Zavrieť

Porady

Daň z príjmu za prenájom nehnuteľnosti za rok 2011

Dobrý deň,
potrebovala by som poradiť ako si mám urobiť daňové priznanie k dani z príjmu za rok 2011, keď som zamestnanec a dávam do prenájmu byt. Som zaregistrovaná na daňovom úrade a mám pridelené DIČ. Nájomná zmluva bola od 01.01.2011 do 31.12.2011. Podľa zmluvy je nájomné 50 eur + 20 eur záloha pre bytové družstvo + 30 eur záloha za elektrinu. Koľko mám uviesť ročný príjem do daňového priznania 600eur, alebo 1200eur? Aké výdavky si mám odrátať - paušálne 40%, alebo skutočné vo výške 50%? Nájomca mal na elektrine nedoplatok 120 eur, ktoré mi teraz pošle, aby som to mohla uhradiť. Zarátava sa tam aj to do príjmu? Minulý rok som bola aj 11 dní evidovaná na úrade práce a poberala som podporu v nezamestnanosti. Môžete mi, prosím, poslať úplný návod ako to mám všetko vyrátať?
Ešte by som sa chcela spýtať ako je to so zdravotnou poisťovňou. Minulý rok som sa tam zaregistrovala ako SZČO. Niekde som čítala, že to už nie je potrebné. Mám sa teda zase odhlásiť? Mám podať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2011.
Usporiadat
Uľa Uľa

Uľa je offline (nepripojený) Uľa

Ak mala FO príjem zo zamestnania Rakúsko: 10500 € (základ dane)
a príjem z prenájmu 960 € (1600-640)
tak by mal platiť daň len z prenájmu, nakoľko sa mu príjem z Rakúska celý vyňal. Ale keď som vypisovala DP, tak mu daň nevychádza žiadna. Už tomu asi nerozumiem. Ako to je vlastne. prosím vás :-(
0 0
Mila123 Mila123

Mila123 je teraz online Mila123

celkový príjem z prenájmu bol 2100€ ?
mala by vyjsť daňová povinnosť, kam si zapísala príjem z prenájmu ? do § 6 ods.3?
0 0
WIDDA WIDDA

WIDDA je offline (nepripojený) WIDDA

poprosím Vás, v decembri 2011 sme prijali ako súkromná osoba nájomné za byt od PO, ktoré bolo zaplatené na rok 2012. Je toto nájomné príjmom roku 2011 alebo 2012. Máme ho dať do DPFO B za rok 2011? v roku 2011 bolo nájomné hradené štvrťročne na konci posledného mesiaca predchádzajúceho nasledujúcemu štvrťroku. V januári 2011 bolo uhradené 3.1.2011 na I.Q 2011. takže nám uhradili v r. 2011 5 splátok. Máme všetky tieto úhrady v roku 2011 dať do daňového priznania r. 2011?
Dakujem. (na poslednú chviľu)
0 0
Mila123 Mila123

Mila123 je teraz online Mila123

ak peniaze ste prvýkrát vzali až v roku 2012, až vtedy Vám vznikla povinnosť....i napriek tomu, že sú za rok 2011.....u FO je to tak......
0 0
WIDDA WIDDA

WIDDA je offline (nepripojený) WIDDA

peniaze sme prijali uz v roku 2011 za všetkých 12 mesiacov r. 2011 v štvrťročných úhradách a za prvý štvrťrok roku 2012 sme prijali peniaze už v decembri 2011. Takže v roku 2011 sme prijali za 15 mesiacov nájomné. Je poslednú úhradu potrebné časovo rozlišovať alebo je to všetko daňový príjem v roku 2011?
0 0
Mila123 Mila123

Mila123 je teraz online Mila123

áno, tým, že ste prijali za viac zdaň. období môžete rozdeliť príjem na rok 2011 a rok 2012.....je možnosť, nie povinnosť......
0 0
Katarina Katarina

Katarina je offline (nepripojený) Katarina

Je to všetko príjem roku 2011. Časovo sa rozlišuje len platené nájomné FO.
2 0
Mila123 Mila123

Mila123 je teraz online Mila123

Katarina Pozri príspevok
Je to všetko príjem roku 2011. Časovo sa rozlišuje len platené nájomné FO.
Katka , nie je to opačne?
0 0
WIDDA WIDDA

WIDDA je offline (nepripojený) WIDDA

...takže musím celý prijatý príjem z nájmu bytu dať do zajtrajšieho daňového v plnej výške, bez ohľadu na to, za aké obdobie je to uhradené?
ďakujem
0 0
Mila123 Mila123

Mila123 je teraz online Mila123

ja som opačného názoru ako Katarína.......

keďže je už veľa hodín, asi sa nedočkáš ešte iného názoru....
odporúčam zajtra napísať, zaniesť, poslať poštou oznámenie, že si v zmysle § 49, ods. 3 pís. a, zákona č. 595/2003 Z.z. odkladáš povinnosť podať DP na termín do 30 06 2012......
0 0
Katarina Katarina

Katarina je offline (nepripojený) Katarina

Mila123 Pozri príspevok
Katka , nie je to opačne?
oni prijali nájomné, časovo sa rozlišuje platené nájomné FO ........trebalo by pozrieť § 19
1 0
Katarina Katarina

Katarina je offline (nepripojený) Katarina

Mila123 Pozri príspevok
ja som opačného názoru ako Katarína.......

keďže je už veľa hodín, asi sa nedočkáš ešte iného názoru....
odporúčam zajtra napísať, zaniesť, poslať poštou oznámenie, že si v zmysle § 49, ods. 3 pís. a, zákona č. 595/2003 Z.z. odkladáš povinnosť podať DP na termín do 30 06 2012......
máš môj úplný súhlas, je veľa hodín a sme vyčerpané.........
0 0
ewita888 ewita888

ewita888 je offline (nepripojený) ewita888

časovo sa v JÚ rozlišuje iba nájomné platené vopred fyzickou osobou fyzickej osobe..
0 0
marjankaj marjankaj

marjankaj je offline (nepripojený) marjankaj

I am a man
Mila123 Pozri príspevok
áno, tým, že ste prijali za viac zdaň. období môžete rozdeliť príjem na rok 2011 a rok 2012.....je možnosť, nie povinnosť......
Môžeš to podložiť príslušným paragrafom?
0 0
Katarina Katarina

Katarina je offline (nepripojený) Katarina

ewita888 Pozri príspevok
časovo sa v JÚ rozlišuje iba nájomné platené vopred fyzickou osobou fyzickej osobe..
časovo sa rozlišuje nájomné platené FO .............fyzickou osobou fyzickej osobe........právnickou osobou fyzickej osobe
1 0
Katy a R Katy a R

Katy a R je offline (nepripojený) Katy a R

Kočky .. a ja mám ešte otázku - nie je dosť podstatné, či je WIDA učtovnou jednotkou, alebo nie
0 0
betka betka

betka je offline (nepripojený) betka

18(4) Nájomné, odplaty (provízie) za sprostredkovanie, a to aj ak ide o sprostredkovanie na základe mandátnych zmlúv alebo podobných zmlúv, 91) uhrádzané fyzickej osobe sa zahrnú do daňových výdavkov v zdaňovacom období, v ktorom boli zaplatené. Zaplatené nájomné fyzickej osobe za príslušné zdaňovacie obdobie sa uzná najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy prislúchajúcej na zdaňovacie obdobie.

PO ná nezaujímajú.

Ak zaplatím vopred nájomné ja ako FO, FO, tak je potrebné ČR.
Ak zaplatím ja ako PO, vopred nájom FO, tak postupujem v zmysle ZU a postupov PUPU.
Ak zaplatím ja, ako PO, až v roku 2012, FO, tam nemám nárok na 19/4.


Čítajme podrobne

V uvedenom par. je jasne definované, čo môže platiaci, a čo nie. Ak príjme úhradu ja ako FO za prenájom vopred, už je iný myšlienkový pochod
3 0
marjankaj marjankaj

marjankaj je offline (nepripojený) marjankaj

I am a man
Katy a R Pozri príspevok
Kočky .. a ja mám ešte otázku - nie je dosť podstatné, či je WIDA učtovnou jednotkou, alebo nie
Myslím, že to nie je podstatné. Iba ak by účtovala v PU.
Príjmy sa zdaňujú v období, v ktorom sa prijali.
Naposledy upravil marjankaj : 01.04.12 at 21:04
0 0
marjankaj marjankaj

marjankaj je offline (nepripojený) marjankaj

I am a man
§ 19
Daňové výdavky

(4) Nájomné, odplaty (provízie) za sprostredkovanie, a to aj ak ide o sprostredkovanie na základe mandátnych zmlúv alebo podobných zmlúv, 91) uhrádzané fyzickej osobe sa zahrnú do daňových výdavkov v zdaňovacom období, v ktorom boli zaplatené. Zaplatené nájomné fyzickej osobe za príslušné zdaňovacie obdobie sa uzná najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy prislúchajúcej na zdaňovacie obdobie.
Nepostrehol som, že by sa v §19 hovorilo o príjmoch. A príjmy sa neuznávajú, príjmy sa priznávajú.. Uznávajú sa iba výdavky.

§2
j) základom dane rozdiel, o ktorý zdaniteľné príjmy prevyšujú daňové výdavky (§ 19) pri rešpektovaní vecnej a časovej súvislosti zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov v príslušnom zdaňovacom období, ak tento zákon neustanovuje inak,
Naposledy upravil marjankaj : 01.04.12 at 21:31
0 0
Uľa Uľa

Uľa je offline (nepripojený) Uľa

Mila123 Pozri príspevok
celkový príjem z prenájmu bol 2100€ ?
mala by vyjsť daňová povinnosť, kam si zapísala príjem z prenájmu ? do § 6 ods.3?
Áno, príjem bol 2100 a dala som ho do oddielu VI. riadok 10. Keď dohodím aj príjem zo ZČ a vyplním riadok 87 tak mi daň vyjde nula....
0 0
Načítať ďalšie