Zavrieť

Porady

3 0
Zmena zákona o sociálnom poistení, týkajúca sa niektorých pozostalostných dôchodcov (10.11.22)
Vdovám a vdovcom sa predlžuje doba poberania vdovských dôchodkov. Národná rada schválila novelu zákona o sociálnom poistení, podľa ktorej sa od 1. januára 2023 predlžuje doba poberania vdovského dôcho...
1 0
vdovský dochodok pri usmrtení z nedbanlivosti (20.03.12)
Ahojte, prosim Vas, potreboval by som poradit. Pred polrokom mali moji rodicia autonehodu, pri ktorej nam na nasledky nehody zomrela mamka (vek 57 rokov). Za vinneho bol uznany otec (vek 58 rokov) - p...
2 0
Invalidný dôchodca a RZD (07.02.11)
Dobry den. Prosim vas o radu aj trpezlivost:) (som zaciatocnik). V ziadosti o rocne zuctovanie dane je cast, kde danovnik vyhlasuje, ze na zaciatku zdanovacieho obdobia je resp. nie je poberatelom...
0 0
Zákon o sociálnom poistení od 20.11.2008 do 1.1.2009 (08.03.09)
Zákon o sociálnom poistení ZÁKON 461/2003 Z.z. z 30. októbra 2003 o sociálnom poistení. Aktuálne znenia zákona: Aktuálne znenie Platnosť od: 27.11.2003 Účinnosť od: 20.11.2008 Aktuálne znenie z...

...robkovú činnosť Príklady § 72 Príklady § 73 Určenie sumy invalidného dôchodku Príklady PIATY DIEL Vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok § 74 Podmienky nároku na vdovský dôchodok a nároku na vdoveck...
0 0
Zákon o sociálnom poistení od 14.11.2008 do 20.11.2008 (08.03.09)
Zákon o sociálnom poistení ZÁKON 461/2003 Z.z. z 30. októbra 2003 o sociálnom poistení. Aktuálne znenia zákona: Aktuálne znenie Platnosť od: 27.11.2003 Účinnosť od: 15.11.2008 Aktuálne znenie z...

...robkovú činnosť Príklady § 72 Príklady § 73 Určenie sumy invalidného dôchodku Príklady PIATY DIEL Vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok § 74 Podmienky nároku na vdovský dôchodok a nároku na vdoveck...
0 0
Zákon o sociálnom poistení od 13.06.2008 do 14.11.2008 (08.03.09)
Zákon o sociálnom poistení ZÁKON 461/2003 Z.z. z 30. októbra 2003 o sociálnom poistení. Aktuálne znenia zákona: Aktuálne znenie Platnosť od: 27.11.2003 Účinnosť od: 13.06.2008 Aktuáln...

...vú činnosť Príklady § 72 Príklady § 73 Určenie sumy invalidného dôchodku Príklady PIATY DIEL Vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok § 74 Podmienky nároku na vdovský dôchodok a nároku na vdove...
1 0
Zákon o sociálnom poistení od 01.01.2008 do 12.06.2008 (18.01.09)
Zákon o sociálnom poistení ZÁKON 461/2003 Z.z. z 30. októbra 2003 o sociálnom poistení. Aktuálne znenia zákona: Aktuálne znenie Platnosť od: 27.11.2003 Účinnosť od: 1.1.2008 Aktuálne ...

...vú činnosť Príklady § 72 Príklady § 73 Určenie sumy invalidného dôchodku Príklady PIATY DIEL Vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok § 74 Podmienky nároku na vdovský dôchodok a nároku na vdove...
1 0
Zákon o sociálnom poistení od 01.08.2006 do 31.09.2006 (15.01.08)
Zákon o sociálnom poistení 461/2003 Z.z. Aktuálne znenia zákona: Aktuálne znenie Znenie po novele 310/2006 Účinnosť od: 1. augusta 2006 Znenie zákona o sociálnom poistení...

...vú činnosť Príklady § 72 Príklady § 73 Určenie sumy invalidného dôchodku Príklady PIATY DIEL Vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok § 74 Podmienky nároku na vdovský dôchodok a nároku na vdove...
0 0
Zákon o sociálnom poistení od 01.01.2007 (10.01.08)
Zákon o sociálnom poistení 461/2003 Z.z. Aktuálne znenia zákona: Aktuálne znenie úplné znenie po novele 592/2006 a 677/2006 účinnosť 1. januára 2007. Znenie zákona o soci...

...vú činnosť Príklady § 72 Príklady § 73 Určenie sumy invalidného dôchodku Príklady PIATY DIEL Vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok § 74 Podmienky nároku na vdovský dôchodok a nároku na vdove...
0 0
Zákon o sociálnom poistení od 01.10.2006 do 31.12.2006 (10.01.08)
Zákon o sociálnom poistení 461/2003 Z.z. Aktuálne znenia zákona: Aktuálne znenie úplné znenie po novele 529/2006 Účinnosť od: účinnosť 1. októbra 2006. Znenie zákona o ...

...vú činnosť Príklady § 72 Príklady § 73 Určenie sumy invalidného dôchodku Príklady PIATY DIEL Vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok § 74 Podmienky nároku na vdovský dôchodok a nároku na vdove...
0 0
Novela zákona o sociálnom poistení s komentárom DRAK (04.11.07)
Poznámka: Znenie novely je v príspevku uvedené tučným písmom. Komentár k novele je v príspevku uvedený kurzívou. Zákon č. .... z 30. októbra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z...
0 0
ZSP_§293l (30.05.07)
§ 293l (1) Starobný dôchodok priznaný v sume určenej podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004 a starobný dôchodok, na ktorý bol prekvalifikovaný pomerný starobný dôchodok, sa zvyšuje za obdobie...
0 0
ZSP_§293a (30.05.07)
293a § 293a Zvyšovanie dôchodkových dávok v roku 2004 (1) Na zvyšovanie dôchodkových dávok v roku 2004 sa nepoužije § 82 ods. 1 až 5 a odsek 8. (2) Dôchodkové dávky priznané pred 1. februárom 2004...

... na jej výplatu podľa odsekov 2 až 5 od opätovného vzniku nároku na výplatu dôchodkovej dávky. (8) Vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok sa nezvyšujú podľa odsekov 2 až 5, ak boli v...
0 0
ZSP_§269 (30.05.07)
269§ 269 (1) Ak bol starobný dôchodok, pomerný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok alebo sirotský dôchodok obojstranne osirelého dieťaťa upravený do 31. decem...
0 0
ZSP_§264 (30.05.07)
0 odpovedí Otázka od Blsko Vdovský dôchodok Dôchodok
264§ 264 (1) Vdove, ktorá má podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003 nárok na vdovský dôchodok, vypláca sa vdovský dôchodok aj po tomto dni, ak spĺňa podmienky nároku na vdovský dôchodok a je...
Sleduj témy Vdovský dôchodok
na hlavnej stránke Porada.sk