Videoškolenie: Novela zákona o DPH od 1.10.2014 a 1.1.2015

Videoškolenie: Novela zákona o DPH od 1.10.2014 a 1.1.2015

Lektor: Ing. Zdenka Jablonková

Cena: 30 24 € s DPH (Zvýhodnená cena -20% z pôvodnej ceny videoškolenia!)

Videoškolenie je dostupné!

Materiál dostupný na stiahnutie.
Dĺžka videoškolenia cca 110 minút.

Objednať videoškolenie

Ukážka z videoškolenia: Úprava jedného kontaktného miesta

Obsah videoškolenia:
1. Zmena miesta dodania pri telekomunikačných službách, službách rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických službách nezdaniteľným osobám
2. Osobitná dobrovoľná úprava uplatňovania dane pri službách poskytovaných nezdaniteľným osobám
• telekomunikačné služby,
• služby rozhlasového a televízneho vysielania
• elektronické služby
3. Skrátenie lehoty na registráciu zdaniteľnej osoby za platiteľa dane
4. Možnosť skoršieho vrátenia nadmerného odpočtu pred ukončením daňovej kontroly – čiastkový protokol
5. Zníženie limitu na podávanie súhrnného výkazu za kalendárny štvrťrok

Objednať videoškolenie

Uverejnené v Videoškolenia