Zavrieť

Porady

1 1
Kedy podať DPFO v prípade príjmov aj zo zahraničia (29.01.21)
§ 49 Lehoty na podávanie daňového priznania, prehľadu a hlásenia (3) Daňovníkovi, ktorý je povinný podať ...
1 2
Lehota pri odvolaní. (27.01.21)
Dobrý deň, potrebujem poradiť o plynutí lehoty pri odvolaní voči rozhodnutiu správneho orgánu, konkrétne ÚPSVaR. Dňa 25.1.2021 som prevzal Rozhodnutie z ÚPSVaR o nepriznaní opatrovateľského príspevku...
1 0
Lehota pri odvolaní (27.01.21)
0 odpovedí Otázka od Banská Štiavnica Právo Lehoty
Dobrý deň, potrebujem poradiť o plynutí lehoty pri odvolaní voči rozhodnutiu správneho orgánu, konkrétne ÚPSVaR. Dňa 25.1.2021 som prevzal Rozhodnutie z ÚPSVaR o nepriznaní opatrovateľského príspevku...
1 0
preplatok z RZZP dokedy treba vyplatiť zamestnancovi (11.11.20)
Dobrý deň prajem, preplatok z RZZP - vydané 18.9., nesúhlasné stanovisko nebolo podané - kedy najneskôr sa má vyplatiť zamestnancovi? Resp. nie som si istá čo presne znamená "zúčtovaný do 45 dní od má...
1 1
Daňové priznanie k dani z príjmov stále môžete podať (30.06.20)
Podať daňové priznanie k dani z príjmov a daň zaplatiť môžu daňovníci aj naďalej. Mimoriadna situácia v súvislosti s pandémiou stále trvá a preto ešte nie je určený presný termín/deň na podanie daňové...
1 0
Verejne obstarávanie - zákazka s nízkou hodnotou - lehota predkladanie ponúk (26.10.20)
Chcela by som sa opýtať, či je nejaká minimálna lehota, ktorá musí byť zadaná na predkladanie ponúk. V zákone je definované, že musí byť primeraná povahe predmetu zákazky, ale či je nejak limitované. ...
1 1
Do akej lehoty je potrebné zaplatiť splatnú daň z príjmov PO za rok 2019 (05.07.20)
Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, zvažujeme podanie daňového priznania k dani z príjmov PO za rok 2019 v mesiaci 07/2020. Chcela by som sa opýtať či je potrebné splatnú daň v mesiaci 07/2020 aj zapl...
1 1
Skončilo alebo neskončilo obdobie pandémie koronavíru? (19.06.20)
Núdzový stav bol ukončený 13.6. ale mimoriadna situácia ostáva. Tak? Ak mimoriadna situácia trvá, t.j. neskončilo obdobie pandémie, tak nesmusím podávať daňové priznanie k 30.6.2020 za rok 2019 - bol...
1 0
Zaplatenie dane na splátky ? (01.06.20)
SZČO podal daňovému úradu oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za rok 2019 do 30. júna 2020. Je možné z dôvodu pandémie zaplatiť daň neskôr ? Alebo je možnosť požiadať daňový...
1 5
Aká je lehota na vydanie rozhodnutia odvolacieho orgánu Finančného riaditeľstva SR? (31.05.20)
Moje doplnenie k otázke. Daňový úrad mi poslal "Upovedomenie" na moje odvolanie proti rozhodnutiu DÚ v znení, že toto bolo postúpené na rozhodnutie odvolávaciemu orgánu, ktorým je Finančné riaditeľstv...
4 0
Finančná správa vyjde daňovníkom maximálne v ústrety – odklad daňového priznania (18.03.20)
BRATISLAVA, 18.03.2020: Finančná správa v spolupráci s Ministerstvom financií SR pripravuje návrhy úprav legislatívy, ako vyjsť daňovníkom v tejto neľahkej situácii čo najviac v ústrety pri plnení ich...
1 0
Odklad daňového priznania za rok 2019 (13.03.20)
Zdravím, ak som živnostník, a chcem požiadať o predlženie lehoty podania daňového priznania za rok 2019 o tri mesiace, musím to urobiť len elektronicky? alebo môžem zaslať moju žiadosť len klasicko...
1 0
Vyrovnanie rozdielu zaplatených preddavkov na daň do lehoty podania DP za rok 2019 (09.03.20)
0 odpovedí Otázka od LilyRe Lehoty Účtovníctvo a dane
Prosím Vás, rozumiem dobre tomu, že: V roku 2019 sme platili preddavky na daň PO vo výške 634,69 EUR štvrťročne, teda v priebehu roka 2019 sme zaplatili 4x ( do 31.12.) Túto sumu ( 4x 634,69 = 2538,...
1 0
Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie DP - a DP podané do 31.3.2020 (20.02.20)
Ahojte, na žiadosť SZČO som podala oznámenie o predĺžení .......... Ale už ám k dispozícii všetky doklady. Viem, že môžem aj napriek podaniu oznámenia podať DPFO aj do 31.3.2020, ale ako to berie DÚ? ...
1 2
Odklad daňového priznania FO - posúva sa aj platenie odvodov? (29.01.20)
FO požiada od odklad daňového priznania do 30.06.20, daňové priznanie však podá do riadnej lehoty 31.03.20 z dôvodu žiadania o úver, poradíte, kedy je daň splatná a od kedy by mal začať platiť odvody ...
Sleduj témy Lehoty
na hlavnej stránke Porada.sk