Zavrieť

Porady

U starej Blažkovej

taiko taiko

taiko je offline (nepripojený) taiko

Som, kto som
Táto téma, je pre všetkých ktorí radi diskutujú, vadia, debatujú, prekárajú sa, či inakším spôsobom sa venujú politickým témam a zároveň nechcú przniť iné témy
Naposledy upravil taiko : 10.12.14 at 21:32
misoft misoft

misoft je offline (nepripojený) misoft

Teraz sa začneme baviť o tom, čo príde, čo bude. O minulom si budeme robiť MEME. Takže, kto a koľko predvčerom a pred rokom získal - to je už pasé.
Voľby sa skončili, strany v parlamente sú isté a jasné, strany, ktoré sú "pod čiarou" - o tých sa môžeme baviť len v tom, že akosi to "nezvládli".

Teraz potočíme zrkadlá novým mocipánom a tých budeme piecť na ražni.

"Čo bolo, to bolo... terazky som občanom....." - parafráza na majora Terazkyho (ergo kapitáňa Danka).

Až nová garnitŕa začne "pracovať" - dajme im tých 100 dní... a potom "Hŕŕŕ na ně, děti moje" - řekl Ján Žižka.....
0 0
jar88 jar88

jar88 je offline (nepripojený) jar88

kukučka
Oplati sa precitat, nemusite suhlasit, no je tu viac argumentov, ako keby ste dali dokopy vsetky sk komentare.

https://vlkovobloguje.wordpress.com/...tovic-to-neni/
Pekne ste naleteli.
Vlk je na Slobodnom vysielaci varený pečený dvakrát do týždňa.
Dokonca tam má aj reláciu s Michelkom, teda ak vôbec viete o koho sa jedná.
tento článok je doslovný prepis Michelkovho povolebného pamfletu v ktorom "odborne" vyhodnocuje povolebné výsledky.
---------------------------------------------
Slobodný vysielač počúvam pravidelne najmenej 5 rokov a tam sa "pán VLK" pred pár mesiacmi sám o sebe vyjadril, že vôbec nesleduje politiku na slovensku a že mená našich politikov mu vôbec nič nehovoria. Nech sa na neho preto nikto nehnevá.
Slovensko je neho po politickej stránke bezpredmetná krajina.
-----------------------------------------------
On nevie kto je bugár, slota, gašparko, kali, počiatek a podobne.
Keď ho vtiahli do povolebnej debaty o Čaputovej s Harabínom, tiež povedal, že k tomu nemá čo povedať, lebo o tom nemá žiadnu vedomosť.
-----------------------------------------------
VLK, Korony, Huďo a podobní, sú čistí proruskí trolovia.
Srší to z nich na prvé počutie.
1 0
Príspevok zbalený
negatívne hlasy (-5)
+ zobraziť viaczbaliť
misoft
https://www.noveaspi.sk/products/law...sich-predpisov
Kde tam vidíš 3%? Kde tam vidíš úhradu nákladov strán, ktoré nie sú v parlamente?
Treba čítať s porozumením a nie sem hodiť hausnumerá a percentá, pretože to JPP povedala.

(1) Politická strana a politické hnutie (ďalej len "politická strana") môže na svoju volebnú kampaň vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky a vo voľbách do Európskeho parlamentu vynaložiť najviac 3 000 000 eur vrátane dane z pridanej hodnoty. Do limitu nákladov politickej strany podľa prvej vety sa započítava aj rozdiel medzi cenou daru alebo iného bezodplatného plnenia uvedenou v zmluve a cenou obvyklou a náklady na propagáciu politickej strany, ktoré politická strana vynaložila v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb.
(2) Na úhradu nákladov na volebnú kampaň môže politická strana použiť len finančné prostriedky vedené na osobitnom platobnom účte (ďalej len "osobitný účet") vedenom v banke alebo pobočke zahraničnej banky (ďalej len "banka"). Na finančné prostriedky vedené na osobitnom účte sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.3)
(3) Osobitný účet musí politická strana zriadiť pre každú volebnú kampaň samostatne.
(4) Údaje na osobitnom účte podľa odseku 2 musia byť bezplatne, diaľkovo a nepretržite prístupné tretím osobám a musia zobrazovať prehľad platobných transakcií v rozsahu údajov o sume, dátume zaúčtovania, mene a priezvisku alebo názve platiteľa ako aj príjemcu, texte účtovného zápisu a variabilnom symbole (ďalej len "prehľad platobných transakcií"). Adresu webového sídla, na ktorom sú tieto údaje zobrazené, oznámi politická strana v listinnej podobe alebo elektronickej podobe bezodkladne po zriadení účtu Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo vnútra"), ktoré ju zverejní na svojom webovom sídle.
(5) Na osobitný účet musia byť vložené finančné prostriedky výlučne prevodom z iného účtu. Na požiadanie ministerstva vnútra musí politická strana preukázať, kto je vlastníkom účtu, z ktorého boli finančné prostriedky prevedené.
(6) Výpisy z účtu podľa odseku 2 musí politická strana uchovávať päť rokov od ich vydania.
(7) O použití prostriedkov na volebnú kampaň politická strana vedie osobitnú evidenciu na účely volebnej kampane v členení
a) náklady na úhradu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky,
b) náklady na úhradu platenej inzercie alebo reklamy,
c) náklady na vysielanie politickej reklamy podľa osobitného predpisu,4)
d) náklady na úhradu volebných plagátov,
e) náklady obchodnej spoločnosti podľa osobitného predpisu,5)
f) cestovné výdavky členov politickej strany a prehľad cestovných náhrad zamestnancov politickej strany podľa osobitného predpisu,6)
g) prehľad nepeňažných darov a iných bezodplatných plnení, ktorých hodnota sa určuje podľa osobitného predpisu,7)
h) všetky ostatné náklady politickej strany na propagáciu jej činnosti, cieľov a programu.
(8) Na uchovávanie účtovných dokladov z evidencií podľa odsekov 6 a 7 sa vzťahuje osobitný predpis.8)
(9) Politická strana je povinná na požiadanie ministerstva vnútra doručiť doklady, podať informáciu, vysvetlenie alebo poskytnúť iný údaj týkajúci sa jej volebnej kampane do desiatich dní od doručenia žiadosti.
Načo mu to sem dávaš?
Veď on si to nedokáže ani len prečítať,
nie tak ešte pochopiť a dokonca aj zapametať a neskôr niekde použiť.
On si nevie prečítať ani len ústavu.
0 5
jar88 jar88

jar88 je offline (nepripojený) jar88

misoft
Teraz sa začneme baviť o tom, čo príde, čo bude. O minulom si budeme robiť MEME. Takže, kto a koľko predvčerom a pred rokom získal - to je už pasé.
Voľby sa skončili, strany v parlamente sú isté a jasné, strany, ktoré sú "pod čiarou" - o tých sa môžeme baviť len v tom, že akosi to "nezvládli".

Teraz potočíme zrkadlá novým mocipánom a tých budeme piecť na ražni.

"Čo bolo, to bolo... terazky som občanom....." - parafráza na majora Terazkyho (ergo kapitáňa Danka).

Až nová garnitŕa začne "pracovať" - dajme im tých 100 dní... a potom "Hŕŕŕ na ně, děti moje" - řekl Ján Žižka.....
Myslím, že najskôr by ste si mali ujasniť, čo sa vám v minulosti na SMERe páčilo, následne, čo sa vám na ňom už nepáči a potom si povedať, čo sa vám páčilo na systéme ktorý nám tu zaviedol a čo sa vám na ňom už nepáči.
----------------------------------------------------
A až potom by ste mali začať uvažovať čo a ako ďalej.
0 0
jar88 jar88

jar88 je offline (nepripojený) jar88

misoft
Teraz sa začneme baviť o tom, čo príde, čo bude. O minulom si budeme robiť MEME. Takže, kto a koľko predvčerom a pred rokom získal - to je už pasé.
Voľby sa skončili, strany v parlamente sú isté a jasné, strany, ktoré sú "pod čiarou" - o tých sa môžeme baviť len v tom, že akosi to "nezvládli".

Teraz potočíme zrkadlá novým mocipánom a tých budeme piecť na ražni.

"Čo bolo, to bolo... terazky som občanom....." - parafráza na majora Terazkyho (ergo kapitáňa Danka).

Až nová garnitŕa začne "pracovať" - dajme im tých 100 dní... a potom "Hŕŕŕ na ně, děti moje" - řekl Ján Žižka.....
Takže ty si ten ich predák (vodca)?
A ja som si myslel, že to buchač ja ten pajác, čo vás tu vedie.
0 0
BXLmiami BXLmiami

BXLmiami je offline (nepripojený) BXLmiami

Mne sa na Smere nepáčilo nič okrem ministerky kultury,ktorá odkryla penazovod na rôžne Pridy.Ale ak Smer bude mať dosť rozumu aby sa nerozvadil,stačí mu počkať a je späť.Na čo sa neteším,ale je to fakt.
0 0
Kvaka Kvaka

Kvaka je offline (nepripojený) Kvaka

misoft
https://www.noveaspi.sk/products/law...sich-predpisov
Kde tam vidíš 3%? Kde tam vidíš úhradu nákladov strán, ktoré nie sú v parlamente?
Treba čítať s porozumením a nie sem hodiť hausnumerá a percentá, pretože to JPP povedala.
Toto už neplatí?
§ 26 zákona 85/2005
Príspevok za hlasy
Strane, ktorá vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky získala viac ako 3 % z celkového počtu odovzdaných platných hlasov, ministerstvo financií uhradí za každý taký hlas zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky príspevok vo výške 1 % z priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa konajú voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.
2 0
pavol54 pavol54

pavol54 je offline (nepripojený) pavol54

Kvaka
misoft
https://www.noveaspi.sk/products/law...sich-predpisov
Kde tam vidíš 3%? Kde tam vidíš úhradu nákladov strán, ktoré nie sú v parlamente?
Treba čítať s porozumením a nie sem hodiť hausnumerá a percentá, pretože to JPP povedala.
Toto už neplatí?
§ 26 zákona 85/2005
Príspevok za hlasy
Strane, ktorá vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky získala viac ako 3 % z celkového počtu odovzdaných platných hlasov, ministerstvo financií uhradí za každý taký hlas zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky príspevok vo výške 1 % z priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa konajú voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.
platí keby neplatilo tak by sa na to neodvolávali všetky denníky a mám taký dojem že už to aj novinári zrátali ktorá dostane koľko dostane ale najhoršie skončili pod 3% lebo si kampaň platili z vlastného vrecka.
Najhoršie títo vševedkovia nepovedia "prepáč nerozumiem tomu čo je písané v zákone"
1 0
Nandrolon Nandrolon

Nandrolon je offline (nepripojený) Nandrolon

Zdroj FB - Ján Čarnogurský:
"Ján Čarnogurský
26. februára o 22:15 ·

Za demonštráciami a mediálnymi kampaniami stojí organizovaná skupina. Vyplýva to z dokladov v trestnom spise proti M. Kočnerovi a spol. Mám v rukách výpisky z tohto trestného spisu. Dostal som sa k nim legálne, teda aspoň tak legálne ako noviny SME a Denník N k výpiskom, ktoré uverejňujú. Uvedené noviny uverejňujú selektívne výpisky, ktoré sa im hodia. V spise sú však aj iné dokumenty. V trestnom spise sú záznamy zo sledovania najmä Štefana Hríba (šéfredaktor .týždeň), ale aj ďalších. Skupina sa schádza obyčajne v bare Next Apache na Panenskej ulici v Bratislave. Budem uvádzať citáty s uvedením čísla lisu vo vyšetrovacom spise, ktorý je teraz na súde. Číslo listu 13077: „Hríb a uvedený neznámy muž sa počas toho, ako Lipšic telefonoval, venovali tiež téme Kaliňák – Bašternák. Vraj to vyzerá, že to Kaliňák neustojí, vraj už nemá takmer žiadny vplyv. Tlak musí pokračovať „minimálne do očakávaného apríla“. Ak sa vraj podarí poriadne „zdvihnúť vlnu“ môže z nej vzísť nová sila, tak tomu vraj v histórii vždy bolo – hlas ľudu, hlas boží... (viď video 4 a 5). /záznam z 29. 3. 2017/). Číslo listu 13095: Hríb a Peter Zajac sa rozprávali ako sa naskytuje šanca, že Šorošovu univerzitu presunú z Budapešti do Bratislavy (pre politiku Viktora Orbána). Hríb: „Viete si predstaviť, čo by sme tým získali? Zaviedol (asi Šoroš) by sem finančné toky, posilnilo by nás to, bol by tu nový priestor pre novú základňu pre progresívne zmýšľajúcich ľudí“. ... Peter Zajac sa obrátil na Hríba a povedal mu „ja som zakladal VPN, boli tam kadejakí ľudia, no najviac ma dostalo, keď Budaj cez deň kričal na tribúnach a v noci v byte Jána Langoša dohadovali veci s komunistami, osobne som ich vymákol, to bol hnus najvyššieho zrna, hnus, hnus a ešte raz hnus, ale čo sa vtedy dalo robiť? ... Si predstav, že by už vtedy sme sa trieštili, všetko bolo rozbehnuté, nikto z nás nevedel kto je komunista, liberál, sociálny demokrat či konzervatívec, ani ja nie. Takí sme boli zblbnutí.... V jednej chvíli sa naňho (Štefana Hríba- pozn.) obrátil Peter Zajac a akoby len Štefana Hríba sa opýtal, či sa Petrovi podarila „tá vec u Šafárika“. Hríb mu kývol a dodal, že „Dano (Lipšic?) i Peter (Pčolinský?) to tam majú dobre obsadené“ /7. 4. 2017/. Číslo listu 13104: „Tentoraz chýbali Samuel Abrahám, brat Fedora Gála i neznámy muž prichádzajúci na BMW s nemeckým evidenčným číslom vozidla. V tento večer dominovala „téma Kiska“, jeho prejav v parlamente a prísľub, že bude pokračovať v tlaku na Kaliňáka. Ktosi z tejto partie mal byť s Krpeľanom (tlačový tajomník vtedy prezidenta Kisku – pozn.) a dohadovať postupy. Tlačiť sa vraj bude hlavne na festivale Pohoda a na prednáškach prezidenta na stredných a vysokých školách po letných prázdninách. Na jeseň sa chystajú ďalšie protesty. Účastníci neboli spokojní s tým, ako len málo a s minimálnym účinkom na protestoch pomohli herci. Chýba tam vraj presvedčivý a úderný rečník, ktorým Kramár jednoducho nie je. Ľudia mu neveria, nejdú za ním. ... Na tomto je vraj nutné popracovať. ... Peter Zajac sa spýtal Štefana Hríba na Mariána Kočnera. Hríb mu odpovedal niečo v tom zmysle, že je to téma „smečka“ a „enkárov“, že sa mu v tom nechce hrabať. Niekto podotkol, pravdepodobne neznámy muž z Volva, že je s ním (s Kočnerom) spájaných toľko káuz, že sa v tom jednoducho musí hrabať. ... Peter Zajac potom zvážnel a spýtal sa na Ivetu. Hríb odpovedal, že s ňou pracujú a postupne ju prezentujú v médiách čoraz viac.“
Zatiaľ toľko z trestného spisu M. Kočnera."
0 0
pavol54 pavol54

pavol54 je offline (nepripojený) pavol54

BXLmiami
Mne sa na Smere nepáčilo nič okrem ministerky kultury,ktorá odkryla penazovod na rôžne Pridy.Ale ak Smer bude mať dosť rozumu aby sa nerozvadil,stačí mu počkať a je späť.Na čo sa neteším,ale je to fakt.
Ale čo teraz kto bude objektom šou? Len teraz neviem, či tomu Ficovi stačí tých 600 mil eur čo má zašité v Belize a či si ich ide užívať alebo sa bude ďalej hrabať v politike. Ale na čo sú mu, vieš koľko hodiniek za 50 000 by si za tie peniaze kúpil. Vraj pije a tých koňakov, celé more, plus fľašu a aj poldeco
0 0
bjuty smis bjuty smis

bjuty smis je offline (nepripojený) bjuty smis

BXLmiami
Toto je čo za stránku.Neskutočne dobrý rozbor,pobavila som sa.Ale triafal do čierneho od vrchu až nadol.
tak to je teda paráda...
my sme spokojní, že sme vyhrali a budeme vládnuť

vy ste spokojní, že sme prehrali a budeme vládnuť ))

paráda, tak to má byť...politika nemá rozdelovať..)))))
.to fico nevedel pochopiť
0 0
buchač buchač

buchač je offline (nepripojený) buchač

Niektorí ľudia sú ako oblaky. Keď nevidím v debate ich nick, hneď je krajší deň. ...viac
pavol54
Kvaka
misoft
https://www.noveaspi.sk/products/law...sich-predpisov
Kde tam vidíš 3%? Kde tam vidíš úhradu nákladov strán, ktoré nie sú v parlamente?
Treba čítať s porozumením a nie sem hodiť hausnumerá a percentá, pretože to JPP povedala.
Toto už neplatí?
§ 26 zákona 85/2005
Príspevok za hlasy
Strane, ktorá vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky získala viac ako 3 % z celkového počtu odovzdaných platných hlasov, ministerstvo financií uhradí za každý taký hlas zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky príspevok vo výške 1 % z priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa konajú voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.
platí keby neplatilo tak by sa na to neodvolávali všetky denníky a mám taký dojem že už to aj novinári zrátali ktorá dostane koľko dostane ale najhoršie skončili pod 3% lebo si kampaň platili z vlastného vrecka.
Najhoršie títo vševedkovia nepovedia "prepáč nerozumiem tomu čo je písané v zákone"

...a platí aj tzv. volebná kaucia.

Ale hlavne, že buzerantský debil chuj88 tu ide robiť zo seba najmúdrejšieho.
0 0
korela korela

korela je offline (nepripojený) korela

lujza.j
Kiška...bude ho zaujimat..aku minulost budu mat nominanti na vladne kresla....to ako faaaákt...
Skoncil posledny v rade do siene bohov....no on by najradsej bez borisa....toto do je tento...on sa pocuva....ci drzost ma az do kosti vyrezanu?!
Má sa vytvoriť trojkoalícia, čo je vždy lepšie ako štvor, ako išiel Kollár od prezidentky tak sa jasne stručne vyjadril, že od občanov prišla zrozumiteľná spoločenská objednávka, čím povedal k tejto téme všetko.
Neprekážali by mu ani výpisy trestov, akčný človek so skúsenosťami.
Štvrtý ich môže iba brzdiť.
0 0
Nandrolon Nandrolon

Nandrolon je offline (nepripojený) Nandrolon

buchač
pavol54
Kvaka
misoft
https://www.noveaspi.sk/products/law...sich-predpisov
Kde tam vidíš 3%? Kde tam vidíš úhradu nákladov strán, ktoré nie sú v parlamente?
Treba čítať s porozumením a nie sem hodiť hausnumerá a percentá, pretože to JPP povedala.
Toto už neplatí?
§ 26 zákona 85/2005
Príspevok za hlasy
Strane, ktorá vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky získala viac ako 3 % z celkového počtu odovzdaných platných hlasov, ministerstvo financií uhradí za každý taký hlas zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky príspevok vo výške 1 % z priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa konajú voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.
platí keby neplatilo tak by sa na to neodvolávali všetky denníky a mám taký dojem že už to aj novinári zrátali ktorá dostane koľko dostane ale najhoršie skončili pod 3% lebo si kampaň platili z vlastného vrecka.
Najhoršie títo vševedkovia nepovedia "prepáč nerozumiem tomu čo je písané v zákone"

...a platí aj tzv. volebná kaucia.

Ale hlavne, že buzerantský debil chuj88 tu ide robiť zo seba najmúdrejšieho.
Tá je iba 17 tis. eur.
0 0
korela korela

korela je offline (nepripojený) korela

BXLmiami
Mne sa na Smere nepáčilo nič okrem ministerky kultury,ktorá odkryla penazovod na rôžne Pridy.Ale ak Smer bude mať dosť rozumu aby sa nerozvadil,stačí mu počkať a je späť.Na čo sa neteším,ale je to fakt.
Mne sa páčilo, že podporila folklór, a tiež chápem, že druhá strana musela trpieť.
0 0
korela korela

korela je offline (nepripojený) korela

Čo sa chce zmeniť v ústave?
0 0
Nandrolon Nandrolon

Nandrolon je offline (nepripojený) Nandrolon

Bjuty opakovaním slova "vládnuť" mi pripomínaš mastný vlas, ktorý stále potreboval "prevziať moc". Asi si myslíš že už nebudeš chudákom, ale sklamem ťa. Úspešní sú úspešnými bez ohľadu na vládu a looseri ostanú zas iba loosermi nech je tam ktokoľvek.
:-)
0 0
pavol54 pavol54

pavol54 je offline (nepripojený) pavol54

buchač
pavol54
Kvaka
misoft
https://www.noveaspi.sk/products/law...sich-predpisov
Kde tam vidíš 3%? Kde tam vidíš úhradu nákladov strán, ktoré nie sú v parlamente?
Treba čítať s porozumením a nie sem hodiť hausnumerá a percentá, pretože to JPP povedala.
Toto už neplatí?
§ 26 zákona 85/2005
Príspevok za hlasy
Strane, ktorá vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky získala viac ako 3 % z celkového počtu odovzdaných platných hlasov, ministerstvo financií uhradí za každý taký hlas zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky príspevok vo výške 1 % z priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa konajú voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.
platí keby neplatilo tak by sa na to neodvolávali všetky denníky a mám taký dojem že už to aj novinári zrátali ktorá dostane koľko dostane ale najhoršie skončili pod 3% lebo si kampaň platili z vlastného vrecka.
Najhoršie títo vševedkovia nepovedia "prepáč nerozumiem tomu čo je písané v zákone"

...a platí aj tzv. volebná kaucia.

Ale hlavne, že buzerantský debil chuj88 tu ide robiť zo seba najmúdrejšieho.
Lenže začal s tým duško, HH len priskočil
0 0
jar88 jar88

jar88 je offline (nepripojený) jar88

korela
lujza.j
Kiška...bude ho zaujimat..aku minulost budu mat nominanti na vladne kresla....to ako faaaákt...
Skoncil posledny v rade do siene bohov....no on by najradsej bez borisa....toto do je tento...on sa pocuva....ci drzost ma az do kosti vyrezanu?!
Má sa vytvoriť trojkoalícia, čo je vždy lepšie ako štvor, ako išiel Kollár od prezidentky tak sa jasne stručne vyjadril, že od občanov prišla zrozumiteľná spoločenská objednávka, čím povedal k tejto téme všetko.
Neprekážali by mu ani výpisy trestov, akčný človek so skúsenosťami.
Štvrtý ich môže iba brzdiť.
Asi si nepochopila v čom je lepšia štvorkoalícia od trojkoalície.
Nie vždy je trojkoalícia lepšia, ako štvorkoalícia.
Myslím že to Matovič vysvetlil tak jednoducho, že to musel pochopiť každý.
Za druhé, Sulík mu to naozaj jasne vysvetlil s tou výstavbou a on aj tak argumentuje, že ak to ide v Rakúsku, tak prečo by to nemalo ísť u nás.
-----------------------------------
Ale ty stále chápeš, že jasná spoločenská objednávka.
0 0
pavol54 pavol54

pavol54 je offline (nepripojený) pavol54

korela
lujza.j
Kiška...bude ho zaujimat..aku minulost budu mat nominanti na vladne kresla....to ako faaaákt...
Skoncil posledny v rade do siene bohov....no on by najradsej bez borisa....toto do je tento...on sa pocuva....ci drzost ma az do kosti vyrezanu?!
Má sa vytvoriť trojkoalícia, čo je vždy lepšie ako štvor, ako išiel Kollár od prezidentky tak sa jasne stručne vyjadril, že od občanov prišla zrozumiteľná spoločenská objednávka, čím povedal k tejto téme všetko.
Neprekážali by mu ani výpisy trestov, akčný človek so skúsenosťami.
Štvrtý ich môže iba brzdiť.
Vieš kto to povedal? ten kto si do 28.2. myslel že bude zostavovať vládu a média nás na to pripravovali aj keby nebol víťaz ale uznaj že s LTT 6% sa to nedá, tak chce aspoň eliminovať kollara. Druhé kolo nebude.
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať