Zavrieť

Porady

Neziskové organizácie

Neziskové organizácie

Nezisková organizácia je právnická osoba, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých užívateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.

Všeobecne prospešné služby sú najmä:

  • poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
  • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
  • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
  • ochrana ľudských práv a základných slobôd,
  • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
  • výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
  • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
  • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
  • zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.


Nezisková organizácia môže poskytovať služby len vtedy, ak spĺňa podmienky na ich poskytovanie upravené osobitnými predpismi.

Názov neziskovej organizácie musí obsahovať označenie "nezisková organizácia" alebo skratku "n.o." a musí sa odlišovať od názvu iných už registrovaných neziskových organizácií.

Neziskovú organizáciu môže založiť fyzická osoba, právnická osoba alebo štát.

Nezisková organizácia sa zakladá zakladacou listinou podpísanou všetkými zakladateľmi. Pravosť podpisov všetkých zakladateľov musí byť úradne osvedčená. Zakladaciu listinu môže uzavrieť aj splnomocnenec, ktorý má na to plnomocenstvo. Plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa sa pripojí k zakladacej listine.

Nezisková organizácia vzniká dňom, keď rozhodnutie registrového úradu o registrácii nadobudlo právoplatnosť.

Registrovým úradom je obvodný úrad v sídle kraja v Slovenskej republike, odbor všeobecnej vnútornej správy, príslušný podľa sídla neziskovej organizácie. Ústredný register neziskových organizácií vedie Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor vnútorných vecí, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29.

Písomný návrh na zápis neziskovej organizácie do registra musí podať zakladateľ alebo osoba na to ním písomne splnomocnená do 60 dní od založenia neziskovej organizácie. Pravosť podpisu navrhovateľa musí byť úradne osvedčená.

Registrový úrad dohliada, či nezisková organizácia plní účel a poskytuje všeobecne prospešné služby, na ktoré bola založená. Na tento účel vyhodnocuje obsah výročných správ a v prípade zistenia nedostatkov upozorňuje na ne orgány neziskovej organizácie, požaduje vykonávanie nápravy, ako aj splnenie povinností uložených zákonom Ak náprava sa nevykoná, môže registrový úrad podať návrh na zrušenie neziskovej organizácie.

Registrový úrad pri registrácii neziskových organizácií a výkone dohľadu riadi Ministerstvo vnútra SR.

Založenie, vznik, zrušenie, zánik, postavenie orgánov a hospodárenie neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby ( ďalej len "nezisková organizácia") upravuje Zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z.z.


Zdroj: www.minv.sk
••• viac••• menej
1 0
kúpa auta pre občianske združenie (15.02.18)
Občianske združenie potrebuje pre svoju činnosť osobné motorové vozidlo. Jeden z členov ho chce zakúpiť z vlastných prostriedkov v hotovosti. Ako sa to uvedie v jednoduchom účtovníctve? Dá sa kúpiť ak...
1 0
smernica na vozidlo (01.02.18)
0 odpovedí Otázka od upchpp Neziskové organizácie Podnikanie
Pekný večer, nemá niekto smernicu na používanie služobného vozidla pre potreby občianskeho združenia / nie podnikanie/?
1 1
Zobrat pracu ako uctovnicka? (23.01.18)
Dobry den. Mam moznost ist pracovat ako uctovnicka do zakladnej umeleckej skoly. Nikdy som ziadne ucto v praxi nerobila.Len faktury. V skole som mala ucto. Da sa to naucit?Zaucili by ma a boli by sme ...
1 0
Moze byt statutar obcianskeho zdruzenia zaroven uctovnikom? (21.01.18)
0 odpovedí Otázka od 0port Neziskové organizácie
Prosim o radu. Moze statutar (predseda) obcianskeho zdruzenia, ktore na svoju cinnost ziskava financie z VUC zaroven vykonavat aj funkciu uctovnika? Dakujem.
1 0
Koľko zamestnancov môže mať občianske združenie? (19.01.18)
0 odpovedí Otázka od dlakatos Neziskové organizácie
Napr. chcem zamestnať 200 ľudí na aktivačné činnosti. Je to možné v prípade OZ? Alebo je limitovaný počet zamestnancov? A môžem požiadať ÚPSVaR o príspevok na aktivačnú činnosť?
1 0
Účtovanie nájmu (16.01.18)
0 odpovedí Otázka od luiluigi Neziskové organizácie
Sme malé OZ - športový klub. Na športovú činnosť klubu si prenajímame športovisko. Prenájom je čisto pre zabezpečenie športových činností členov OZ a neplynie z neho žiadny podnikateľský/zdaniteľný pr...
1 0
OZ a uvedenie priestoru do prevádzky (12.01.18)
OZ, lezecky klub vybudoval v priestoroch skoly v gymnastickej miestnosti lezecku stenu. Ta je skole zapozicana na zaklade zmluvy o vypozicke a ziaci ju vyuzivaju vramci telesnej. V poobednych hodinach...
2 30
Komentar k zakonu 182/1993 Z.z. (21.08.12)
Zdravim vsetkych poradakov, na internete som zaregistrovala informaciu, ze cca pred mesiacom vysiel novy komentar k zakonu o vlastnictve bytov od vydavatelstva C.H.Beck. Chcem sa preto spytat, mate uz...
1 1
Kupil by som oz na 2% z dani. Da sa to? (10.01.18)
Chcel by som kupit oz na 2%z dani kde a ako sa to kupuje? Dik za info.
5 0
Pohľadávka voči bývalému zamestnancovi zo ZP (04.01.18)
Dobrý večer všetkým. Ako správne zaúčtovať pohľadávku voči bývalému zamestnancovi z titulu nedoplatku na zdravotnom poistení? Pracovník u nás podpísal oznámenie o uplatnení OP na zdrav. poistenie. N...
1 0
Komu mám podať žiadosť o ročné vyúčtovanie dane z príjmu? (28.12.17)
Celý rok 2017 som bola zamestnaná u jedného zamestnávateľa popritom som mala prácu na dohodu pre iného zamestnávateľa. Mením zamestnávateľa k 31. 12. 2017
0 6
zalozenie klubu (23.11.07)
caute. prosim Vas o radu. co treba na to ked chce FO zaloziť klub (napr. sportovy) dakujem velmi pekne za vsetky odpovede. a este sa chcem spytat klub sa da zalozit len ako obcianske zdruzenie? ale...
1 0
vylúčenie člena z OZ (09.12.17)
prosím vás OZ má v stanovách, že členstvo môže zaniknúť aj vylúčením člena. VZ zasadlo, člena vylúčilo, treba aj členovi napísať nejaký lisť o vylúččení, ako by to malo vyzerať? člen si nárokuje. že ...
1 0
Vystavenie faktúry (24.11.17)
Sme n.o. DSS pre ment.postihnuté deti a spravuje na emailovú a web stránku jedna firma ktorá nám každoročne pred uplynutím doby platnosti stránky zasiela výzvu na uhradenie poplatku. Poplatok bol uhra...
Sleduj témy Neziskové organizácie
na hlavnej stránke Porada.sk