Zavrieť

Porady

zákon o obmedzení platieb v hotovosti

Od 1.1.2013 je v platnosti nový zákon 394/2012 o obmedzení platieb v hotovosti. Podľa tohto zákona je zakázané realizovať platby v hotovosti, podľa § 4 ods.1) Zakazuje sa platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 5 000 eur. Následne § 6 ods.2) uvádza, že hodnotou platby v hotovosti, ktorá je rozdelená na niekoľko samostatných platieb, je súčet hodnôt týchto platieb, ak tieto platby vyplývajú z jedného právneho vzťahu. Predpokladám, že tento paragraf chcel ošetriť to, ak sa jedna faktúra bude platiť v hotovosti, aby sa jej platba nerozdelila na drobné a tým by sa zabezpečilo neprekročenie limitu 5000eur. V zákone však absentuje bližšia definícia pojmu "právny vzťah". Istá definícia pojmu "Právny vzťah" , ktorú som našla je nasledovná...právny vzťah je spoločenský vzťah medzi najmenej dvoma konkrétne určenými právnymi subjektami, upravený právnymi normami, v ktorom jeho účastníci sú nositelia vzájomne spätých subjektívnych práv a právnych povinností, ktoré vznikajú týmto subjektom priamo alebo sprostredkovane na základe právnych noriem.

Z toho znenia by však vyplývalo, že sa jedná o zmluvu ako celok a nie o jednotlivé právne úkony ako napr. mesačne dodávané služby na základe zmluvy. Zákon tiež neuvádza ani stanovenie nejakého časového horizontu, počas ktorého sa bude kumulovať táto hodnota až do hranice 5000 eur. Čo v prípade ak odmena za služby je na báze ročnej odmeny (vyúčtovanie na konci roka) a platí sa preddavkovo mesačne, ale tiež na báze výpočtu z premennej, nie je možne stanoviť, či ročná odmena presiahne čiastku 5000eur. Tým pádom mesačné preddavky na ročnú odmenu by mali či nemali byť platené bankou? Alebo, čo ak dostanem faktúru na 5000 eur a zaplatím v hotovosti 4999eur, a 1 eur nedoplatím veriteľovi z tej jednej faktúry? Máte niekto nejaké dostupné info k tomuto zákonu, nejaké pokyny, usmernenia..... vďaka
Usporiadat
cuzka cuzka

cuzka je offline (nepripojený) cuzka

Stefan2005 Pozri príspevok
... a prečo dávaš vždy celý výber ako príjem do pokladne? však keď je v pokladnici dosť peňazí, dávaj výber priamo na osobnú potrebu.....
Ale šéf sám dáva peniaze zamestnancom napr. na nákup materiálu, PHM atď. Ja v podstate dávam peniaze len v jeho neprítomnosti prípadne na drobný pomocný materiál.
0 0
AdaMtiM AdaMtiM

AdaMtiM je offline (nepripojený) AdaMtiM

ada159 Pozri príspevok
odpoved z min.financii:
Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti (ďalej len „zákon“) sa zakazuje platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 5 000 eur, ak odovzdávajúcim alebo príjemcom je fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba. Z uvedeného vyplýva, že v súlade s § 4 ods. 1 sa musí bezhotovostne uhradiť celá suma platby prevyšujúca 5 000 eur, nie len časť platby nad príslušný limit.
Podľa § 6 ods. 2 zákona hodnotou platby v hotovosti, ktorá je rozdelená na niekoľko samostatných platieb, je súčet hodnôt týchto platieb, ak tieto platby vyplývajú z jedného právneho vzťahu. Ako uvádza dôvodová správa k zákonu, navrhnuté ustanovenie má za cieľ určiť hodnotu platby v hotovosti, ktorá je rozdelená na niekoľko plnení, napriek tomu, že ide o plnenie z jedného právneho vzťahu, napr. na základe jednej zmluvy (ale platba je rozdelená na niekoľko záloh). Medzi takéto platby vyplývajúce z jedného právneho vzťahu nie je považovaný napr. opakovaný nákup tovarov medzi rovnakým kupujúcim a predávajúcim alebo opakujúce sa obchody, kedy každý obchodný vzťah je uzatvorený a platený osobitne. Na základe vyššie uvedeného vyplýva, že v prípade, ak je uzatvorená nájomná zmluva, v ktorej je určená napr. ročná alebo mesačná výška nájomného, z ktorej vyplýva, že počas trvania tejto nájomnej zmluvy bude súčet platieb nájomného viac ako 5 000 eur, tak po 1. januári 2013 nesmú byť (podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 2 zákona) platby nájomného odovzdané a prijaté v hotovosti. Takéto platby nájomného musia byť uhradené napr. bankovým prevodom, vkladom na účet, prostredníctvom poštového platobného styku ap.
Bude s tým veľký problém - prípadne aká vysoká pokuta - keď už som za január prijala nájomné v hotovosti /do 5000/ a až od februára bude nájom zasielaný na účet? Bohužiaľ som zákon pochopila tak, že do 5000 môžem ešte uhradiť v hotovosti a až čo je nad 5000 na účet.....
0 0
aktaK aktaK

aktaK je offline (nepripojený) aktaK

"zákaz prekročenia hranice platby v hotovosti (DPH - 1000 EUR)"

prosím, vysvetlite mi, co to znamena?

vystavena fa za najom za 1. stvrtrok 2013: 1004,61 +200,92 dph = 1205,53 eur
fa zaplatena v hotovosti PPD na sumu spolu s dph 1205,53 eur.

aj tu je obmedzenie kvoli dph? prosím vysvetlite mi to, aby som mohla rýchlo chybu napravit...


0 0
aktaK aktaK

aktaK je offline (nepripojený) aktaK

aktaK Pozri príspevok
"zákaz prekročenia hranice platby v hotovosti (DPH - 1000 EUR)"

prosím, vysvetlite mi, co to znamena?

vystavena fa za najom za 1. stvrtrok 2013: 1004,61 +200,92 dph = 1205,53 eur
fa zaplatena v hotovosti PPD na sumu spolu s dph 1205,53 eur.

aj tu je obmedzenie kvoli dph? prosím vysvetlite mi to, aby som mohla rýchlo chybu napravit...


mám vystavený ppd zrušiť a požiadať nájomníka, aby radsej vložil túto sumu v banke priamo na nás účet??
prosííím
0 0
zuzana.š. zuzana.š.

zuzana.š. je offline (nepripojený) zuzana.š.

PPD môže byť vystavený na sumu fa za nájom bez DPH 1004 € ako úhrada faktúry za nájom.
Toto čo píšeš, sa týka ErP - Podľa zákona o DPH od 1.1.2013 je možnosť vyhotoviť zjednodušenú faktúru za ktorú sa považuje aj doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou, ak cena tovaru alebo služby vrátane dane uhradená v hotovosti nie je viac ako 1000 eur alebo uhradená inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť nie je viac ako 1600eur.
4 0
aktaK aktaK

aktaK je offline (nepripojený) aktaK

zuzanka, vidim, ze si sa prave odhlasila, dakujem Ti velmi pekne za Tvoju odpoved, hned sa mi ulavilo, pravdupovediac toto ma totiž totalne naslo nepripravenu, posielam pozdrav na oravu a Tebe bodík za zásluhy, este raz dakujem...
0 0
nepravnik nepravnik

nepravnik je offline (nepripojený) nepravnik

Otázka,- ak sa prevedú peniaze po 1.1.2013 medzi nepodnikateľmi v sume cca 1.000.000,- EUR a to v hotovosti, je to len priestupok, nie je to aj trestný čin, neexistuje iný postih iba pokuta v tomto prípade 10.000,-EUR?
0 0
avalik avalik

avalik je offline (nepripojený) avalik

nepravnik Pozri príspevok
Otázka,- ak sa prevedú peniaze po 1.1.2013 medzi nepodnikateľmi v sume cca 1.000.000,- EUR a to v hotovosti, je to len priestupok, nie je to aj trestný čin, neexistuje iný postih iba pokuta v tomto prípade 10.000,-EUR?
pokuta pre oboch - odovzdavajuci aj prijemca

pri tebou uvedenej sume a neochote dodrzat zakon o obmedzeni platieb v hotovosti sa mi vynara podozrenie na § 233 Legalizacia prijmu z trestnej cinnosti ale aj § 419/2/a terorizmus
0 0
nepravnik nepravnik

nepravnik je offline (nepripojený) nepravnik

Ďakujem za odpoveď, otázka bola teoretická, slúžiaca na poučenie. P.S. a neviete ako je obmedzovaný platobný styk v hotovosti v okolitých krajinách?
0 0
CHIC CHIC

CHIC je offline (nepripojený) CHIC

AdaMtiM Pozri príspevok
Bude s tým veľký problém - prípadne aká vysoká pokuta - keď už som za január prijala nájomné v hotovosti /do 5000/ a až od februára bude nájom zasielaný na účet? Bohužiaľ som zákon pochopila tak, že do 5000 môžem ešte uhradiť v hotovosti a až čo je nad 5000 na účet.....
No a teraz si vyber ci sa budes riadit odpovedou z MF alebo z FR:

Dobrý deň,
Kompetenčné centrum finančných operácií Banská Bystrica Vám na základe Vašej žiadosti oznamuje nasledovné:
Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti (ďalej len "zákon o obmedzení platieb v hotovosti") sa zakazuje platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 5 000 eur, ak odsek 2 neustanovuje inak.
V zmysle § 6 ods. 2 zákona o obmedzení platieb v hotovosti hodnotou platby v hotovosti, ktorá je rozdelená na niekoľko samostatných platieb, je súčet hodnôt týchto platieb, ak tieto platby vyplývajú z jedného právneho vzťahu.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že sa zakazuje platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 5 000 eur pri podnikateľoch. Hodnota platby v hotovosti, ak sa jedná o plnenie z jedného právneho vzťahu, napr. na základe jednej zmluvy (ale platba je rozdelená na niekoľko záloh), nesmie prevýšiť hodnotu 5000 eur.
Medzi takéto platby nie je považovaný napr. opakovaný nákup stavebnín medzi rovnakým kupujúcim a predávajúcim alebo opakujúce sa obchody, kedy každý obchodný vzťah je uzatvorený a platený osobitne.
K porušeniu ustanovenia § 4 ods. 1 zákona o obmedzení platieb v hotovosti nedôjde okrem platieb uvedených v § 8 zákona o obmedzení platieb v hotovosti. Napr. pri poskytovaní platobných služieb (vklad na účet), poštových služieb a poštového platobného styku.

Vo Vašom prípade ste prevzal hotovosť 2500 Eur, zvyšná časť Vám bola zaslaná na účet a tým pádom ste neporušili zákon o obmedzení platieb v hotovosti.

JUDr. Martin Ďuračík
odbor podpory a služieb pre verejnosť
Finančné riaditeľstvo SR
Banská Bystrica

Váš dopyt:
dobrý deň
Výrobca prijal v hotovosti od zákazníka zálohu na výrobu nábytku vo výške 2500€. Predpokladaná cena zákazky bola 4500€. Počas výroby však zákazník rozšíril (zmenil) svoju objednávku, čo malo za následok navýšenie celkovej ceny zákazky na 5600€. Doplatok v sume 3100€ bol realizovaný bezhotovostným prevodom z účtu zákazníka. Zaujíma ma, či prijatím zálohy v hotovosti došlo k porušeniu zákona o obmedzení platieb v hotovosti, keďže súčet samostatných platieb prevýšil 5000€ alebo je treba sledovať len súčet samostatných hotovostných platieb z jedného právneho vzťahu.
Ďakujem
9 0
AdaMtiM AdaMtiM

AdaMtiM je offline (nepripojený) AdaMtiM

V materiáloch z jedného školenia je poznámka k platbám v hotovosti, že do 31.1.13 je možné prijať platbu aj nad 5000 ak právny vzťah začal ešte v 2012....ja mám nájomnú zmluvu z 2012. Už naozaj neviem teda. Kto dá na toto jednoznačnú odpoveď? Zrejme až kontrola z DÚ...
0 0
Mila123 Mila123

Mila123 je teraz online Mila123

AdaMtiM Pozri príspevok
V materiáloch z jedného školenia je poznámka k platbám v hotovosti, že do 31.1.13 je možné prijať platbu aj nad 5000 ak právny vzťah začal ešte v 2012....ja mám nájomnú zmluvu z 2012. Už naozaj neviem teda. Kto dá na toto jednoznačnú odpoveď? Zrejme až kontrola z DÚ...
áno, i nám to spomínali na školení.....
prikladám § 13 zákona č. 394/2012

§ 13Platbu v hotovosti dohodnutú pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, ktorej hodnota prevyšuje sumu ustanovenú v § 4, možno vykonať do 31. marca 2013.
a ešte aj odvolávku na § 4
§ 4
(1) Zakazuje sa platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 5 000 eur, ak odsek 2 neustanovuje inak.
(2) Zakazuje sa platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 15 000 eur, medzi fyzickými osobami nepodnikateľmi.
3 0
truch truch

truch je offline (nepripojený) truch

Dobrý deň,

Kompetenčné centrum finančných operácií Banská Bystrica Vám na základe Vašej žiadosti oznamuje nasledovné:
Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti (ďalej len "zákon") sa zakazuje platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 5000 eur, ak ods. 2 neustanovuje inak. Podľa § 6 ods. 2 zákona hodnotou platby v hotovosti, ktorá je rozdelená na niekoľko samostatných platieb, je súčet hodnôt týchto platieb, ak tieto platby vyplývajú z jedného právneho vzťahu.
Podľa dôvodovej správy k zákonu je možno za jeden právny vzťah považovať napríklad jednu zmluvu (pričom platba je rozdelená na niekoľko záloh). Medzi takéto platby vyplývajúce z jedného právneho vzťahu nie sú považované napr. opakované nákupy tovarov medzi rovnakým kupujúcim a predávajúcim alebo opakujúce sa obchody, kedy každý obchodný vzťah je uzatvorený a platený osobitne.
Ak je medzi obchodnými partnermi uzatvorená nejaká zmluva, v ktorej je určená celková výška platby jedného alebo viacerých plnení, z ktorej vyplýva, že počas trvania tejto zmluvy bude súčet týchto platieb viac ako 5000 eur, tak žiadna platba vyplývajúca z tohto jedného právneho vzťahu (jednej zmluvy) nesmie byť odovzdaná a prijatá v hotovosti. Platby musia byť uhradené napr. bankovým prevodom, vkladom na účet, prostredníctvom poštového platobného styku a pod.
Ak takáto zmluva neexistuje alebo existuje len určitá rámcová zmluva medzi dodávateľom a odberateľom, ktorá neobsahuje celkovú výšku platby jedného alebo viacerých plnení, ale obsahuje len určité metodické usmernenia a všeobecné ustanovenia, pričom následné čiastkové kúpne zmluvy sa realizujú na základe samostatných objednávok, dodacích listov a faktúr, máme za to, že v tomto prípade sa jedná o opakované nákupy, pričom každý takýto obchodný vzťah je uzatvorený a platený osobitne (samostatná faktúra). Na základe vyššie uvedeného zastávame názor, že limit podľa § 4 ods. 1 zákona sa viaže len na príslušnú samostatnú faktúru.
Čo sa týka obchodných partnerov, zákon nezakazuje opakované nákupy, ani časovo neobmedzuje platby, preto môže byť uskutočnených aj viac platieb v rámci jedného dňa medzi dodávateľom a odberateľom na základe viacerých faktúr, ak každá faktúra vyplýva zo samostatného právneho vzťahu alebo je samostatným právnym vzťahom. Tzn., že príslušný limit sa nevzťahuje na jedného obchodného partnera a všetky platby ním vykonané, pretože pod jedným právnym vzťahom sa rozumie napr. zmluva, samostatná faktúra nevyplývajúca z nejakej zmluvy.

Ing. Sidónia Jakubovie, Odbor podpory a služieb pre verejnosť
FR SR Banská Bystrica

Váš dopyt:

Dobrý deň,
chcela by som sa spýtať na zákon 394/2012 o obmedzení platieb v hotovosti.
Podľa tohto zákona je zakázané realizovať platby v hotovosti, podľa § 4 ods.1) Zakazuje sa platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 5 000 eur. Následne § 6 ods.2) uvádza, že hodnotou platby v hotovosti, ktorá je rozdelená na niekoľko samostatných platieb, je súčet hodnôt týchto platieb, ak tieto platby vyplývajú z jedného právneho vzťahu. V zákone však absentuje bližšia definícia pojmu "právny vzťah".
Máme obchodných partnerov , ktorí uhrádzajú faktúry v hotovosti. V zmysle zákona im pri úhrade faktúry v hotovosti vystavíme doklad z RP. Svoje záväzky, ktoré vznikli v priebehu určitého obdobia, uhrádzajú vždy naraz, v hotovosti, ide obvykle o 3-4 samostatné faktúry. Môžu ich uhradiť v jeden deň, vyplývajú tieto platby z jedného, alebo viacerých právnych vzťahov? Sú to samostatné faktúry za jednotlivé odbery našich výrobkov počas určitej doby, približne za mesiac. Sumu 5000 € jednotlivé faktúry neprekročia.
8 0
janula321 janula321

janula321 je offline (nepripojený) janula321

Dobrý deň, vie mi niekto poradiť v prípade ak som vystavila fa v 12/2012 suma je 6.500€ a zakazník ju zaplatil v hotovosti minulý rok ale nemal ešte doklad z ERP. Možem mu ho teraz vytlačiť z fiskalu alebo musí to už ísť cez banku. Ďakujem
0 0
lucia9 lucia9

lucia9 je offline (nepripojený) lucia9

Mám otázku: Opravujeme pre jednu firmu reklamácie/obuv/. V praxi to znamená, že raz za týždeň prídem na prevádzku, prevezmem obuv, ktorú je potrebné opraviť, prijmem hotovosť za opravu tejto obuvi z ich pokladne, vystavím PPD. Nemáme uzatvorenú žiadnu zmluvu. Vzťahuje sa na tieto platby limit 5000,- eur, alebo to môžem považovať za samostatné platby? ide vždy o rozdielny počet reklamácií a platby sú vždy iné.Ďakujem za odpoveď.
0 0
slavuska slavuska

slavuska je offline (nepripojený) slavuska

Idem predať byt. Cena 60tisic. Nemám založený účet v žiadnej banke. Ako to zrealizovať?
0 0
avalik avalik

avalik je offline (nepripojený) avalik

slavuska Pozri príspevok
Idem predať byt. Cena 60tisic. Nemám založený účet v žiadnej banke. Ako to zrealizovať?
dat si zaslat postou peniaze na adresu (jedna poukazka max. 15000€)

avsak, pri sume 60000 by som si urcite zalozila ucet v banke
0 0
Maxinka Maxinka

Maxinka je offline (nepripojený) Maxinka

Prosím Vás, mám opakované Fa za pomocné práce, kde mesačná fakt. suma nepresiahla hranicu 5,000Eur ale ročná už ano.
Mohli sme to vyplácať v hotovosti?
Budem robiť nahlasovaciu povinnosť, kde mám udať dôvod platby...ten bude prosím aký?
Ďakujem
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

Maxinka Pozri príspevok
Prosím Vás, mám opakované Fa za pomocné práce, kde mesačná fakt. suma nepresiahla hranicu 5,000Eur ale ročná už ano.
Mohli sme to vyplácať v hotovosti?
Budem robiť nahlasovaciu povinnosť, kde mám udať dôvod platby...ten bude prosím aký?
Ďakujem
Môžete vyplácať. Nahlásovacia povinnosť a dôvod platby, no predsa ten, čo je na faktúre.
2 0
Maxinka Maxinka

Maxinka je offline (nepripojený) Maxinka

Tweety Pozri príspevok
Môžete vyplácať. Nahlásovacia povinnosť a dôvod platby, no predsa ten, čo je na faktúre.
Ďakujem
...takže dôvod bude: pomocné práce
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať