Zavrieť

Porady

Služobná cesta a práca nadčas

som taká aká som
Chcela by som vedieť aj názor ostatných.

Ak zamestnanca - údržbára vyšlete do našej pobočky na opačnom konci republiky, má nárok aj na preplatenie práce nadčas?
Som trochu na pochybách, nakoľko nikde v cestovných náhradách to nenajdete a ani v §57 sa nadčas nespomína.
Ja som za to že má cesťák a on tvrdí, že má aj nadčas? Kto ho skontroluje, že 10x nestál?
No čo vy ostatní na to?
Usporiadat
Evaman Evaman

Evaman je offline (nepripojený) Evaman

Ty ho síce nezkontroluješ, či 10 x nestál ale nadčas mu patrí ak "robil"(aj s cestou tam a späť)dlhšie ako je jeho denný pracovný čas a ak to nemal zakotvené v PZ, že prípadná práca nadčas bude zohľadnená v mzde. Nájdeš to v zákonníku práce § 121 : Mzda za prácu nadčas. Cesťákom mu len dáš diéty podľa rozsahu, prípadne preplatíš iné výdavky .
0 0
Bionda Bionda

Bionda je offline (nepripojený) Bionda

som taká aká som
No, ja som bola za to, že nech na druhý deň pos končení prac.cesty má náhradné voľno v dĺžke nadčasu, avšak trochu ma v práci utlmili, že niekde v cestovnom príkaze je nejaká časť o krátení a samotnom pracovnom čistom čase.
Som z toho trochu neistá, je to zamestnanec, ktorý to ,že stojí na dvore a vypráva sa s kolegom o súkromných vecia event. opravuje si auto a odíde o hodinu po skončení pd, považuje za nadčas (z čoho som ho jasne vyviedla), ale určite to poznáte každá, keď v novinách vyjde čosi čo nevedia ani oni poriadne čo, ale vám vysvetľujú ako oni poznajú zákon a § a vy nič neviete.
0 0
Evanka Evanka

Evanka je offline (nepripojený) Evanka

Bionda
Chcela by som vedieť aj názor ostatných.

Ak zamestnanca - údržbára vyšlete do našej pobočky na opačnom konci republiky, má nárok aj na preplatenie práce nadčas?
Som trochu na pochybách, nakoľko nikde v cestovných náhradách to nenajdete a ani v §57 sa nadčas nespomína.
Ja som za to že má cesťák a on tvrdí, že má aj nadčas? Kto ho skontroluje, že 10x nestál?
No čo vy ostatní na to?
Zamestnávateľ koná pracovnú cestu podľa pokynov zamestnávateľa. Teda ak sa dohodne so zamestnávateľom, že bude pracovať aj nad stanovený pracovný čas, vyplatí mu podľa osobitných predpisov aj za túto prácu. Vo všeobecnosti platí, že čas, strávený na pracovnej ceste mimo stanovený pracovný čas, počas ktorého zamestnanec nevykonáva prácu, je osobným voľnom zamestnanca, za ktorý mu nepatrí odmena. Podľa zákona o cestovných náhradách môže zamestnávateľ poskytovať za tento čas určitú náhradu (napr. náhradu za stratu času) ako fakultqatívnu (nie nárokovú) za podmienok uvedených v §9 ZoCN. Ide napr. o čas, ktorý zamestnanec strávi na ceste mimo pracovného času. Toto môže byť zakotvené v internej smernici.
0 0
Chobot Chobot

Chobot je offline (nepripojený) Chobot

Súhlasím s Evankou. Doba, ktorú strávil na prac. ceste mimo svojho prac času, je osobné voľno a nepatrí mu mzda. Na druhej strane čas, ktorý na prac. ceste spadá do prac. času zamestnanca, strávený bez jeho zavinenia inak ako plnením pracovných úloh, sa považuje za výkon práce.

Iné by to bolo, keby ste ho vyslali do mesta vzdialeného 2 hodiny, bol by tam o 8:00 a vykladal by tovar do 20:00 a potom by sa vrátil, to by sa dalo posudzovať ako odpracovaných 12 hodín. Ale čas strávený cestovaním nie je čas práce.

Ak by vyrazil o 6:00, došiel by tam o 12:00, vykonával by prácu do 16:00 a potom by cestoval domov do 22:00, tak by jeho odpracovaný čas bol toľko hodín, koľko by normálne pracoval vo firme (pri pevnej dobe 8:00-16:00 by to bolo 8 hodín.)
0 0
Bionda Bionda

Bionda je offline (nepripojený) Bionda

som taká aká som
Zvažovala som, že nebolo by zlé aplikovať §121, písm2. čo? Vzhľadom k tomu, že mal by mať dopredu 1/2rok spravený prehľad údržieb je pracovník, ktorý prácu riadi hlavne svoju. ?
0 0
Chobot Chobot

Chobot je offline (nepripojený) Chobot

?? Trochu som mimo, neviem čo si tým chcela povedať?

Ten pragraf asi nebude možné dohodnúť spätne (ja by som s tým určite nesúhlasil). Ale pre budúcnosť by to bolo riešenie. Musíte však spraviť dodatok k prac. zmluve.
0 0
Bionda Bionda

Bionda je offline (nepripojený) Bionda

som taká aká som
No veď na to som práve myslela, že zamestnávateľ sa dohodol so zamestnancom na tom § 121 pís.2, jasné že aplikácia okamžitá je nemožná, ale do budúcna je to lepšie. Keď to vedenie chce, myslím si, že aj tak to má vysoko zaplatené v pohyblivej položke.
0 0
Chobot Chobot

Chobot je offline (nepripojený) Chobot

Pravda, pravda. U nás to má kazdý v prac. zmluve a basta.
0 0
Anubis3459 Anubis3459

Anubis3459 je offline (nepripojený) Anubis3459

Chobot Pozri príspevok
Súhlasím s Evankou. Doba, ktorú strávil na prac. ceste mimo svojho prac času, je osobné voľno a nepatrí mu mzda. Na druhej strane čas, ktorý na prac. ceste spadá do prac. času zamestnanca, strávený bez jeho zavinenia inak ako plnením pracovných úloh, sa považuje za výkon práce.

Iné by to bolo, keby ste ho vyslali do mesta vzdialeného 2 hodiny, bol by tam o 8:00 a vykladal by tovar do 20:00 a potom by sa vrátil, to by sa dalo posudzovať ako odpracovaných 12 hodín. Ale čas strávený cestovaním nie je čas práce.

Ak by vyrazil o 6:00, došiel by tam o 12:00, vykonával by prácu do 16:00 a potom by cestoval domov do 22:00, tak by jeho odpracovaný čas bol toľko hodín, koľko by normálne pracoval vo firme (pri pevnej dobe 8:00-16:00 by to bolo 8 hodín.)
A čo tento paragraf? § 85 ods. 1 Pracovný čas je časový úsek, v ktorom je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi, vykonáva prácu a plní povinnosti v súlade s pracovnou zmluvou.

Podľa mňa: Čo sa týka pracovných ciest a času stráveného cestovaním je zákonník diskriminujúci zamestnancov. Keď sú zamestnanci vyslaní na služobnú cestu a trávia cestovaním 10 hodín - dostanú iba smiešne diéty. Po druhé: v dnešnej modernej dobe, kedy už len cestujeme a sme vysielaní na služobné cesty každý týždeň v mesiaci a domov sa vraciame len na víkend je zákonník silne diskriminujúci zamestnancov ohľadom ich súkromného času a rodiny.

Zákonník práce by mal lepšie popisovať pojem "pracovná cesta" a definovať aj nejaké časové obmedzenie v hod. strávených na pracovnej ceste mesačne. Lebo v tomto znení môže zamestnávateľ vyslať zamestnanca aj každý týždeň v mesiaci s návratom domov len na víkendy. V tomto momente si treba položiť otázky:
- koľko súkromného času pre seba zamestnanec mal? Veď podľa paragrafu § 85 ods. 1 bol k dispozícii zamestnávateľovi, teda bol to pracovný čas.
- nečudujme sa potom, že na Slovensku zaniká pojem rodina
- ako zákonník práce chráni zamestnanca v tomto smere????????????
0 0
Chobot Chobot

Chobot je offline (nepripojený) Chobot

martinsamus Pozri príspevok
A čo tento paragraf? § 85 ods. 1 Pracovný čas je časový úsek, v ktorom je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi, vykonáva prácu a plní povinnosti v súlade s pracovnou zmluvou.

Podľa mňa: Čo sa týka pracovných ciest a času stráveného cestovaním je zákonník diskriminujúci zamestnancov. Keď sú zamestnanci vyslaní na služobnú cestu a trávia cestovaním 10 hodín - dostanú iba smiešne diéty. Po druhé: v dnešnej modernej dobe, kedy už len cestujeme a sme vysielaní na služobné cesty každý týždeň v mesiaci a domov sa vraciame len na víkend je zákonník silne diskriminujúci zamestnancov ohľadom ich súkromného času a rodiny.

Zákonník práce by mal lepšie popisovať pojem "pracovná cesta" a definovať aj nejaké časové obmedzenie v hod. strávených na pracovnej ceste mesačne. Lebo v tomto znení môže zamestnávateľ vyslať zamestnanca aj každý týždeň v mesiaci s návratom domov len na víkendy. V tomto momente si treba položiť otázky:
- koľko súkromného času pre seba zamestnanec mal? Veď podľa paragrafu § 85 ods. 1 bol k dispozícii zamestnávateľovi, teda bol to pracovný čas.
- nečudujme sa potom, že na Slovensku zaniká pojem rodina
- ako zákonník práce chráni zamestnanca v tomto smere????????????
A prečo by mali dostávať plat za cestovanie počas pracovnej cesty, keď nevykonávajú žiadnu prácu? Ty, keby si bol zamestnávateľ, tak by si platil plat aj za čas strávený na pracovnej ceste?

A myslím, si, že ustanovenia o pracovnej ceste sú v ZP a zákone o CN dobre upravené.

Aj ZP hovorí jasne, kedy môže zamestnávateľ zamestnanca vyslať na PC - §57:

Zamestnávateľ môže zamestnanca vyslať na pracovnú cestu mimo obvodu obce pravidelného pracoviska alebo bydliska zamestnanca na nevyhnutne potrebné obdobie len s jeho súhlasom. To neplatí, ak vyslanie na pracovnú cestu vyplýva priamo z povahy dohodnutého druhu práce alebo miesta výkonu práce alebo ak možnosť vyslania na pracovnú cestu je dohodnutá v pracovnej zmluve. Na pracovnej ceste zamestnanec vykonáva prácu podľa pokynov vedúceho zamestnanca, ktorý ho na pracovnú cestu vyslal.
0 0
majam majam

majam je offline (nepripojený) majam

Dobrý den chcela by som sa poradiť zamestnanec je vyslaný na prac. cestu , ale pred tým príde na svoje pracovisko naloží materiál cca 1/2 hodiny potom 1 1/2 hod. cestuje a príde na pracovisko ktroré je vyslaný odpracuje 10 hodín a zasa 1 1/2 hodiny cestuje domov služobným autom ako mám brať cestovanie ako výkon práce zamestnanci sa hádaju a chu mať cestu platenú ako výkon práce poradí mi niekto?
0 0
Chobot Chobot

Chobot je offline (nepripojený) Chobot

majam Pozri príspevok
Dobrý den chcela by som sa poradiť zamestnanec je vyslaný na prac. cestu , ale pred tým príde na svoje pracovisko naloží materiál cca 1/2 hodiny potom 1 1/2 hod. cestuje a príde na pracovisko ktroré je vyslaný odpracuje 10 hodín a zasa 1 1/2 hodiny cestuje domov služobným autom ako mám brať cestovanie ako výkon práce zamestnanci sa hádaju a chu mať cestu platenú ako výkon práce poradí mi niekto?
Áno, poradím, prečítaj si túto tému, tam som to rozoberal sprava aj zľava:

http://www.porada.sk/t35452-pracovny...nej-cesty.html

Dôležité je vedieť, či vedenie vozidla je pracovnou náplňou zamestnanca (teda či je zamestnaný aj ako vodič), alebo či je to len spôsob dopravy na pracovnú cestu - niečo ako referentské vozidlo.

Pokiaľ je to vodič - teda na pracovnú cestu nemohol použiť iný dopravný prostriedok (autobus), tak má nárok na náhradu, lebo vedením vozidla vykonáva prácu, čo je v jeho pracovnej náplni.

Pozri ešte aj tieto témy:

http://www.porada.sk/t8723-sluzobna-...ca-nadcas.html
0 0
majam majam

majam je offline (nepripojený) majam

Boli tam v aute traja jeden šoferoval tomu som pojala všetko aj šoferovanie do pracovného času , ale dvaja tam sedeli a viezli sa a tí chcú a vozenie započítať do výkonu práce
0 0
Chobot Chobot

Chobot je offline (nepripojený) Chobot

majam Pozri príspevok
Boli tam v aute traja jeden šoferoval tomu som pojala všetko aj šoferovanie do pracovného času , ale dvaja tam sedeli a viezli sa a tí chcú a vozenie započítať do výkonu práce
Tí dvaja to nemajú ako výkon práce, preto im za ten čas nepatrí mzda.
0 0
majam majam

majam je offline (nepripojený) majam

Nevieš mi poradiť paragraf , lebo už ma to nebaví im to dookola vysvetlovať
0 0
Chobot Chobot

Chobot je offline (nepripojený) Chobot

majam Pozri príspevok
Nevieš mi poradiť paragraf , lebo už ma to nebaví im to dookola vysvetlovať
Bohužiaľ, takto v "paragrafe" to napísané nenájdeš. Treba im to vysvetliť tak, že pokiaľ na PC nevykonávali prácu, a pokiaľ im cesta nespadala do ich riadneho pracovného času, tak nemajú prečo dostať mzdu.

Pokiaľ by ich pracovný čas bol od 7:00 do 15:00 a na ceste by boli od 8:00 do 10:00,. tak majú nárok na mzdu.
0 0
majam majam

majam je offline (nepripojený) majam

ďakujem za radu
0 0
martin.harbac martin.harbac

martin.harbac je offline (nepripojený) martin.harbac

Ahojte,
respektujem zakon,ale myslim si,ze to nie je spravne.
Zamestnavatel ma poslal na skolenie do CR,ktore zacinalo pondelok a v nedelo o 2 poobede sme sli autobusom 7 hodin na sever CR. Ja som mohol travit nedelu aj inak ako sedenim v plnom a pomalom autobuse.
Existuje nieco take,ze by som to mohol odmietnut, lebo maj pracovny cas zacina v pondelok o 8,tak preco by som mal travit nedelu v autobuse ak mozem byt na kupalisku,alebo travit volny cas.
0 0
Denda Denda

Denda je offline (nepripojený) Denda

martin.harbac Pozri príspevok
Ahojte,
respektujem zakon,ale myslim si,ze to nie je spravne.
Zamestnavatel ma poslal na skolenie do CR,ktore zacinalo pondelok a v nedelo o 2 poobede sme sli autobusom 7 hodin na sever CR. Ja som mohol travit nedelu aj inak ako sedenim v plnom a pomalom autobuse.
Existuje nieco take,ze by som to mohol odmietnut, lebo maj pracovny cas zacina v pondelok o 8,tak preco by som mal travit nedelu v autobuse ak mozem byt na kupalisku,alebo travit volny cas.
A čo nie je správne? Zamestnávateľ Vám nariadil výkon práce v ČR na pondelok. Vyslať na pracovnú cestu môže zamestnávateľ zamestnanca len s jeho súhlasom. Tento súhlas sa dáva buď v schválenom cestovnom príkaze alebo priamo v pracovnej zmluve. Aký dopravný prostriedok použijete na pracovnej ceste si musíte vzájomne dohodnúť.
0 0
Chobot Chobot

Chobot je offline (nepripojený) Chobot

martin.harbac Pozri príspevok
Ahojte,
respektujem zakon,ale myslim si,ze to nie je spravne.
Zamestnavatel ma poslal na skolenie do CR,ktore zacinalo pondelok a v nedelo o 2 poobede sme sli autobusom 7 hodin na sever CR. Ja som mohol travit nedelu aj inak ako sedenim v plnom a pomalom autobuse.
Existuje nieco take,ze by som to mohol odmietnut, lebo maj pracovny cas zacina v pondelok o 8,tak preco by som mal travit nedelu v autobuse ak mozem byt na kupalisku,alebo travit volny cas.
Zákony sú v tomto ohľade dobre postavené. Keď nastupuješ do zamestnania, tak v pracovnej zmluve sa dohaduje, či ťa zamestnávateľ môže alebo nemôže vyslať na PC. Ak si s tým v PZ súhlasil, tak teraz sa nesťažuj. Nájdi si takú prácu, kde ťa nebudú vysielať na PC.

Pokiaľ máš vážne dôvody, tak odmietni nastúpiť na PC alebo ich povedz nadriadenému, možno ti zruší PC.
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať