Webinár: Zamestnanec a mzdové náklady zamestnávateľa

Lektor: RNDr. Jozef Mihál
Odborník na mzdovú a personálnu problematiku s dlhoročnými lektorskými skúsenosťami.

Dátum konania online webinárov:

Webinár 13.10.2022 - cena 84€ s DPH

Miesto konania online webináru: kdekoľvek sa cítite príjemne – doma, v kancelárii… a kde máte dobré internetové pripojenie

HARMONOGRAM (predbežný):
9:00 – 14:30, v tom 30 min obedná prestávka (11:30 – 12:00) a dve 10 min. prestávky.

Cena: 84€ s DPH (70€ bez DPH)

V cene je zahrnutý:

• prístup k online webináru v deň konania
• rozsiahly pracovný materiál prístupný v .pdf podobe na stiahnutie ešte pred konaním webináru

V materiáli nájdete aj komentáre a príklady k ďalším aktuálnym témam na samoštúdium:

POZOR DÔLEŽITÉ!
Jeden deň pred webinárom dostanete rozsiahly pracovný materiál v .pdf podobe a technické inštrukcie potrebné na prihlásenie sa na webinár.
Email budete mať doručený z emailovej adresy acmartin.relia@gmail.com.
V prípade, že ste v emailovej schránke aj po kontrole spamu/nevyžiadanej pošty nič nenašli, kontaktujte technickú podporu – p. Martina Ača na telefónnom čísle 0905601610 – ideálne deň pred konaním webinára, aby ste sa v deň webinára nemuseli stresovať a riešiť situáciu už počas bežiaceho webinára.

Počas webinára môžete zadávať otázky formou diskusie v chate (“čete”). Všetky otázky budú zodpovedané.
Na účasť na webinári nie je potrebné žiadne mimoriadne technické alebo softvérové vybavenie alebo znalosti, stačí mať pripojenie na internet.

Obsah webinára:

Na webinári sa podrobne pozrieme na to, aká je skutočná “cena práce” zamestnanca – alebo, ak chcete, z čoho reálne pozostávajú mzdové náklady zamestnávateľa.
Z iného uhla pohľadu: na čo všetko má zamestnanec nárok podľa Zákonníka práce a ďalších predpisov a koľko to “stojí” jeho zamestnávateľa.
Očakávajte netradičný pohľad na Zákonník práce a na to, ako čo najrozumnejšie poskytovať zamestnancom nárokovateľné ale i “dobrovoľné” benefity.
Jedinečný webinár na tieto témy.

Program:

• oficiálna definícia “ceny práce”
• na čo všetko má podľa Zákonníka práce zamestnanec nárok – mzda, náhrady mzdy, príplatky, odmeny, nárokovateľné benefity…
• aké sú priame a nepriame (skryté) náklady zamestnávateľa, aká je skutočná cena práce?
• ktoré benefity sú zaťažené daňou z príjmu a odvodmi a ktoré sú od dane a odvodov oslobodené
• povinné a nepovinné benefity, ktoré nepovinné benefity možno odporúčať
• s akými reálnymi nákladmi na prácu zamestnanca by mal kalkulovať zamestnávateľ
• je “drahší” zamestnanec s nižšou mzdou alebo zamestnanec s vyššou mzdou?
• definícia závislej práce vs. zamestnávanie “na živnosť”, kedy je možné zamestnávanie “na živnosť”
• výhody a nevýhody postavenia zamestnanca vs. živnostníka, výška daňovo-odvodového zaťaženia
• dopad na dávky – materské, nemocenské, dávka v nezamestnanosti, dôchodky…

Zmena a doplnenie programu vyhradené.

Uverejnené v Školenia