Videoškolenie: Daň z príjmov FO v praxi, daňové priznanie typu B za rok 2021

Lektor: Ing. Jana Acsová
Audítorka SKAU, Daňová poradkyňa SKDP, Lektorka a autorka odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní (www.autora.sk). Na seminároch spája teóriu s praxou.

Dátum sprístupnenia videoškolenia – od 30.01.2022 

Cena: 48€ s DPH (40€ bez DPH)

 

V cene je zahrnutý:

• pracovný materiál prístupný na stiahnutie ešte pred konaním webináru
• záznam z webináru na opätovnú prezretie

Obsah videoškolenia:

 1. Príjmy zo závislej činnosti
 2. Príjmy z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu nehnuteľnosti, za použitie diela a umeleckého výkonu
  • príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti:
   • samostatne dosahované príjmy
   • spoločne dosahované príjmy
  • príjmy z prenájmu nehnuteľnosti:
   • samostatne dosahované príjmy z prenájmu
   • spoločne dosahované príjmy z prenájmu
  • príjmy za vytvorenie a použitie diela a umeleckého výkonu:
   • aktívne a pasívne príjmy autora – základné východiská a rozdiely
   • možnosti fyzických osôb pri zdanení autorských honorárov
 3. Príjmy z kapitálového majetku
  • úrokový výnos z cenných papierov, z vkladov, z poskytnutých pôžičiek
  • príjem z vyplatenia podielových listov
  • výnosy z dlhopisov
 4. Ostatné príjmy podľa § 8 zákona
  • príjem  z príležitostných činností; podmienky pre uplatnenie oslobodenia
  • príjem z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva; možnosti oslobodenia, daňové výdavky
  • príjem z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí; možnosti oslobodenia, povinnosť zdanenia príjmu; čo je to príležitostný prenájom
  • príjem z predaja/prevodu nehnuteľnosti
  • príjem z predaja/prevodu hnuteľných vecí
  • príjem z predaja/prevodu cenných papierov, akcií, podielov
  • príjem z výhry v lotériách a iných podobných hrách, reklamné súťaže, verejné súťaže
  • príjem z prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov
  • príjem z predaja virtuálnej meny
 5. Dividendy
 6. Daňové priznanie typu B
  • zobrazenie príjmov v daňovom priznaní
  • pravidlá pre umorovanie daňovej straty
  • sadzba dane z príjmov a jej praktické uplatnenie:
   • znížená sadzba dane 15%
   • štandardná sadzba dane 19%, 25%
   • osobitná sadzba dane 7%, 19%
  • dotácie a príspevky
  • povinnosť podať daňové priznanie
  • nezdaniteľné časti základu dane
  • povinné prílohy; osobitné záznamy
 7. Preddavky fyzických osôb
 8. Uzatvorenie roka 2021 podnikajúcich fyzických osôb
  • FO účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva,
  • FO s daňovou evidenciou,
  • FO s percentuálnymi výdavkami.

 

________________________________________________________________________

Uverejnené v Videoškolenia