Zavrieť

Porady

Finančná správa

Finančná správa

Porada pre používateľov stránky www.financnasprava.sk. Pýtajte sa, odpovedajte a zdieľajte informácie.
••• viac••• menej
27 0
Zákon o zdravotnom poistení od 01.01.2013 do 31.03.2013 (18.12.05)
Zákon o zdravotnom poistení Znenie zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou o...

...(7) Preukazovanie skutočností podľa § 13 a 19 sa upraví dohodou, ktorú uzatvorí Daňové riaditeľstvo Finančná správa Slovenskej republiky s úradom. Úrad je povinný tieto údaje oznámiť príslušnej zdravo...
27 0
Zákon o zdravotnom poistení od 01.04.2013 do 30.06.2013 (18.12.05)
Zákon o zdravotnom poistení Znenie zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou o...

... dňa ich prijatia. (7) Preukazovanie skutočností podľa § 13 a 19 sa upraví dohodou, ktorú uzatvorí Finančná správa Slovenskej republiky s úradom. Úrad je povinný tieto údaje oznámiť príslušnej zdravo...
27 0
Zákon o zdravotnom poistení od 01.07.2013 do 30.09.2013 (18.12.05)
Zákon o zdravotnom poistení Znenie zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou o...

... dňa ich prijatia. (7) Preukazovanie skutočností podľa § 13 a 19 sa upraví dohodou, ktorú uzatvorí Finančná správa Slovenskej republiky s úradom. Úrad je povinný tieto údaje oznámiť príslušnej zdravo...
27 0
Zákon o zdravotnom poistení od 01.11.2015 (18.12.05)
Nové znenia vytvárame ešte lepšie na AUTORA.sk Zákon o zdravotnom poistení http://www.autora.sk/zz/2004/580/ História znenia zákona: 31.07.2015 až 31.10.2015 01.05.2015 až 30.07.2015 01.01.20...

... dňa ich prijatia. (7) Preukazovanie skutočností podľa § 13 a 19 sa upraví dohodou, ktorú uzatvorí Finančná správa Slovenskej republiky s úradom. Úrad je povinný tieto údaje oznámiť príslušnej zdravo...
19 0
FR SR upozorňuje na podvodné e-maily (08.03.13)
Finančné riaditeľstvo upozorňuje na podvodné e-maily Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky upozorňuje občanov a všetky daňové subjekty, že žiadnu hromadnú komunikáciu daňových úradov ...
15 34
Nový portál finančnej správy od 1.1.2014. (19.12.13)
Finančná správa, pod ktorú patrí oblasť daňová a colná chystá nový portál, ktorý zjednotí elektornic...
13 26
Novela zákona o DPH zmena § 69 ods 12 najčastejšie otázky a odpovede Finančná správa (10.01.18)
Ahojte, prikladám otázky a odpovede zverejnené finančnou správou... zmena § 69 ods. 12 zákona o DPH Novela zákona o DPH od 01.01. 2018 – aplikácia § 69 ods. 12 písm. f) zákona o DPH Ako vykladať ...
11 1
Finančná správa - Pozor falošný web (01.03.17)
https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-noviniek/detail-novinky/_utok-danovnik-na https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-noviniek/detail-novinky/_pozor-falosny-web...

...tál finančnej správy, pričom ale vyzýva návštevníkov na stiahnutie si „Elektronickej komunikácie“. Finančná správa preto upozorňuje subjekty, aby v žiadnom prípade neinštalovali žiadny softvér zo spo...
10 10
Elektronická komunikácia so ZEP-om: zmena podpisovej politiky! (24.01.14)
Dnes v aktualitach FS SR informovala o novej podpisovej politike. Pokiaľ komunikujete elektronicky, so ZEP-om, odporúčam čo najskôr nainštalovať si novú podpisovú politiku - pokyny na www.financnaspr...
10 26
Poznámky - účtovná závierka PO (20.01.14)
poznamky_kryci_list_od_31_decembra_2013.pdf - pri elektronickom posielani je toto ako formular, ktory sa vypíše na stánke FS poznamky_tabulky_pracovna pomocka_od_31_decembra_2013.rt...
9 10
FR SR ruší kontaktné miesta daňových úradov od 1.1.2013 (06.12.12)
Finančné riaditeľstvo SR vydalo tlačovú správu, že z dôvodu zmeny organizačnej štruktúry dňom 1.1.2013 ruší vybrané kontaktné miesta Daňových úradov Trenčín, Trnava, Banská Bystrica a Prešov. Viac t...
8 12
Ako kontrolujete kontrolný výkaz DPH ? (19.02.14)
V PÚ nesporne existujú väzby, kontrolné postupy ktorými sa dá verifikovať súlad medzi výnosmi a DPH, účtovaním 343x a výkazmi DPH, výkazmi DPH a Súhrnným výkazom. Tieto väzby vidím aj medzi KV a výkaz...
8 0
Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2013 DRAK (01.01.14)
Zamestnávateľ je podľa § 38 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej "zákon") povinný do 31. marca 2014 vykonať ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok...
8 4
Poučenie k Všeobecnému podaniu pre finančnú správu - elektronicky (07.01.14)
FR SR vydalo Poučenie k Všeobecnému podaniu pre finančnú správu https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/Poucenia/VSEOBv14-poucenie.pdf
8 0
Tlačivá používané v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP (01.01.14)
zdroj https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/katalog-danovych-a-colnych/zoznam_vzorov_vydanych_fr_sr
Sleduj témy Finančná správa
na hlavnej stránke Porada.sk