Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2017 a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2018

Lektor: RNDr. Jozef Mihál

Počas jediného dňa sa na seminári dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka na prelome rokov 2017/2018 – ročné zúčtovanie preddavkov na daň, daňové priznania FO, všetky potrebné legislatívne zmeny.

Využite možnosť získať potrebné informácie už v decembri a získať tak čas na plnenie povinností po Novom roku. V čase konania seminárov už budú všetky zmeny pre rok 2018 schválené v Národnej rade. Zároveň vás chceme v dobrom upozorniť na to, že o túto sériu seminárov býva každoročne obrovský záujem a väčšina termínov je dopredu vypredaná – preto odporúčame zabezpečiť si svoje miesto dostatočne včas vrátane úhrady.

07.02.2018 Piešťany, Hotel Park, I. Krasku 2 (dostupné 4) - cena 72€ s DPH
09.02.2018 Bratislava, Hotel Saffron, Radlinského 27 (dostupné 5) - cena 84€ s DPH

V cene za seminár je zahrnutý obed (Košice 31.1. bageta) a ďalšie občerstvenie počas seminára, rozsiahly pracovný materiál (cca 100 strán).

Účastníci seminárov v Bratislave môžu využiť parkovanie v areáli hotela Saffron alebo na podzemnom parkovisku hotela za zľavnenú cenu 3 eur na celý deň.

Účastníci seminárov v Žiline môžu využiť parkovanie na parkovisku hotela Holiday Inn za zľavnenú cenu 3 eur na celý deň.

Rámcový program
(prezentácia od 8:30, začiatok 9:00, ukončenie o 14:30-15:00)

1. Legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni pre rok 2018
– zmeny v zákone o nelegálnom zamestnávaní pri neskorom prihlásení zamestnanca
– nová minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2018
– nové príplatky podľa Zákonníka práce – za prácu v noci, za prácu v nedeľu…
– trináste a štrnáste platy – Zákonník práce, oslobodenie od dane z príjmu a odvodov
– zvýšenie nezdaniteľných častí a daňového bonusu v roku 2018
– nová nezdaniteľná časť – kúpeľná liečba
– nový daňový bonus – hypotéky pre mladých
– príležitostné príjmy do 500 eur oslobodené od dane (závažná zmena!)
– práca na dohody evidovaných nezamestnaných v roku 2018
– odpustenie odvodov z dohôd pre dôchodcov
– študenti v roku 2018
– zmeny pri poistencoch štátu a dôchodkovom poistení, prihlasovacích povinnostiach
– zmeny pri dávke v nezamestnanosti
– úrazové poistenie od r. 2018
– valorizácia dôchodkov a dôchodkový vek v roku 2018
– nové minimálne a maximálne vymeriavacie základy na odvody
– odvody SZČO v roku 2018
– zvýšenie maximálnych nemocenských dávok, materské v roku 2018, otec na materskej
– ďalšie zmeny v sociálnom poistení, predbežné info o ročnom zúčtovaní od r. 2019
– odvodová úľava (dlhodobo nezamestnaní) v roku 2018
– odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2018
– ďalšie zmeny tak ako budú schválené v NRSR

2. Ukončenie roka 2017 (povinnosti mzdovej účtovníčky)
– povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2017, termíny
– vyplnenie tlačív „Vyhlásenie“ pre rok 2018
– „Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti“ za rok 2017, popis zmien
– „Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2017“
– vykonanie ročného zúčtovania za rok 2017, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov
– „Hlásenie“ za rok 2017 a „Prehľad“ pre rok 2018
– venovanie 2% (3%) za rok 2017,
– zamestnanecká prémia za rok 2017
– nezdaniteľné časti za rok 2017 – daňovník, manžel(ka), III. pilier, príklady
– tlačivá daňových priznaní FO za rok 2017

3. Diskusia
V rámci diskusie sa môžete pýtať na všetko čo Vás zaujíma z oblasti sociálneho poistenia, zdravotného poistenia, zdanenia príjmov zamestnancov a Zákonníka práce.

Zmena a doplnenie programu vyhradené.

 

Nevyhovuje Vám termín a miesto školenia? Pozrite si ho zo záznamu!
Minibalík Legislatívne zmeny 2018 + Ukončenie roka 2017 (viac info TU)

Uverejnené v Školenia