Školenie: Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2019 a Legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2020

Lektor: RNDr. Jozef Mihál

Počas jediného dňa sa na seminári dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka na prelome rokov 2019/2020 – všetky potrebné legislatívne zmeny a všetky potrebné informácie k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.

Zároveň vás chceme v dobrom upozorniť na to, že o túto sériu seminárov býva každoročne obrovský záujem a väčšina termínov je dopredu vypredaná – preto odporúčame zabezpečiť si svoje miesto dostatočne včas vrátane úhrady.

Školenie už nie je možné objednať.

05.12.2019, Bratislava, Hotel Tatra, Námestie 1. mája 5 – akcia ukončená
12.12.2019, Košice, Hotel Košice, Moldavská cesta 52 – akcia ukončená
13.12.2019, Prešov,Hotel Dukla, Námestie legionárov – akcia ukončená
16.12.2019, Žilina, Hotel Holiday Inn, Športová 2 – akcia ukončená
18.12.2019, Bratislava, Hotel Saffron, Radlinského 27 – akcia ukončená
20.12.2019, Nitra, Agroinštitút, Akademická 4 – akcia ukončená
08.01.2020, Martin, Hotel Turiec, A. Sokolíka 2 – akcia ukončená
10.01.2020, Bratislava, Hotel Saffron, Radlinského 27 – akcia ukončená
13.01.2020, Trnava, Hotel Holiday Inn, Hornopotočná 5 – akcia ukončená
15.01.2020, Košice, Hotel Košice, Moldavská cesta 52 – akcia ukončená
16.01.2020, Prešov, Hotel Dukla, Námestie legionárov – akcia ukončená
17.01.2020, Bratislava, Hotel Saffron, Radlinského 27 – akcia ukončená
20.01.2020, Žilina, Hotel Holiday Inn, Športová 2 – akcia ukončená
22.01.2020, Nitra, Agroinštitút, Akademická 4 – akcia ukončená
24.01.2020, Bratislava, Hotel Saffron, Radlinského 27 – akcia ukončená
28.01.2020, Košice, Hotel Košice, Moldavská cesta 52 – akcia ukončená
29.01.2020, Poprad, Hotel Satel, Mnoheľova 5 – akcia ukončená
30.01.2020, Banská Bystrica, Hotel Dixon, Švermova 32 – akcia ukončená
31.01.2020, Bratislava, Hotel Saffron, Radlinského 27 – akcia ukončená

Cena:
96€ s DPH (80€ bez DPH) Bratislava
84€ s DPH (65€ bez DPH) Ostatné mestá okrem BA

V cene za seminár je zahrnutý obed a ďalšie občerstvenie počas seminára a rozsiahly pracovný materiál. Na seminári si môžete za výhodnú cenu zakúpiť aktuálne publikácie Jozefa Mihála.

_________________

Školenie si môžete pozrieť aj zo záznamu vo forme videoškolenia:
Videoškolenie: Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2019 a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2020 (viac info tu)
.

_________________

Program
(• prezentácia od 8:30 • začiatok 9:00 • ukončenie o 14:30-15:00)

  1. Legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni pre rok 2020

– nová minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2020
– zvýšenie príplatkov ku mzde podľa Zákonníka práce od 1.1.2020
– trináste a štrnáste platy v roku 2020
– príspevok na rekreáciu a rekreačné poukazy v roku 2020
– nový príspevok na športovú činnosť dieťaťa
– vysielanie zamestnancov do iných členských štátov – nová smernica
– zmena zákona o nelegálnej práci
– nezdaniteľné časti základu dane od roku 2020
– nové oslobodenia od dane v zákone o dani z príjmov
– práca na dohody evidovaných nezamestnaných v roku 2020
– dohody študenti a dôchodcovia v roku 2020
– valorizácia dôchodkov a zmeny pri dôchodkovom veku
– nové minimálne a maximálne vymeriavacie základy na odvody
– odvody SZČO v roku 2020
– zmeny pri materskej pre rok 2020, otec na materskej
– zmeny v rodičovských príspevkoch
– odvodová úľava (dlhodobo nezamestnaní) v roku 2020
– odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2020
– ďalšie zmeny tak ako budú schválené v NRSR

  1. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2020

– povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov, termíny, leg. zmeny procesu
– tlačivá potrebné na vykonanie RZ za rok 2019, zmeny v tlačivách
– nezdaniteľné časti (kúpele) a daňové bonusy (deti, hypotéky) za rok 2019
– vykonanie ročného zúčtovania za rok 2019, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov
– „Hlásenie“ za rok 2019 a „Prehľad“ pre rok 2020
– venovanie 2% (3%) za rok 2019
– ďalšie zmeny a novinky schválené v NRSR, resp. určené Finančnou správou SR

  1. Diskusia

Zmena a doplnenie programu vyhradené.

_________________

Školenie si môžete pozrieť aj zo záznamu vo forme videoškolenia:
Videoškolenie: Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2019 a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2020 (viac info tu).

_________________

Uverejnené v Školenia