Zavrieť

Porady

Nárok na materskú dovolenku po rodičovskej dovolenke

Som zamestnaná vo firme od 1.2.2008 ako asistentka manažera prepravy na dobu neurčitú. V septembri 2009 som uzavrela so zamestnávateľom dodatok k PZ , ktorým sa mi skrátil pracovný úvazok na 80%.
20.9.2010 som nastúpila na materskú dovolenku, ktorá trvala do 15.5.2011. Následne som zamestnávateľovi oznámila, že po skončení MD zostávam na rodičovskej dovolenke. V roku 2010 som si vyčerpala celú dovolenku.
08.9.2012 ma moj lekár vypísal na novú materskú dovolenku. S potvrdeným tlačivom od lekára som zašla rovno do Sociálnej poisťovne, kde som chcela požiadať o priznanie materského.
A teraz tá zápletka: firma, kde som pracovala predala všetok majetok, uhradila všetky dlhy voči dodávateľom, prepustila všetkych zamestnancov, okrem 3 žien na RD. K 06.9.2012 firma zmenila svoj obchodný názov, sídlo, konateľa a aj všetkých spoločníkov. Nový konateľ je občan ČR, nové sídlo spoločnosti je v BA.
Sociálna poisťovňa pre stanovenie výšky materského požaduje potvrdenie zamestnávateľa o mnou naposledy odpracovanom dni a uvedení mojho predpokladaného prijímu, v prípade keby som teraz nastúpila do práce. ÚPSVaR mi na základe mojho nároku na materskú dovolenku odoberie rodičovský príspevok, ktorý som doteraz poberala a až na základe rozhodnutia SP o priznaní materského príspevku mi doplatí prípadný rozdiel. V SP som sa dozvedela, že až bude mať SP všetky podklady zo strany mojho zamestnávateľa v poriadku, vydá rozhodnutie rozhodnutie o priznaní materského príspevku a vraj to vedia uznať aj spatne.... Ja sa však s konateľom firmy neviem skontaktovať, na mail neodpovedá, telefón nedvíha.... Viem, že na Slovensku, nie je poverený zastupovaním firmy nik, rovnako aj že firma nevyhlásila konkurz.
Ako si uplatniť nárok na materské v tomto prípade? Ako ukončiť pracovný pomer, podľa možnosti tak, aby som si uplatnila nárok na odstupné? Ako si prípadne uplatniť nárok na vyplatenie dovolenky za rok 2011, 2012, a prípadne 2013? Alebo je lepšie zostať v tomto latentnom štádiu?
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času
  Dnes som dostala odpoveď z Informačno-poradenského centra, Sociálna poisťovňa, ústredie Ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava.
  Citujem:

  "Podľa zákona o sociálnom poistení, nárok na výplatu dávky sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa, za ktorý dávka patrila. Z uvedeného vyplýva, že Vám Sociálna poisťovňa vyplatí dávku materské aj v prípade, ak doklady k vyplateniu materskej doručíte, prípade ich doručí Váš zamestnávateľ, aj dodatočne.

  Nárok na nemocenskú dávku sa posudzuje samostatne z každého nemocenského poistenia. Ak vznikne nárok na nemocenskú dávku z viacerých nemocenských poistení, nemocenská dávka sa určí z úhrnu denných vymeriavacích základov na určenie výšky nemocenských dávok z tých poistení, z ktorých vznikol nárok na nemocenskú dávku a nemocenská dávka sa vypláca len jedna. Ako ste uviedli vo Vašom podaní, Žiadosť o materské ste odovzdali v Sociálnej poisťovni len z dobrovoľného poistenia. To znamená, že Vám bude materská vyplatená súčasne z oboch nemocenských poistení, až po doručení všetkých dokladov slúžiacich k vyplateniu materskej.

  Ako ste ďalej uviedli vo Vašom podaní, Váš zamestnávateľ nereaguje na Vaše mailové podania a ani na telefonáty. To znamená, že Vám odporúčame odovzdať Žiadosť o materské zo zamestnania v Sociálnej poisťovni príslušnej podľa sídla Vášho zamestnávateľa a Sociálna poisťovňa potvrdenie o príjme vyžiada."


  Z tejto odpovede teda vyplýva, že je celkom možné, že svoju materskú dostanem, keď bude mať moje dieťa 3 roky a to aj len vtedy, ak môj zamestnávateľ bude taký láskavý a doručí SP potrebné doklady ....

  Môžem ho zažalovať? Prípadne žiadať o vyplatenie úrokov z omeškania? Veď je to jeho povinnosť.

  Z.

  Nárok na materskú dovolenku po rodičovskej dovolenke

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.