Školenie Zákonník práce 2019/2020 (I.) (RNDr. J. Mihál)

Lektor: RNDr. Jozef Mihál

Na seminári s lektorom RNDr. Jozefom Mihálom podrobne preberieme aktuálne témy v pracovnoprávnej oblasti.

Od 1.1.2019 sa v Zákonníku práce zaviedli príspevky na rekreáciu a rekreačné poukazy. Na seminári sa k tejto téme vrátime. Od roku 2020 by sa príspevky na rekreáciu mali povinne týkať aj menších zamestnávateľov.

Nová minimálna mzda pre rok 2020 znamená ďalšie zvýšenie mzdových nákladov na mzdy a odvody a znamená automatické zvýšenie príplatkov, na ktoré ma zamestnanec nárok.

Pracovný čas treba využiť efektívne. Ukážeme si možnosti najmä pri nepravidelnom rozvrhnutí pracovného času.

Stručne budeme hovoriť o ďalších zmenách pre rok 2020 – zvýšenie príplatkov za nadčasy, novela smernice EÚ pri vysielaní zamestnancov a ďalšie zmeny legislatívy týkajúce sa mzdového účtovníctva a personalistiky schválené v NRSR pre rok 2020.

27.09.2019 Bratislava (Hotel Tatra, Nám. 1. mája 5) – akcia ukončená
08.10.2019 Žilina (Hotel Holiday Inn, Športová 2) – akcia ukončená
09.10.2019 Banská Bystrica (Hotel Dixon, Švermova 32) – akcia ukončená
10.10.2019 Košice (Hotel Hilton, Hlavná 1) – akcia ukončená
11.10.2019 Prešov (Hotel Dukla, Námestie legionárov) – akcia ukončená
14.10.2019 Nitra (Agroinštitút, Akademická 4) – akcia ukončená
21.10.2019 Trnava (Hotel Holiday Inn, Hornopotočná) – akcia ukončená

V cene je zahrnutá kniha Jozefa Mihála „Zákonník práce“, občerstvenie a obed.

Pozor, prípadné poplatky za parkovanie nie sú zahrnuté v cene.

Na seminári si budete môcť zakúpiť za zvýhodnenú cenu 10 eur s DPH ďalšie aktuálne publikácie Jozefa Mihála.
_________________________________________________________________________________
Školenie si môžete pozrieť aj zo záznamu vo forme videoškolenia:
VideoŠkolenie: Zákonník práce 2019/2020 (I.) (RNDr. J. Mihál) (viac info tu).
_________________________________________________________________________________

Program
(• prezentácia od 8:30 • začiatok 9:00 • ukončenie o 14:30-15:00)

 1. Príspevky na rekreáciu a rekreačné poukazy
 • povinnosť zamestnávateľa poskytovať príspevky
 • daňové a odvodové zvýhodnenia
 • ktorí zamestnanci majú nárok na príspevok
 • pri akých rekreáciách a detských táboroch je nárok na príspevok
 • kto sa môže zúčastniť so zamestnancom na rekreácii
 • preukazovanie nároku zo strany zamestnanca
 • interná smernica zamestnávateľa, žiadosť o príspevok
 • príspevok zo sociálneho fondu
 • rekreačné poukazy, špecifiká, výhody a nevýhody
 • na čo si dať pozor pri rekreačných poukazoch
 • príklady, riešenie modelových situácii
 • očakávané problémy pri rekreáciách na prelome rokov 2019/2020
 1. Minimálna mzda a príplatky v roku 2020
 • nová minimálna mzda a minimálne mzdové nároky
 • výška príplatkov za prácu v sobotu, nedeľu a v noci
 • príplatky pri výkone práce vo verejnom záujme
 • a 14. platy v roku 2019 a v roku 2020
 1. Pracovný čas a dovolenka
 • rovnomerne a nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas
 • nadčasy
 • konto pracovného času
 • pružný pracovný čas
 • špecifiká pre domáckych zamestnancov
 • nárok na dovolenku, výpočet, príklady
 1. Ďalšie zmeny pre rok 2020
 • novela smernice EÚ pri vysielaní zamestnancov
 • príplatky za nadčasy
 • dohody študenti a dôchodcovia
 • nezdaniteľné časti v roku 2020
 • ďalšie zmeny tak ako budú schválené v NRSR

Zmeny a doplnenia programu vyhradené.

Storno podmienky: Pri odhlásení sa do troch pracovných dní pred termínom konania vraciame celú uhradenú sumu. Pri odhlásení sa neskôr zaplatený poplatok nevraciame, publikácie Vám zašleme poštou.

_________________________________________________________________________________
Školenie si môžete pozrieť aj zo záznamu vo forme videoškolenia:
VideoŠkolenie: Zákonník práce 2019/2020 (I.) (RNDr. J. Mihál) (viac info tu).
_________________________________________________________________________________

 

Uverejnené v Školenia