Zavrieť

Porady

1 0
Náhľad do privatizačnej zmluvy za účelom bádania. (08.10.21)
Rád by som sa spýtal - ak by to niekto vedel - za akých okolností je možné nahliadnuť do privatizačnej zmluvy uzavretej v 90-tych rokoch súkromnej a na zmluve nezainteresovanej osobe, ktorá potrebuje ...
1 0
Možeme dostať pokutu pri kolaudácii prístavby po skončení platnosti stavebného povolenia ? (03.09.21)
Pred dvomi rokmi sme po skončení platnosti stavebného povolenia na prístavbu k rodinnému domu nepožiadali o jeho predĺženie. Prístavba je už konečne hotová a v priebehu tohto mesiaca budeme mať aj p...
1 0
Opakovaná STK už nie je platná (02.09.21)
Dnes som pochopil prečo existuje na Slovensku toľko odborníkov na všetko. Človek aby zostal v práve a aby náhodou niečo niekde neporušil a urobil tak ako má tak musí byť právnik, automechanik, politik...

...Dnes som sa dozvedel, že opakovanú TK je nutné ísť do 60 dní od prvej pravidelnej kontroly a nie do Lehoty platnosti ktorú vám dajú na papieri a na dokladoch. Presnejšie išiel som na pravidelnú kontr...
1 0
Lehota na uloženie mzdových dokumentov - Zákon? (19.08.21)
Dobrý deň, hľadám všade na internete zákon podľa ktorého sa majú ukladať mzdové dokumenty, teda lehoty. Našla som to len v zákone o učtovníctve §35. Ale tam nie sú spomenuté lehoty ako 50 rokov mzdov...
1 1
Preddavky na DzPPO (17.06.21)
Ak PO po predĺžení lehoty na podanie DP vznikne povinnosť platiť preddavky tak ich splatnosť je 30.9.20, 31.12.20 a 31.3.21. Platí ich len 3 x rovnomerne? Alebo platí 2x k 30.9.20?
1 1
Žiadosť dediča o predlženie lehoty na podanie DP? (18.05.21)
Viete mi prosím poradiť, ako máme podať Žiadosť dediča o predlženie lehoty na podanie daňového priznania? V živnosti sa nepokračuje, dedičské konanie nie je ešte ani začaté a termín 90 dní od smrti ná...
1 0
Hlásenie (26.04.21)
Dobrý deň, prosím o radu.. robím hlásenie.. V časti I. - Vyúčtovanie dane, riadok 9 Odvedené preddavky na daň za celé zdaňovacie obdobie.. V poučení sa píše: Riadok 9 ► uvádza sa suma odvedenýc...
1 0
Hlavný kontrolór - vyhlásenie voľby počas "krízovej situácie" (23.03.21)
0 odpovedí Otázka od Ronyxx Mzdy a personalistika Lehoty
Hlavnému kontrolórovi končí funkčné obdobie. Podľa zákona č. 73/2020 Z.z. §30f lehoty ustanovené v §18a ods. 2 v prvej vete a ods. 4 neplynú (Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou spôso...
1 1
Kedy podať DPFO v prípade príjmov aj zo zahraničia (29.01.21)
§ 49 Lehoty na podávanie daňového priznania, prehľadu a hlásenia (3) Daňovníkovi, ktorý je povinný podať ...
1 2
Lehota pri odvolaní. (27.01.21)
Dobrý deň, potrebujem poradiť o plynutí lehoty pri odvolaní voči rozhodnutiu správneho orgánu, konkrétne ÚPSVaR. Dňa 25.1.2021 som prevzal Rozhodnutie z ÚPSVaR o nepriznaní opatrovateľského príspevku...
1 0
Lehota pri odvolaní (27.01.21)
0 odpovedí Otázka od Banská Štiavnica Právo Lehoty
Dobrý deň, potrebujem poradiť o plynutí lehoty pri odvolaní voči rozhodnutiu správneho orgánu, konkrétne ÚPSVaR. Dňa 25.1.2021 som prevzal Rozhodnutie z ÚPSVaR o nepriznaní opatrovateľského príspevku...
1 0
preplatok z RZZP dokedy treba vyplatiť zamestnancovi (11.11.20)
Dobrý deň prajem, preplatok z RZZP - vydané 18.9., nesúhlasné stanovisko nebolo podané - kedy najneskôr sa má vyplatiť zamestnancovi? Resp. nie som si istá čo presne znamená "zúčtovaný do 45 dní od má...
1 1
Daňové priznanie k dani z príjmov stále môžete podať (30.06.20)
Podať daňové priznanie k dani z príjmov a daň zaplatiť môžu daňovníci aj naďalej. Mimoriadna situácia v súvislosti s pandémiou stále trvá a preto ešte nie je určený presný termín/deň na podanie daňové...
1 0
Verejne obstarávanie - zákazka s nízkou hodnotou - lehota predkladanie ponúk (26.10.20)
Chcela by som sa opýtať, či je nejaká minimálna lehota, ktorá musí byť zadaná na predkladanie ponúk. V zákone je definované, že musí byť primeraná povahe predmetu zákazky, ale či je nejak limitované. ...
1 1
Do akej lehoty je potrebné zaplatiť splatnú daň z príjmov PO za rok 2019 (05.07.20)
Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, zvažujeme podanie daňového priznania k dani z príjmov PO za rok 2019 v mesiaci 07/2020. Chcela by som sa opýtať či je potrebné splatnú daň v mesiaci 07/2020 aj zapl...
Sleduj témy Lehoty
na hlavnej stránke Porada.sk