Zavrieť

Porady

DPH a Poľsko

kira kira

kira je offline (nepripojený) kira

Vie mi niekto poradiť? Sme platci DPH,účtujeme vJÚ.Zamestnanec bol v Poľsku,kde kúpil náhradnú súčiastku do auta.Vystavili mu bloček o zaplatení, ako je to s DPH? Nakupujeme aj naftu v ČR a PL. Ako to zaúčtujem???Dík
Usporiadat
sway sway

sway je offline (nepripojený) sway

som človek ktorého poteší keď niekomu dobre poradí, a nik mu nemá za zlé, keď sa pýta na "samozrejmosti" a hlavne som žena - žienka ...viac
JanaSys
Kto robil to školenie?
Alebo inak : chceš povedať, že ak som bola v ČR na služobke a kúpila som tam knihy na bloček z ERP a doviezla do SR, tak do nákladov patrí len základ, DPH na nejaké pohľadávky voči daňovému úradu ČR (ak budem žiadať o vrátenie) alebo nedaňové náklady a odviesť z toho DPH na výstupe? Pretože určite nárok na odpočet našej DPH nie je - doklad z ERP alebo prípadne aj faktúra s DPH nemá všetky náležitosti na odpočet našej DPH.

AVO POMOC!
Prednášala Ing. Pavileková, ale ak máš pochybnosti počkaj ešte, podala som konkrétne dopyt na drsr, tak uvidíme - potom ho sem pripnem.
Diskutovalo sa hlavne o tom, že principiálne DPH z takéhoto tovaru patrí podľa používania tovaru SR, čo logiku má. A taktiež o zaúčtovaní nákladov - nakoľko zaplatená DPH platiteľom DPH nemôže byť náklad.
0 0
Jana Acsová Jana Acsová

Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

daňový poradca, audítor
Čo sa týka DPH ako neuznaného nákladu, tak tu by som si dovolila polemizovať ... dá sa oprieť aj o §§ ZDP. Napr. 21 ods. 2 písm. i - cez výklad by sme došli k platiteľom - pojem nájdeme v našom ZDPH. Všeobecne náš zákon o dani z príjmu sa odvoláva na náš zákon o dani z pridanej hodnoty. Daň z pridanej hodnoty uhradená v druhom členskom štáte nie je daňou podľa nášho zákona. A ešte na doplnenie ... nie vždy vzniká možnosť vyžiadať si daň uhradenú v zahraničí. Záleží aj od sumy dane a právnej úpravy toho ktorého členského štátu.

Takže paušalizovať skutočnosť, že DPH uhradená v druhom členskom štáte je nedaňovým nákladom, podľa môjho názoru nemožno ... a ani sa s tým nestotožňujem.

Názory na neuplatnenú DPH sa vyvíjali aj na MF SR (mám s tým svoje skúsenosti) a mám za to, že prednášajúci stotožnili názor pri neuplatnení slovenskej dane s neuplatnením DPH iného členského štátu.
0 0
JanaSys JanaSys

JanaSys je offline (nepripojený) JanaSys

Ja is len pamätám zo školení od MInarského toto : aby niečo mohlo byť u nás intrakomunitárnym nadobudnutím, tak u dodávateľa to musí byť intrakomunitárnym dodaním. A keďže buď bloček alebo FA vystavil s DPH, neoslobodil podľa ich zákona o DPH, nedá sa takéto dodanie považovať za intrakomitárnu dodávku a u mňa za intrakomunitárne nadobudnutie.
Pozrela som si v SEPI vo vysvetlivkách k §11 : Citujem:
"Intrakomunitárne nadobudnutie sa zdaňuje v prípade, ak predávajúci je vo svojom členskom štáte registrovaný pre daň, to znamená že podľa zákona o dani z pridanej hodnoty v jeho členskom štáte uskutoční dodávku tovaru oslobodenú od dane."
0 0
Jana Acsová Jana Acsová

Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

daňový poradca, audítor
JanaSys
Ja is len pamätám zo školení od MInarského toto : aby niečo mohlo byť u nás intrakomunitárnym nadobudnutím, tak u dodávateľa to musí byť intrakomunitárnym dodaním. A keďže buď bloček alebo FA vystavil s DPH, neoslobodil podľa ich zákona o DPH, nedá sa takéto dodanie považovať za intrakomitárnu dodávku a u mňa za intrakomunitárne nadobudnutie.
Pozrela som si v SEPI vo vysvetlivkách k §11 : Citujem:
"Intrakomunitárne nadobudnutie sa zdaňuje v prípade, ak predávajúci je vo svojom členskom štáte registrovaný pre daň, to znamená že podľa zákona o dani z pridanej hodnoty v jeho členskom štáte uskutoční dodávku tovaru oslobodenú od dane."
Dopĺňame info (vyššie uvedený príspevok, plus ďalšie "polemiky":

http://www.porada.sk/showpost-p_1379...tcount_17.html

Tiež si myslím, že názory na túto tému sa časom zjednotia ... ale v prípade podania dotazu by sa malo jednať o dotaz zargumentovaný a nie všeobecný.

Nakoľko náš ŠR o nič nepríde ... nemôže sa stať že dôjde k nezdaneniu, nakoľko platiteľ zdaňuje všetky svoje obchody ... mám za to, že názory sa zjednotia na tom, že sa nejedná o intrakomunitárne nadobudnutie tovaru.

Je však možné - že sa stanoví určitá hranica, prípadne spôsob nákupu, napr. drobný nákup pri pracovnej ceste a pod.. Nakoľko si neviem predstaviť, že by sa v inom členskom štáte zdanila dodávka napr. za 10000 EUR ... čo by v extrémnych prípadoch fakt mohlo nastať.
0 0
sway sway

sway je offline (nepripojený) sway

som človek ktorého poteší keď niekomu dobre poradí, a nik mu nemá za zlé, keď sa pýta na "samozrejmosti" a hlavne som žena - žienka ...viac
Tak , na školení ma potešili a zasa mám pochyby....,sme tam kde sme boli predtým, 2 úplne rôzne názory.... uvidím, či mi niečo múdre odpovedia na ten dopyt.
Len sa bojím aby mi z kúpeného PC v Nemecku s DPH, pri kontrole nedorúbili DPH aj u nás...., ako budem potom argumentovať?, a stále neviem ako ho nahodiť do dlhod.majetku.... či s DPH či bez nej....
***********************************
takže žiadny pokrok....
0 0
JanaSys JanaSys

JanaSys je offline (nepripojený) JanaSys

Tak to máš aspoň 5700 Sk (tú DPH), že? Niekoho z DÚ by mohlo napadnú overiť si minimálnu sumu pre žiadosť na vrátenie DPH v Nemecku a ak ju prekročíš, tak Ti môžu povedať, že si si to mala žiadať a nie dať do nákladov. Zisti si tú hranicu, ak si pod ňou, tak je to ľahšie.
0 0
sway sway

sway je offline (nepripojený) sway

som človek ktorého poteší keď niekomu dobre poradí, a nik mu nemá za zlé, keď sa pýta na "samozrejmosti" a hlavne som žena - žienka ...viac
JanaSys
Tak to máš aspoň 5700 Sk (tú DPH), že? Niekoho z DÚ by mohlo napadnú overiť si minimálnu sumu pre žiadosť na vrátenie DPH v Nemecku a ak ju prekročíš, tak Ti môžu povedať, že si si to mala žiadať a nie dať do nákladov. Zisti si tú hranicu, ak si pod ňou, tak je to ľahšie.
Vieš mi poradiť kde si spodnú hranicu overím? - DPH bola po prepočítaní 13 400,- Sk
0 0
JanaSys JanaSys

JanaSys je offline (nepripojený) JanaSys

Len ich stránky :
www.bff-online.de
www.bundesfinanzministerium.de
0 0
sway sway

sway je offline (nepripojený) sway

som človek ktorého poteší keď niekomu dobre poradí, a nik mu nemá za zlé, keď sa pýta na "samozrejmosti" a hlavne som žena - žienka ...viac
ďakujem, skúsim
0 0
Jana Acsová Jana Acsová

Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

daňový poradca, audítor
Ak v praxi urobíme neštandardnú obchodnú transakciu, mali by sme byť pripravení na jej obhajobu. Určite by záležalo na tom:

- prečo bol majetok obstaraný v zahraničí s daňou,
- prečo nebol intrakomunitárne nadobudnutý ...

a následne od toho by sa odvinula aj obhajoba. Mám za to, že v momentálne platnom zákone sú ustanovenia, ktoré by sa správnymi argumentami dali obhájiť. Ale tak ako všetko, aj tento prípad je potrebné chápať v súvislostiach.

Napríklad nákup náhradných dielov v Poľsku sa dá zargumentovať aj tým, že kúpa týchto dielov aj po zaplatení DPH vyjde lacnejšie, ako ich obstaranie na Slovensku. Zároveň je potrebné skúmať, či je takéto obstarávanie ojedinelé alebo pravidelné. Následne sa oprieť o príslušné §§.

V každom prípade však nepovažujem obstarávanie tovaru väčšieho objemu v inom členskom štáte tuzemským platiteľom od osoby identifikovanej na daň v inom členskom štáte za štandardný obchod.
0 0
andrej_rv andrej_rv

andrej_rv je offline (nepripojený) andrej_rv

sway
Tak , na školení ma potešili a zasa mám pochyby....,sme tam kde sme boli predtým, 2 úplne rôzne názory.... uvidím, či mi niečo múdre odpovedia na ten dopyt.
Len sa bojím aby mi z kúpeného PC v Nemecku s DPH, pri kontrole nedorúbili DPH aj u nás...., ako budem potom argumentovať?, a stále neviem ako ho nahodiť do dlhod.majetku.... či s DPH či bez nej....
***********************************
takže žiadny pokrok....
Ministerstvo financií SR doporučuje pri uplatňovaní DPH zaplatenej slovenským platiteľom DPH v inom členskom štáte, na ktorú nemá nárok na vrátenie v tuzemsku, ale môže uplatniť nárok na refundáciu dane v tom členskom štáte, v ktorom bola zaplatená, okrem iného:
- z pohľadu posúdenia daňovej uznateľnosti zaplatenej DPH v zahraničí postupovať podľa § 19 ods. 3 písm. k) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a daň z pridanej hodnoty, na ktorú nie je nárok na odpočítanie v tuzemsku, považovať za daňový výdavok za predpokladu, že samotné obstaranie predmetov alebo služieb v zahraničí je uznaným daňovým výdavkom. V prípade, že pôjde o obstaranie takých predmetov a služieb, ktoré nie sú uznaným daňovým výdavkom (napr. podľa § 21 ods.1 písm. h) zákona o dani z príjmov, potom ani zaplatená DPH v zahraničí nie je uznaným daňovým výdavkom.
Vrátenie dane nastáva zvyčajne až v nasledujúcom kalendárnom roku, požadovanú DPH (refundácia) príslušný štát môže ale nemusí vrátiť. Z toho dôvodu MF doporučuje:
- vrátenie dane slovenskému platiteľovi sa zahrnie do príjmov - základu dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dôjde k jej vráteniu na základe oznámenia príslušného členského štátu resp. pripísaniu na účet
Podľa mňa teda do DHM PC zaradiť v cene vrátane nemeckej DPH.
0 0
JanaSys JanaSys

JanaSys je offline (nepripojený) JanaSys

V Čechách je to §82 odsek 9

Daň bude vrácena, pokud částka vrácené daně činí

a) nejméně 7 000 Kč za období kratší než jeden kalendářní rok, ale ne kratší než 3 měsíce, nebo
b) nejméně 1 000 Kč za období jednoho kalendářního roku nebo období kratší než 3 měsíce, je-li to zbytek kalendářního roku.
0 0
sway sway

sway je offline (nepripojený) sway

som človek ktorého poteší keď niekomu dobre poradí, a nik mu nemá za zlé, keď sa pýta na "samozrejmosti" a hlavne som žena - žienka ...viac
zatiaľ všetkým dík.....
0 0
jamajka jamajka

jamajka je offline (nepripojený) jamajka

Ahojte všetci. Ja som sa dnes konečne dočkala. Po takmer dvoch týždňoch čakania na vyjadrenie DRSR som obdržala nasledovné:
0 0
sway sway

sway je offline (nepripojený) sway

som človek ktorého poteší keď niekomu dobre poradí, a nik mu nemá za zlé, keď sa pýta na "samozrejmosti" a hlavne som žena - žienka ...viac
sway
Tak , na školení ma potešili a zasa mám pochyby....,sme tam kde sme boli predtým, 2 úplne rôzne názory.... uvidím, či mi niečo múdre odpovedia na ten dopyt.
Len sa bojím aby mi z kúpeného PC v Nemecku s DPH, pri kontrole nedorúbili DPH aj u nás...., ako budem potom argumentovať?, a stále neviem ako ho nahodiť do dlhod.majetku.... či s DPH či bez nej....
***********************************
takže žiadny pokrok....
Takže priložím čo mi odpovedali z DRSR:

Váš dopyt:
Prosím o vysvetlenie ako postupovať, ak plátca DPH registrovaný v SR zakúpi počítač v Čechách od plátcu DPH, v maloobchode, obdrží doklad na 40 000 CZ korún a doklad je z ERP aj s DPH. V maloobchode CZ nie sú ochotní prihliadať na to, že chcel zakúpiť tovar bez DPH ako firma registrovaná na DPH v SR. Na doklade je názov firmy, IČO ,DPH-IČ, vyčíslená DPH, dátum. Považuje sa takto nadobudnutý tovar za dodanie z čl. štátu a má ho samozdaniť (uplatniť vstup aj výstup)?, alebo má len povinnosť odviesť DPH v SR?, alebo o ňom len účtuje v prepočte kurzom a s DPH nemá takáto kúpa súvis - nevznikajú mu na území SR povinnosti z tejto kúpy v súvislosti s DPH?
Veľmi pekne ďakujem.
s úctou...


Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
V nadväznosti na znenie § 11 zákona o DPH nadobudnutie tovaru v tuzemsku opísaného v žiadosti je predmetom dane podľa § 2 ods. 1 písm.c/ zákona o DPH. Do základu dane platiteľ v súlade s § 23 a § 22 ods. 2 písm. a/ zákona o DPH nezahrnie daň z pridanej hodnoty uplatnenú dodávateľom z iného členského štátu. S otázkou možnej refundácie tejto dane sa obráťte na daňový úrad príslušného členského štátu.

**************************

0 0
ALBO ALBO

ALBO je offline (nepripojený) ALBO

Dobre tomu rozumiem, treba vyrátať z toho bločku cenu bez dane a na Slovensku samozdaniť? A daň zaplatenú v ČR žiadať naspäť.? . A kto vlastne bol nadobúdateľ? Keď sa nedeklaroval v obchode nejaký zamestnanec ako FY? Ako mal dokazať,tomu čechovi v obchode, že to vyvezie von aby to on nezdanil?.
0 0
JanaSys JanaSys

JanaSys je offline (nepripojený) JanaSys

ALBO
Keď sa nedeklaroval v obchode nejaký zamestnanec ako FY? Ako mal dokazať,tomu čechovi v obchode, že to vyvezie von aby to on nezdanil?.
Nijako to nedokážeš. Cez registračku to nepôjde aj tak a či sa spoľahne na tvoje čestné vyhlásenie, že to vyvezieš za hranice, je otázne. Keby si to za rohom strelil a DU mu na to dôjde, tak má smolu a tú DPH si z toho dodaní a zaplatí sám. Nám dokonca išli knihy na dobierku (takže určite prekročenie hraníc aj s dokladom miesta určenia) a odmietli vystaviť faktúru bez DPH.
0 0
sway sway

sway je offline (nepripojený) sway

som človek ktorého poteší keď niekomu dobre poradí, a nik mu nemá za zlé, keď sa pýta na "samozrejmosti" a hlavne som žena - žienka ...viac
ALBO
Dobre tomu rozumiem, treba vyrátať z toho bločku cenu bez dane a na Slovensku samozdaniť? A daň zaplatenú v ČR žiadať naspäť.? . A kto vlastne bol nadobúdateľ? Keď sa nedeklaroval v obchode nejaký zamestnanec ako FY? Ako mal dokazať,tomu čechovi v obchode, že to vyvezie von aby to on nezdanil?.
Tak ja neviem - neskúsite to niekto preložiť do slovenčiny?
http://www.porada.sk/showpost.php?p=152113&postcount=76

- mne z toho vyplýva, že tovar je síce predmetom dane, ale nebudeme ho samozdaňovať, nakoľko:cit:
"Do základu dane platiteľ v súlade s § 23 a § 22 ods. 2 písm. a/ zákona o dph nezahrnie daň z pridanej hodnoty uplatnenú dodávateľom z iného členského štátu. S otázkou možnej refundácie tejto dane sa obráťte na daňový úrad príslušného členského štátu."
čiže s DPH v tomto prípade v našom priznaní DPH neurobíme nič...
asi mi to ešte nemyslí....
0 0
JanaSys JanaSys

JanaSys je offline (nepripojený) JanaSys

Ak to zhrniem : je to podľa DÚ nadobudnutie - odvediem daň na výstupe (ako intrakomunitárne nadobudnutie). Je tu súčasne nárok na odpočet?
§ 49
Odpočítanie dane platiteľom

(2) Platiteľ môže odpočítať od dane, ktorú je povinný platiť, daň z tovarov a služieb, ktoré použije na účely svojho podnikania ako platiteľ s výnimkou podľa odsekov 3 a 7. Platiteľ môže odpočítať daň, ak je daň
c) ním uplatnená pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu podľa § 11 a § 11a,
§ 51
Uplatnenie práva
na odpočítanie dane

(1) Právo na odpočítanie dane podľa § 49 môže platiteľ uplatniť, ak
c) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. c) má faktúru od dodávateľa z iného členského štátu a v prípade premiestnenia tovaru platiteľa z iného členského štátu do tuzemska doklad o premiestnení tovaru,
§ 69
Osoby povinné platiť daň
správcovi dane

(6) Pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu je povinná platiť daň osoba, ktorá tovar nadobudne podľa § 11 a § 11a.
§ 74
Faktúra pri nadobudnutí tovaru
z iného členského štátu a prijatí
služby zo zahraničia

Osoba povinná platiť daň pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu (§ 69 ods. 6) alebo pri prijatí služby alebo tovaru dodaného s inštaláciou alebo montážou zo zahraničia (§ 69 ods. 2 až 4) musí mať faktúru od dodávateľa. Vo faktúre môže osoba povinná platiť daň doplniť prepočet ceny bez dane na slovenské koruny, sadzbu dane, prípadne oslobodenie od dane, a výšku dane v slovenských korunách.

Takže ostáva otázka, čo je možné považovať za faktúru. Nejde o dodanie tovaru v tuzemsku, takže §71 asi nie.
0 0
ALBO ALBO

ALBO je offline (nepripojený) ALBO

sway
Tak ja neviem - neskúsite to niekto preložiť do slovenčiny?
http://www.porada.sk/showpost.php?p=152113&postcount=76

- mne z toho vyplýva, že tovar je síce predmetom dane, ale nebudeme ho samozdaňovať, nakoľko:cit:
"Do základu dane platiteľ v súlade s § 23 a § 22 ods. 2 písm. a/ zákona o dph nezahrnie daň z pridanej hodnoty uplatnenú dodávateľom z iného členského štátu. S otázkou možnej refundácie tejto dane sa obráťte na daňový úrad príslušného členského štátu."
čiže s DPH v tomto prípade v našom priznaní DPH neurobíme nič...
asi mi to ešte nemyslí....
Nemôžem si pomôcť, ale mne z tej odpovede DR vyplýva, že tvrdia, že ide o nadobudnutie a dávajú mi návod ako mám určiť základ dane pre výpočet DPH-slovenskej.
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať