Videoškolenie: Aktuality v mzdovej učtárni od 1.1.2015

Názov videoškolenia: Aktuality v mzdovej učtárni od 1.1.2015

Lektor: RNDr. Jana Motyčková
Dlhoročná odborníčka a uznávaná lektorka v mzdovej oblasti.

Cena: 30€ s DPH, pre predplatiteľov DRAKa 10% zľava, t.j. 27€ s DPH.
Videoškolenie je dostupné – dĺžka videoškolenia cca 4,5hod.
Študijné materiály k dispozícii na stiahnutie.

Ukážka z videoškolenia
Splatnosť odmeny z dohody

Objednať videoškolenie

Program videoškolenia:
1. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
– doba trvania dohôd po 1.7.2014, pravidelný a nepravidelný príjem, vplyv na posudzovanie nemocenkých dávok;
– povinnosti voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam
– splatnosť, výplata odmeny a zrážky z odmeny z dohôd
– DoBPŠ po 1.1.2015

2. Minimálna mzda po 1.1.2015
– výšky minimálnej mzdy
– platenie positného na zdravotné poistenie pri nizkej mzde

3. Mzdové veličiny po 1.1.2015

4. Zmeny v dani z príjmov – závislá činnosť
– zdaňovanie nepeňažného plnenia
– uplatnenie príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie v ročnom zúčtovaní za rok 2014

5. Odvodová úľava pre dlhodobo nezamestnaných
– podmienky uplatňovania odvodovej úľavy
– prihlasovanie a vykazovanie zamestnanca s odvodovou úľavou do SP a ZP
– práceneschopnosť zamestnanca s odvodovou úľavou, neplatené voľno, absencia – oznamovacie povinnosti

6. Podpora zamestnávania – príspevok na “prvé platené zamestnanie” od 1.1.2015.

7. Dividendy
– platenie poistného z dividend – zdravotné poistenie
– povinnosti platiteľa voči zdravotnej poisťovni
– zmena v uplatňovaní zaplateného poistného pri výpočte dane po júli 2014

8. Parametre pre platenie poistného szčo na sociálne a zdravotné poistenie po  1.1.2015

Objednať videoškolenie

 

Uverejnené v Videoškolenia