Videoškolenie Daňové priznanie fyzických osôb (FO) za rok 2019 + novely zákona o dani z príjmov od 1.1.2020

Lektor: Ing. Jana Acsová
Audítorka SKAU, Daňová poradkyňa SKDP, Lektorka a autorka odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní (www.autora.sk). Na seminároch spája teóriu s praxou.

Videoškolenie je dostupné. Dátum nahrávania 4.2.2020.
Dĺžka videoškolenia cca 4,5 hod.
Materiál na stiahnutie – áno.

Cena: 36€ s DPH 

Kúpiť Videoškolenie - cena 36€ s DPH

Ukážka z videoškolenia:

Obsah videoškolenia:
1) Zmeny zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. – aktualizácia pre fyzické osoby na rok 2019, 2020 (rekreačné poukazy, nezdaniteľné časti základu dane, umorovanie straty, mikrodaňovník, znížená sadzba dane 15% a podobne).

2) Vybrané oblasti zákona o dani z príjmov:
a) majetok využívaný na súkromné aj podnikateľské účely,
b) automobil v podnikaní ako súčasť obchodného majetku – kúpa, predaj,
c) stravovanie.

3) Jednoduché účtovníctvo a účtovná závierka v sústave jednoduchého účtovníctva za rok 2019.

4) Uzatvorenie roka 2019 podnikajúcich fyzických osôb:
a) účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva,
b) preukazujúcich výdavky formou daňovej evidencie,
c) s percentuálnymi výdavkami.

5) Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B a informácie z neho vyplývajúce:
a) povinnosť podať daňové priznanie,
b) nezdaniteľné časti základu dane,
c) príjmy dosiahnuté pri spoločnom podnikaní,
d) príjmy zo závislej činnosti,
e) príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu,
f) príjmy z kapitálového majetku,
g) ostatné príjmy,
h) umorovanie straty,
i) povinné prílohy,
j) osobitné záznamy,
k) upozornenia k vyplneniu daňového priznania.

6) Diskusia.

Uprednostňujete osobnú účasť?
Školenie: Daňové priznanie fyzických osôb (FO) za rok 2019 + novely zákona o dani z príjmov od 1.1.2020 (viac info tu).

Uverejnené v Videoškolenia