Zavrieť

Porady

Registračná pokladnica - Otázky a odpovede zo stránky DRSR

Zita5 Zita5

Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac
Z otázok a odpovedí zo stránky www.drsr.sk vyberám :


7. Otázka:
Predávam tovar, pri ktorom vystavujem faktúry a prijímam tržby za ich úhradu v hotovosti. Podľa vyhlášky č. 55/1994 Z.z. som nemusel používať ERP, nakoľko som prijímal v hotovosti iba úhrady faktúr. Som od účinnosti zákona o požívaní ERP povinný kúpiť ERP a evidovať na nej predaj na faktúry ?

Odpoveď:
Nie. Podľa zákona o používaní ERP sa úhrada pohľadávky v hotovosti síce považuje za tržbu, ktorú je potrebné evidovať prostredníctvom ERP, avšak nakoľko prechodné ustanovenie § 18 zákona o používaní ERP umožňuje podnikateľom postupovať podľa doterajšieho predpisu (t.j. vyhlášky č. 55/1994 Z.z.) až do 31. decembra 2010, do tohto termínu nevzniká povinnosť evidovať úhrady pohľadávok v hotovosti cez ERP a ani povinnosť kúpiť ERP, pokiaľ bude podnikateľ postupovať v zmysle vyhlášky č. 55/1994 Z.z..

11. Otázka:

Podľa zákona o používaní ERP sa úhrada pohľadávky považuje za platbu v hotovosti. Som povinný od 1.3.2009 evidovať úhradu pohľadávok na ERP ?

Odpoveď:

Podľa zákona o používaní ERP sa úhrada pohľadávky v hotovosti považuje za tržbu, ktorú je potrebné evidovať prostredníctvom ERP od 1.3.2009. Nakoľko však prechodné ustanovenie (§ 18) zákona o používaní ERP umožňuje podnikateľom postupovať podľa doterajšieho predpisu (t.j. vyhlášky č. 55/1994 Z.z.) až do 31. decembra 2010, podnikateľovi nevznikne povinnosť používať ERP v prípade, ak bude postupovať pri úhrade pohľadávky v hotovosti podľa doterajšieho predpisu – vyhlášky č. 55/1994 Z.z.. Ak však podnikateľ začne používať ERP, ktorá má vydaný certifikát v súlade so zákonom o používaní ERP a ktorá spĺňa požiadavky a parametre tohto zákona, potom mu vznikne povinnosť evidovať na tejto ERP aj úhrady pohľadávok v hotovosti.
Usporiadat
Braňo Braňo

Braňo je offline (nepripojený) Braňo

Nakoľko Zákon o ERP je vyššia právna norma ako vyhláška ministerstva financií je diskutabilný tento výklad.
0 0
Fany Fany

Fany je offline (nepripojený) Fany

Stavebniny okrem predaja stavebného materiálu cez ERP vykonávajú aj stavebné práce, ktoré fakturujú a platby prijímajú aj v hotovosti. ERP je certifikovaná na najnovší zákon. Je firma povinná hotovosti z tržieb za stavebné práce evidovať cez ERP?

Ak sa úhrady pohľadávok v hotovosti evidujú cez ERP, ako ošetrím, aby mi do výnosov nešla táto suma 2x (raz ako uskutočnené práce-služba a druhý raz ako tržba ERP)?
Neviem, či to chápem správne a tiež ma veľmi metie definícia platby v hotovosti cez ERP vo vyhláške a v zákone.

Ešte jedna otázka: Ak podnikateľ prenajíma motorové vozidlá na základe zmluvy o nájme a platby za tieto nájmy prijíma v hotovosti (okrem tohto nič iné nevykonáva), je povinný mať ERP a evidovať tieto príjmy cez ERP? Nieje plátcom DPH.
0 0
Zita5 Zita5

Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac
Fany Pozri príspevok
Stavebniny okrem predaja stavebného materiálu cez ERP vykonávajú aj stavebné práce, ktoré fakturujú a platby prijímajú aj v hotovosti. ERP je certifikovaná na najnovší zákon. Je firma povinná hotovosti z tržieb za stavebné práce evidovať cez ERP?

ÁNO , nakoľko máte novú certifikovanú registračnú pokladňu podľa nového zákona o používaní RP 289/2008 .

Ak sa úhrady pohľadávok v hotovosti evidujú cez ERP, ako ošetrím, aby mi do výnosov nešla táto suma 2x (raz ako uskutočnené práce-služba a druhý raz ako tržba ERP)?
Neviem, či to chápem správne a tiež ma veľmi metie definícia platby v hotovosti cez ERP vo vyhláške a v zákone.

K tomuto si zatiaľ netrúfam dať odpoveď , ako sa tento prípad má vysporiadúvať .Obráťte sa na Váš DU , nech Vás usmernia .


Ešte jedna otázka: Ak podnikateľ prenajíma motorové vozidlá na základe zmluvy o nájme a platby za tieto nájmy prijíma v hotovosti (okrem tohto nič iné nevykonáva), je povinný mať ERP a evidovať tieto príjmy cez ERP? Nieje plátcom DPH.
Ak doposiaľ nevlastní žiadnu registračnú pokladňu , tak platby ako "úhrada pohľadávky ", môže využívať do 31.12.2010 .
Odpoveď modrou .
K otázke č.2 sa dúfam niekto taký vyjadrí , ktorý platbu v hotovosti cez RP používa v praxi od 1.3.2009 .
0 0
veronkaj veronkaj

veronkaj je offline (nepripojený) veronkaj

prosím poradte aj nám

szčo autoklampiar, platca dph kvartálne, ked vystaví faktúru a chcú ju zákazníci zaplatiť hned v hotovosti musí mať ERP však???

ale väčšinou je to tak, že vystaví faktúru a zákazníci prídu na druhy deň alebo o týžden že to chcú zaplatiť a vtedy stačí vystaviť príjmový doklad.

pýtali sme sa na to daniarov a vraj to tak môže.
0 0
evina evina

evina je offline (nepripojený) evina

veronkaj Pozri príspevok
prosím poradte aj nám

szčo autoklampiar, platca dph kvartálne, ked vystaví faktúru a chcú ju zákazníci zaplatiť hned v hotovosti musí mať ERP však???

ale väčšinou je to tak, že vystaví faktúru a zákazníci prídu na druhy deň alebo o týžden že to chcú zaplatiť a vtedy stačí vystaviť príjmový doklad.

pýtali sme sa na to daniarov a vraj to tak môže.
KSENP Výkladový slovník Porady

Do 1.1.2011 môže postupovať tak ako píšeš, t.j. úhrada faktúry /pohľadávky/ cez PPD a môže to byť s tým istým dátumom. Od 1.1.2011 bude musieť mať ERP.
Jeho služba spadá pod povinnosť mať ERP aj teraz, takže žiadnu platbu v hotovosti bez faktúry nemôže prijať.

Pokladničné bločky budú musieť vydávať aj údržbári či účtovníci
Do
0 0
veronkaj veronkaj

veronkaj je offline (nepripojený) veronkaj

evina, ďakujem práve preto sme sa pýtali, pretože má tak 1 max. 2 platby za mesiac v hotov. ostatné cez banku, a tak sme sa radšej pýtali daniarov a tí mu takto doporučili ale tiež povedali že len do 31.12.2010. .
Potom musí od 1.1.2011 kúpiť ERP


pekný deň a ďakujem
0 0
vasana vasana

vasana je offline (nepripojený) vasana

Môžem sa opýtať, ako mám v praxi aplikovať par. § 8, odst. 4 Pri vrátení tovaru podnikateľ vydá pokladničný doklad... ja ho síce vyhotovím, ale pripojím si ho k stornovanému dokladu napr. pri vrátení tovaru, pri reklamácií...ale zákazníkovi ho nedávam.
0 0
betka betka

betka je offline (nepripojený) betka

Ach tieto nešťastné ERP

Človek, si preštuduje a prečíta nejaké príspevky a opäť je zmätený, ............, ale.

V roku 2008 sa blblo dvakrát. Raz pre duálne zobrazovanie sa kupovali nové ERP a druhýkrát v zmysle novej vyhlášky.

Ako jednoducho zistiť, či sa riadim novou, alebo starou.

Zobrať telefón a zatelefonovať na predajné miesto. Pýtať si certifikát od ERP a nech prečítajú dané osoby:
- aké je číslo certifikátu: xxxxxx/2007, xxx/2008. Pri 2008 nastanú obavy...
- ďalej nech Vám prečítajú z certifikátu všetky zákony a vyhlášky, ak je tam 55/1994, riadime sa starou
- ak by sme opäť stresovali, nech prečítajú z certifikátu najnovšiu aktualizáciu, nech kuknú najnovší rok, ak tam nieje číslo novej, neblbnite....

Nechaosila som doteraz, až po prečítaní jedného príspevku v inej téme som schaosila, a jednoducho som volala. Pretože sa blblo s ERP a blombami i pred novou vyhláškou. A i tie "staré", nové, kt. sme zakupovali 2, 3 quatr. roku 2008 potrebovali "zablombovať "
0 0
Zita5 Zita5

Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac
betka Pozri príspevok
Ach tieto nešťastné ERP

Človek, si preštuduje a prečíta nejaké príspevky a opäť je zmätený, ............, ale.

V roku 2008 sa blblo dvakrát. Raz pre duálne zobrazovanie sa kupovali nové ERP a druhýkrát v zmysle novej vyhlášky.

Ako jednoducho zistiť, či sa riadim novou, alebo starou.

Zobrať telefón a zatelefonovať na predajné miesto. Pýtať si certifikát od ERP a nech prečítajú dané osoby:
- aké je číslo certifikátu: xxxxxx/2007, xxx/2008. Pri 2008 nastanú obavy...
- ďalej nech Vám prečítajú z certifikátu všetky zákony a vyhlášky, ak je tam 55/1994, riadime sa starou
- ak by sme opäť stresovali, nech prečítajú z certifikátu najnovšiu aktualizáciu, nech kuknú najnovší rok, ak tam nieje číslo novej, neblbnite....

Nechaosila som doteraz, až po prečítaní jedného príspevku v inej téme som schaosila, a jednoducho som volala. Pretože sa blblo s ERP a blombami i pred novou vyhláškou. A i tie "staré", nové, kt. sme zakupovali 2, 3 quatr. roku 2008 potrebovali "zablombovať "
Betka , článok III. Zákona o používaní elektronickej registračnej pokladne hovorí :

Tento zákon nadobúda účinnosť 1.septembra 2008 okrem čl.I §1 až 4,§7až 15,§17 odst.1,§18.§19 a čl.II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1 marca 2009 .

Napríklad v § 4 sú uvedené požiadavky , ktoré majú spĺňať RP uvedené do prevádzky počnúc dňom účinnosti vybraných znení 1.3.2009, nakoľko tento paragraf a ostatné znenia paragrafov sú platné od 1.3.2009a neboli platné v roku 2008.

Z môjho chápania uvedeného zákona podľa RP podľa nového zákona sú tie pokladne , ktoré boli zaobstarané od 1.3.2009.

Lenže ľudia začali robiť chaos už 3 a 4 /Q 2008 , bez toho , aby si prečítali zákon a začali kupovať RP , ktoré ešte celkom v súlade s predmetným zákonom 289 neboli .

Ani daňový úrad nemohol postupovať pred 1.3.2009 pri registrácii pokladní v znení § 7 zákona 289 , ale postupoval ešte podľa starej vyhlášky 55

Tak z toho vznikol ozaj pekný chaos .
0 0
Zita5 Zita5

Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac
Ešte chcem dodať :
Podľa č.III zákon o ERP nadobudol účinnosť od 1.9.2008 , ale len na účely ustanovení § 5,6,16,17 odst.2 a to z dôvodu , že uvedené ustanovenia paragrafov sa dotýkajú resp.dotýkali registrácie servisných organizácii a zároveň aj obstarania plomb. Preto boli tieto ustanovania účinné v prestihu .
Čiže nebolo to preto , aby ľudia začali kupovať nové RP a mysleli si , že sú už podľa nového zákona .
0 0
betka betka

betka je offline (nepripojený) betka

Ano, Zitka súhlasím. A chaos je, a poriadny.
Už ani nebudem čítať príspevky na túto tému, lebo som sa už splašila trikrát a stále som si nebola istá.

Čo som čítala komentáre , tak som to pochopila i ja.

Ale i tak si niečo vymyslia. Po zadku majú chudáčikovia tí, kt. začnú "podnikať " teraz.
0 0
rm75 rm75

rm75 je offline (nepripojený) rm75

Rozbieham jeden internetový obchod a dostal som viac názorov o používaní elektronickej registračnej pokladnici hlavne po novele zákona od 1.3.2009. Musím mať ERP alebo nie. Internetový obchod bude prebiehať formou dobierky, ale môže sa stať, že tovar budem musieť v ojedinelých prípadoch predať aj v hotovosti. Je nejaký spôsob ako sa vyhnúť používaniu ERP?
0 0
evina evina

evina je offline (nepripojený) evina

rm75 Pozri príspevok
Rozbieham jeden internetový obchod a dostal som viac názorov o používaní elektronickej registračnej pokladnici hlavne po novele zákona od 1.3.2009. Musím mať ERP alebo nie. Internetový obchod bude prebiehať formou dobierky, ale môže sa stať, že tovar budem musieť v ojedinelých prípadoch predať aj v hotovosti. Je nejaký spôsob ako sa vyhnúť používaniu ERP?
Pozri si hneď úvod témy - stanovisko drsr a priložený link v príspevku č. 6
Do 31.12.2010 vystavíš faktúru a jej úhradu na základe PPD. Od 1.1.2011 si povinný prijímať tržbu v hotovosti len prostredníctvom ERP podľa zákona 289/2008.
0 0
rm75 rm75

rm75 je offline (nepripojený) rm75

Evina ďakujem, ale podľa môjho názoru sa mňa pravdepodobne nebudú týkať prechodné ustanovenia § 18 zákona o používaní ERP nakoľko začínam podnikať po 1.3.2009. Ak sa mýlim, tak ma niekto opravte. Podľa mňa, ak živnostník začínajúci svoju činnosť po 1.3.2009 bude prijímať tržbu v hotovosti, je už podľa zákona 289/2008 povinný prijímať tržbu v hotovosti len prostredníctvom ERP
0 0
evina evina

evina je offline (nepripojený) evina

rm75 Pozri príspevok
Evina ďakujem, ale podľa môjho názoru sa mňa pravdepodobne nebudú týkať prechodné ustanovenia § 18 zákona o používaní ERP nakoľko začínam podnikať po 1.3.2009. Ak sa mýlim, tak ma niekto opravte. Podľa mňa, ak živnostník začínajúci svoju činnosť po 1.3.2009 bude prijímať tržbu v hotovosti, je už podľa zákona 289/2008 povinný prijímať tržbu v hotovosti len prostredníctvom ERP
Prechodné ustanovenia sa týkajú všetkých /pre všetkých musia zákony platiť rovnako/. Len Tí, ktorí budú mať kasy zakúpené v zmysle nového zákona budú musieť aj podľa neho postupovať /teda rozhodujúci je typ kasy nie začiatok podnikania/

Pozri odpove´d na otázku 5 v priloženom linku

Odpoveď:
Režim vyhlášky č. 55/2004 Z. z. sa v zmysle prechodných ustanovení § 18 zákona o používaní ERP vzťahuje na všetkých podnikateľov, ktorí používali ERP pred 1. marcom 2009 a budú používať ERP naďalej, ako aj na tých, ktorí začnú používať ERP po 1. marci 2009, najneskôr však do 31. decembra 2010. V tomto prípade sa môže podnikateľ rozhodnúť, či zakúpi ERP, ktorá spĺňa podmienky podľa zákona o používaní ERP a potom bude povinný postupovať podľa tohto zákona, alebo zakúpi ERP, ktorá spĺňa podmienky podľa vyhlášky č. 55/1994 Z.z. a bude postupovať podľa tejto vyhlášky do 31.12.2010.Pokladničné bločky budú musieť vydávať aj údržbári či účtovníci
0 0
jozefIK jozefIK

jozefIK je offline (nepripojený) jozefIK

Tak v parlamente ide do 2. čítania novela 289/2008, na prerokovanie sa dostane asi v septembri...

Viac na priloženom linku na parlamentnej stránke

http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=...obia=4&ID=1114
0 0
abasys abasys

abasys je offline (nepripojený) abasys

Novela nejde na prerokovanie.
0 0
vango vango

vango je offline (nepripojený) vango

Sme firma, ktora predava registracne pokladnice. Budte v klude, zatial nie je na trhu ziadna pokladnica, ktora splna podmienky certifikacie. Este to chvilku potrva.
Takze stali plati, ze sa postupuje podla starej vyhlasky az do konca roka 2010.
0 0
Lianka Lianka

Lianka je offline (nepripojený) Lianka

žena, matka, samoživiteľka... ...viac
evina Pozri príspevok
Prechodné ustanovenia sa týkajú všetkých /pre všetkých musia zákony platiť rovnako/. Len Tí, ktorí budú mať kasy zakúpené v zmysle nového zákona budú musieť aj podľa neho postupovať /teda rozhodujúci je typ kasy nie začiatok podnikania/

Pozri odpove´d na otázku 5 v priloženom linku

Odpoveď:
Režim vyhlášky č. 55/2004 Z. z. sa v zmysle prechodných ustanovení § 18 zákona o používaní ERP vzťahuje na všetkých podnikateľov, ktorí používali ERP pred 1. marcom 2009 a budú používať ERP naďalej, ako aj na tých, ktorí začnú používať ERP po 1. marci 2009, najneskôr však do 31. decembra 2010. V tomto prípade sa môže podnikateľ rozhodnúť, či zakúpi ERP, ktorá spĺňa podmienky podľa zákona o používaní ERP a potom bude povinný postupovať podľa tohto zákona, alebo zakúpi ERP, ktorá spĺňa podmienky podľa vyhlášky č. 55/1994 Z.z. a bude postupovať podľa tejto vyhlášky do 31.12.2010.Pokladničné bločky budú musieť vydávať aj údržbári či účtovníci
abasys Pozri príspevok
Novela nejde na prerokovanie.
Prosim, meni sa nieco s tymi ERP od 1.1.2010? Myslim v povinnostiach pouzivat ERP aj u tych, ktori doteraz nemuseli.
0 0
Rozalka Rozalka

Rozalka je offline (nepripojený) Rozalka

Spoluvlastníčka "Prvého nitrianskeho medveďária" ...viac
Natali, až od 1.1.2011
0 0
Načítať ďalšie