Webinár: Špeciality z daňovej kuchyne v roku 2021

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo.  Venuje sa publikačnej činnosti na portáli www.Autora.sk.

Dátum konania webinára: 18.11.2021 – prihlasovanie ukončené

Cena: 66€ s DPH (55€ bez DPH)

HARMONOGRAM (predbežný):
09:00 – 10:30 __ 1. časť prednášky
10:30 – 10:45 __ prestávka
10:45 – 12:15 __ 2. časť prednášky
12:15 – 12:30 __ prestávka
12:30 – 14:00 __ 3. časť prednášky spojená s diskusiou

V cene je zahrnutý:

• prístup k online webináru v deň konania
• záznam z webináru vo forme videoškolenia na neobmedzené prezeranie
• pracovný materiál prístupný na stiahnutie

Obsah webinára:

Prevod nehnuteľností z pohľadu DPH, dane z príjmov a účtovníctva

– Nehnuteľnosť ako dlhodobý majetok
– Nehnuteľnosť ako zásoba (kúpa, výstavba)

Princíp daňového výdavku

– Definícia daňového výdavku
– Pravidlá ustátia dôkazného bremena pri obhajobe daňového výdavku
– Zrušenie obchodnej transakcie od počiatku (ex tunc) a čase (ex nunc) a vplyv na účtovníctvo a dane
– Likvidácia zásob napr. z dôvodu pandémie (zavreté prevádzky) a daňový dopad
– Škoda na majetku a účtovno-daňový dopad

Mikrodaňovník v roku 2021

– Kto je mikrodaňovník
– Daňové výhody mikrodaňovníka (povinnosť alebo právo) ako odpisy hmotného majetku, opravné položky, odpis pohľadávky, predaj majetku, prenájom majetku, uplatnenie strát

Poskytovanie úverov a pôžičiek

– Účtovanie o úrokoch na strane veriteľa aj dlžníka
– Úroky z pohľadu závislých vzťahov
– Úroky z pohľadu vzťahu zamestnávateľ a zamestnanec
– Úroky z pohľadu použitia pôžičky a úveru na obstaranie obchodného podielu

Výdavky na reklamu

– Definícia daňového výdavku reklamy
– Pravidlá zaplatenia takéhoto výdavku
– Nedaňová reklamak
– Sponzoring
– Podpora predaja
– Reklamné predmety

Výdavky na pracovnú cestu

– Cestovné náhrady a daňový aspekt
– Stornovanie leteniek a daňový výdavok
– Cestovný príkaz a dôkazné bremeno výdavku

Zmluvné pokuty, úroky z omeškania a daňový aspekt
Nájomné vzťahy a daňový dopad u prenajímateľa a nájomcu

– Testovanie odpisov a ostatných výdavkov a vplyv na zostatkovú cenu
– Prenájom luxusných motorových vozidiel a daňový dopad u nájomcu
– Technické zhodnotenie u nájomcu a daňový dopad u prenajímateľa a nájomcu
– Výdavky na opravu a údržbu hradené nad rozsah zmluvy a daňový dopad u prenajímateľa a nájomcu
– Zábezpeka a daňový dopad

Rešerš významných zmien v roku 2022

Nemáte v daný termín čas? Nevadí, záznam z webináru si budete môcť pozrieť formou videoškolenia – objednávka a viac info TU.

Čo je to webinár?
Webinár je forma živého online vzdelávania, ktoré sa v poslednom období teší veľkej obľube – v stanovený deň a čas sa pripojíte k online živému vysielaniu a okrem toho, že lektora vidíte a počujete, môžete mu klásť otázky písomnou formou (chat).

Medzi výhody webináru patrí úspora času – nemusíte nikam cestovať, pomocou prihlasovacieho mena a hesla sa jednoducho pripojíte k prednáške a vzdelávate sa…
Materiály máte k dispozícii na prehliadanie alebo vytlačenie ešte pred začiatkom webinára a po jeho skončení dostanete k dispozícii záznam z daného webinára, takže sa môžete k informáciám vrátiť a vypočuť si ich znovu.

Niekoľko dní pred konaním webinára Vám do emailovej schránky pošleme prihlasovacie údaje, ktoré si budete môcť overiť a skontrolovať, či technicky všetko funguje ako má. Vyhneme sa tak zbytočným problémom v deň konania webinára. Postup ako sa prihlásiť krok po kroku Vám zašleme spolu s prihlasovacími údajmi.

Tešíme sa na Vás!

Uverejnené v Školenia