ceniny (poštové známky, kolky, stravné lístky…)

Objednať len videoškolenie z 2. školiaceho dňa

Videoškolenie je súčasťou balíka 4 videoškolení Účtovníctvo komplexne
Objednaním balíka ušetríte!
Cena balíka: 120€ s DPH 78€ s DPH (zľava 35% z pôvodnej ceny!)

Objednať balík 4 videoškolení Účtovníctvo komplexne

Uverejnené v Videoškolenia