Zavrieť

Porady

1 0
Sociálny fond - čerpanie (12.02.18)
Konateľ s.r.o. (Do roku 2015 bol aj zamestnancom v s.r.o., od 2015 na invalidnom dôchodku), si na leto 2018 rezervoval celý apartmánový dom v Chorvátsku kde plánuje ísť s manželkou a dcérou (študentka...
1 1
Sociálny fond k 31.12. (23.01.18)
Ahojte, ani účtovníčka predo mnou, ani ja som nikdy neúčtovala o tvorbe a čerpaní zo SF, nakoľko moji klienti sa tým nezapodievajú a neriešia žiadny SF. Ale chcela by som to napraviť, no neúčtovala s...
1 0
Tvorba sociálneho fondu vo verejnej správe - máme odbory (16.01.18)
Sme ZŠ, máme odbory. Podľa KZ vyššieho stupňa tvoríme SF vo výške 1% + ďalší prídel 0,05%. Je možné dohodnúť v podnikovej kolektívnej zmluve vyššiu tvorbu SF, napr. 1,25%, keďže v KZ VS je uvedené, že...
7 0
Sociálny fond - čerpanie (16.01.18)
Dobrý deň - zamestnávateľ uskutoční spoločný obed pre svojich zamestnancoch pri príležitosti (napr. koniec roka) a uhradí tento obed z prostriedkov sociálneho fondu ide o príjem ktorý treba zdaniť zam...
0 0
Potvrdenie o príjmoch FO zo závislej činnosti za rok 2009 DRAK (28.09.09)
Návod na vyplnenie tlačiva "Potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o dani vybranej zrážkou z týchto príjmov a o daňovom bonuse na vyživované deti (2009)" M...
1 0
Kedy nesmiem tvoriť sociálny fond vo výške 1%? (07.12.17)
Zaujíma ma podmienka - že ak, niekto chce tvoriť soc. fond vo výške 1%, musí mať splnené všetky odvodové povinnosti. Párkrát sa mi stalo, že elektronický mesačný výkaz do soc. poisťovne som odovzdala ...
1 0
Socialny fond - zdanenie poukážok (06.11.17)
Na konci roka sa zo sociálneho fondu vypláca príspevok fo forme darčekových poukážok zamestnancom, ktorý sa následne zdaní a odvedú sa odvody do SP a ZP. Je možné takého poukážky vyplatiť aj zamestnan...
1 2
Socialny fond a čerpanie (21.11.17)
Zamestnanec ktorý nastúpil 15.5.2017 do zamestnania má nárok na vyplatenie SF od zamestnávateľa aj keď neodrobil celý rok? Môže zamestnávateľ rozhodnúť o tom ktorým zamestnancom bude SF vyplatený a kt...
0 0
Novela zákona o sociálnom fonde zapracovaná do komentárov DRAK (31.12.07)
Pre Vašu informáciu: Komentáre, príklady atď. týkajúce sa sociálneho fondu, boli zaktualizované do podoby platnej v roku 2008 (bola zapracovaná novela č. 591/2007 Z.z. účinná od 1.1.2008) Informá...
0 0
Platí sa daň a odvody z príspevkov na dopl. dôch. sporenie hradených zo soc.fondu? (29.11.06)
Zamestnávateľ prispieva zamestnancom na doplnkové dôchodkové sporenie zo sociálneho fondu. Ide o zdanený príjem zamestnancov? Započítava sa to do vymeriavacích základov a platia sa odvody?
1 1
Sociálny fond a jednoduché účtovnítvo (18.06.17)
Do daňových nákladov (výdavkov) v jednoduchom účtovníctve u fyzickej osoby ide tvorba alebo čerpanie sociálneho fondu ?
1 1
Sociálny fond - tvorený, ale nečerpaný. Čo s ním? Účtovanie v JU. (20.02.17)
Ahojte, SZČO zamestnala od júla 2016 zamestnanca na PZ. Teda má povinnosť tvoriť SF. Aj som ho v mzdovom programe tvorila, ale nič sa s ním nerobilo. Aké mám teraz povinnosti k 31.12.2016? Je potrebné...
1 0
Príjem zo SF poskytnutý pozostalým (07.02.12)
Otázka : "Firma má v kolektívnej zmluve, že v prípade úmrtia zamestnanca, poskytne na požiadanie pozostalých nejakú čiastku. Suma bude vyplatená zo sociálneho fondu ale niekoľko mesiacov po úmrti zame...
1 2
sociálny fond (28.04.17)
Dobrý deň, ak na sociálny fond nie je zriadený bankový účet, tak stačí sociálny fond evidovať len cez ID 527/472, alebo to riešite s vytvorením druhej pokladne - pokladňa SF? Ďakujem za názor
Sleduj témy Sociálny fond
na hlavnej stránke Porada.sk