Zavrieť

Porady

Usporiadat
zuzv zuzv

zuzv je offline (nepripojený) zuzv

Podľa príspevku č. 100 by to malo tak byť.Len som si to chcela ešte overiť. Ďakujem za odpoveď.
0 0
Jajina Jajina

Jajina je offline (nepripojený) Jajina

zuzv to usmernenie Ministerstva dopravy ČR je zaujímavé, ale poprosila by som Ťa, keby si mohla doplniť k nemu dátum vydania a jeho platnosti.
0 0
zuzv zuzv

zuzv je offline (nepripojený) zuzv

Kolegovi dali v Cesmade takú informáciu, že sa máme registrovať. Ale to platilo myslím minulý rok - §15 ods.3-miesto dodania prepravných služieb bolo, kde sa preprava vykonávala.
Teraz idem podľa nového tiež §15 ale ods.1-miesto dodania služby ZO je miesto kde má táto sídlo alebo miesto podnikania.
Ešte raz vďaka.
0 0
zuzv zuzv

zuzv je offline (nepripojený) zuzv

Kabotáž od 14.5.2010

Upozorňujeme dopravce, že 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady, jež tvoří součást tzv. „Silničního balíčku“, byla zveřejněna v řadě L Úředního věstníku Evropské unie č. 300 na stránkách 51-105 dne 14. listopadu 2009.

Samotný text nařízení lze nalézt na této webové stránce:

http://eur-lex.europa.eu/JOYear.do?y...dat&ihmlang=cs

V souvislosti s přijetím nové úpravy představila EK některá nová pravidla pro výklad příslušných ustanovení o kabotáži, která budou platit od 14. 5. 2010:

Kabotáž je definována stejně jako ve stávajícím režimu, jako provozování či poskytování vnitrostátní dopravní služby na území hostitelského členského státu (tedy ne členského státu usazení dopravce), jedná se tedy o dopravu pro cizí potřebu – nově upraveno v čl. 8/1+2 Nařízení č. 1072/2009.

Dopravce musí do hostitelského členského státu (dále jen „ČS“) přijet naložený (v rámci mezinárodní přepravy) a až po kompletním vyložení tohoto nákladu, s nímž překročil hranici, může začít s kabotážními službami. Tyto kabotážní služby může poskytnout buď přímo v ČS, kam předtím přijel v rámci mezinárodní přepravy, anebo i v jiném/v jiných ČS
(v tomto případě se částečně liší podmínky). V prvním případě je určena lhůta 7 dnů, která se počítá od posledního vyložení nákladu z mezinárodní přepravy, pokud je v rámci mezinárodní přepravy z jiného ČS přepravováno více nákladů v jednom vozidle (konkrétně se lhůta počítá od 0:00 hod následujícího dne po posledním vyložení). Dopravce může vykonat v tomto časovém období celkem 3 kabotážní operace na území hostitelského ČS. K poslední vykládce kabotážní přepravy musí dojít v hostitelském ČS právě ve lhůtě oněch 7 dnů. Může rovněž vykonat kabotážní přepravy v jiném ČS (než kam přijel v rámci mezinárodní přepravy, přijede do tohoto ČS tedy již nenaložený), avšak v této situaci může vykonat pouze jednu takovouto operaci v daném ČS, která je omezena 3-denní lhůtou (začátek běhu lhůty je totožný – 0:00).

Velmi důležitý je čl.8(3) Nařízení č. 1072/2009, který dopravci stanoví důkazní břemeno a povinnost prokázat každou kabotážní operaci a mezinárodní přepravní službu, která jim přímo předcházela.

K výkladu pojmu „po dodání nákladu“ (čl. 8 odst. 2 Nařízení) EK uvedla, že se může jednat
i o operaci, která spočívá ve více částečných vykládkách, avšak pro začátek počítání kabotážních operací je nutné kompletní vyložení přeshraničního nákladu.

Kabotážní operace rovněž může mít více míst vykládky či naopak více míst nákladky a být považována pouze za jedinou operaci. Pro posouzení uvedeného bude podstatné, zda se jedná o 1 smluvní vztah. Měla by tedy mít totožné subjekty (či alespoň jeden z nich), zejména bude při specifikaci jedné operace záležet na konkrétních ustanoveních nákladního listu (CMR).
O jednu operaci v případě více částečných nákladek se tak bude jednat, bude-li pro celou operaci 1 nákladní list, jeden příjemce a odesílatel.

Informace pro zahraniční osoby, které chtějí provádět kabotáž v ČR
Na základě vyjádření Ministerstva financí musí osoba registrovaná k DPH v jiném členském státě, která nemá v tuzemsku sídlo, místo podnikání ani provozovnu, a uskutečňuje přepravu zboží v tuzemsku, postupovat podle českého zákona o DPH, protože místo plnění poskytované služby přepravy zboží je v tuzemsku.

V případě, že tato osoba poskytuje svoji službu plátci nebo osobě identifikované („Osobou identifikovanou k dani je právnická osoba, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, včetně veřejnoprávního subjektu, a neuskutečňuje ekonomické činnosti v tuzemsku, nebo osoba povinná k dani, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, pokud pořizují zboží z jiného členského státu a hodnota pořízeného zboží bez daně v běžném kalendářním roce převýší částku 326 000 Kč.“ viz § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH), nevznikne poskytovateli služby povinnost se registrovat a platit DPH v tuzemsku, protože povinnost přiznat a zaplatit DPH má osoba, které je služba poskytnuta.

V případě, že tato osoba poskytuje svoji službu osobě, která není plátcem, vznikne poskytovateli služby povinnost se registrovat k DPH a přiznat a zaplatit DPH v tuzemsku. Zahraniční osoba, které vznikne povinnost přiznat a zaplatit DPH v tuzemsku, se stává plátcem dnem uskutečnění plnění a je povinna podat přihlášku k registraci Finančnímu úřadu pro Prahu 1 nejpozději k datu uskutečnění plnění.


Vytvořeno dne: 25.11.2009

© 2006 Ministerstvo dopravy
0 0
Rismann Rismann

Rismann je offline (nepripojený) Rismann

Dobry den, potrebujem poradit, fakturujem prepravu z Nemecka na Slovensko realizovanu prepravcom platitelom dane. Fakturujem ju odberatelovi do Nemecka , je potrebne uvadzat formulaciu v Nemeckom jazyku: Dodanie služby je podľa článku 193 až 196.A este by som sa potreboval uistit, datum vystavenia faktury je datum vykladky z CMR, a aky sa uvadza datum danovej povinnosti? Vdaka za pomoc.
0 0
danushka danushka

danushka je offline (nepripojený) danushka

Rismann Pozri príspevok
Dobry den, potrebujem poradit, fakturujem prepravu z Nemecka na Slovensko realizovanu prepravcom platitelom dane. Fakturujem ju odberatelovi do Nemecka , je potrebne uvadzat formulaciu v Nemeckom jazyku: Dodanie služby je podľa článku 193 až 196.A este by som sa potreboval uistit, datum vystavenia faktury je datum vykladky z CMR, a aky sa uvadza datum danovej povinnosti? Vdaka za pomoc.
Ako zasielateľ takúto fa pre DE odberateľa vystavíš tak ako píšeš, s odovlávkou v NJ a dátum dodania uvádzaš podľa vykládky na CMR.
Je to správne .
0 0
Soňula Soňula

Soňula je offline (nepripojený) Soňula

Tak v týchto otázach od Rismanna , by som sa potrebovala uistiť aj ja. Pri vystavovaní faktúry odberateľovi do iného ČS to robím tak, že dátum vystavenia faktúry je ozaj dátum, kedy fyzicky faktúru vystavím, dátum daňovej povinnosti dávam dátum z CMR, kedy sa tovar vyloží-ukončí preprava. Aj spätne nám takto chodia faktúry, keď nám fakturujú prepravu dopravci z iného ČS. Ale rada si prečítam aj iný názor.
0 0
danushka danushka

danushka je offline (nepripojený) danushka

Po novelizácii zákona o DPH od 1.1.2010 sa to má takto robiť. Keď si objedná prepravu iná zdaniteľná osoba z EÚ, dátum zdaniteľného plnenia má byť podľa vykládky na CMR. Preto treba dopravcov popohnať, aby nebolo potrebné vystavovať dodatočné DP k DPH.
0 0
danushka danushka

danushka je offline (nepripojený) danushka

Potrebovla by som poradiť.
CMR obsahuje 8 dielov, z toho 3 /červené, modré, zelené - tieto ostávajú pre odosielateľa, odberateľa a dopravcu/ + 5 dielov, ktoré ak sa jedná preprava v rámci EÚ, vedia sa podeliť aj pri viacerých zúčastnených stranách na preprave, kde sa môžu zúčastniť aj dvaja zasielatelia s dopravcom.
V príapade, že sa jedná o dovoz alebo vývoz z a do tretej krajiny, z 5tich čiernych častí sa od dopravcu k zasielateľovi dostanelen jedna čierna časť CMR. Táto sa posúva k zadávateľovi prepravy.

Vždy sme si robili len kópie týchto dokladov a originály sme posúvali k zadávatľovi prepravy.
Mňa však zaujíma, či prípadná kontrola DÚ nemôže vytknúť tieto kópie dokladov a či ich považuje za dostatočne dôveryhodné. Pretože jeden náš zákazník nám začal účtovať sankčné faktúry za nedodanie 2 x CMR pri vývoze do 3.krajín.
V princípe to nevieme dodržať, pretože z 5-tich čiernych dielov CMR, 4 ostávajú colným úradom a logicky len tá jedna časť sa ku nám dostane.
Čiže náš zákazník /zasielateľ/ si dáva overovať u notára CMR, aby originál odoslal priamo objednávateľovi a overenú kópiu nechal u seba v účtovníctve.
U nás sme vždy nechávali len kópie a doposiaľ nám to ani tety z DÚ, ani audítor nevytkli.
Tak sa pýtam, či je niekde v zákone dané, že zasielatelia musia takéto doklady u notára overovať pre vierohodnosť, alebo naozaj postačujú kópie v účtovníctve.

Ak mi tu niekto priloží konkrétny paragraf, dostane ma do obrazu, lebo som ostala trošku PAF
3 0
alicacka alicacka

alicacka je offline (nepripojený) alicacka

Podľa zákona o účtovníctvepodľa § 10 zákona o účtovníctve, účtovný doklad je preukázateľný účtovný záznam,ktorý musí obsahovať .....
Nikde nepíše, že by to mal byť originál. Podľa môjho názoru a čítala som o tom už aj v niektorom z odborných časopisov, účtovný doklad nemusí byť originál, ale môže byť aj kópia, takže by ti DÚ nemal vytknúť, že máte len kópie.
1 0
Dzusi Dzusi

Dzusi je offline (nepripojený) Dzusi

Dobry den,

potrebujem poradit s problemom, mam koncesiu na zasielatelstvo. Mam znameho, ktory by potreboval vytazit svoju 13,6, ja mu viem poskytnut iba transporty na Slovensko. Chcem sa spytat, co je potrebne dokladovat pre slovensku spedicku, ak mu chcem dohodit trasnporty do zahranicia (D, NL, B, F...). Este nemam koncesiu na nakladnu dopravu. Staci jeho tovarova poistka a konceska? Vdaka!
0 0
danushka danushka

danushka je offline (nepripojený) danushka

Dzusi Pozri príspevok
Dobry den,

potrebujem poradit s problemom, mam koncesiu na zasielatelstvo. Mam znameho, ktory by potreboval vytazit svoju 13,6, ja mu viem poskytnut iba transporty na Slovensko. Chcem sa spytat, co je potrebne dokladovat pre slovensku spedicku, ak mu chcem dohodit trasnporty do zahranicia (D, NL, B, F...). Este nemam koncesiu na nakladnu dopravu. Staci jeho tovarova poistka a konceska? Vdaka!
Ak budeš obstarávať vo svojom mene pre iného zasielateľa prepravu, mali by si Ťa preveriť, či si oprávnený takúto činnosť vykonávať, tzn. výpisom z OR alebo živnostenským listom dokladuješ oprávnenie vykonávať zasielateľskú činnosť a mal by si zdokladovať svoje poistenie zodpovednosti za škodu.
Viac nemajú čo od Teba žiadať.
2 0
Dzusi Dzusi

Dzusi je offline (nepripojený) Dzusi

Vdaka za odpoved.
0 0
nika.sum nika.sum

nika.sum je offline (nepripojený) nika.sum

Mam fakturu od dodavatela mimo EU (Srbsko), preprava sa vsak uskutocnila v statoch EU. Faktura je bez DPH. Ako je to v tomto pripade s DPH?
0 0
danushka danushka

danushka je offline (nepripojený) danushka

nika.sum Pozri príspevok
Mam fakturu od dodavatela mimo EU (Srbsko), preprava sa vsak uskutocnila v statoch EU. Faktura je bez DPH. Ako je to v tomto pripade s DPH?
Preprava medzi krajinami EÚ pre príjemcu - podnikateľa z tretieho štátu, miesto dodania služby je štát podnikateľa – služba je oslobodená od slovenskej dane.

Pozri príspevok č.4 v tejto téme, tam sú všetky možné kombinácie...KSENP
2 0
nika.sum nika.sum

nika.sum je offline (nepripojený) nika.sum

danushka Pozri príspevok
Preprava medzi krajinami EÚ pre príjemcu - podnikateľa z tretieho štátu, miesto dodania služby je štát podnikateľa – služba je oslobodená od slovenskej dane.

Pozri príspevok č.4 v tejto téme, tam sú všetky možné kombinácie...KSENP
ano to som citala, ale toto je dodavatel mimo EU a prijemca v EU
1 0
danushka danushka

danushka je offline (nepripojený) danushka

nika.sum Pozri príspevok
ano to som citala, ale toto je dodavatel mimo EU a prijemca v EU
Jaj, zle som čítala

Tzn., že dopravcom boli Srbi tak?
Uf...
Teraz nechcem kecať, ale zajtra si to overím u mojich špedičných srbských dopravcov a taktiež preverím, či vôbec môžu takéto prepravy vykonávať.
Podľa mňa by mali byť registrovaní pre DPH v krajine, kde sa preprava začína.
To je však ich problém, že tak neučinili...môj názor na takúto prepravu...

Tak či onak, pre Teba je smerodajné, kto si u Teba takúto prepravu objednal.
Faktúru od srbov za službu u nás dodaníš /môj názor/, ale keby ešte niekto znalý problematiky potvrdil moje myslenie, rada by som bola...

Takže otázka znie, kto to bol?...
Zadávateľ s IČ DPH SK, alebo zadávateľ s IČ DPH EÚ, alebo zadávateľ z tretej krajiny?
2 0
nika.sum nika.sum

nika.sum je offline (nepripojený) nika.sum

Preprava bola pre IČ DPH z Danska.
Ja som zacala teraz uctovat spedicnu firmu, tak sa v tom pomaly orientujem. Velmi mi pomohli Vase prispevky.
Islo mi hlavne o to ci tu sluzbu od Srbov mam samozdanit.
0 0
nika.sum nika.sum

nika.sum je offline (nepripojený) nika.sum

Prosim Vas co su to ochranne rohy? Na porade som nasla otazku ako to u spedicky uctovat, ale zial ziadnu odpoved. Je to mozno hlupa otazka, ale naozaj neviem o co ide a ako to zauctovat ci ako sluzbu (co sa mi nezda) alebo ako tovar, nakolko tie rohy dalej fakturujeme mimo EU, tak aby to bolo spravne v SV.
Naposledy upravil nika.sum : 18.09.10 at 08:47
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať