Zavrieť

Porady

1 1
Preddavky na DzPPO (17.06.21)
Ak PO po predĺžení lehoty na podanie DP vznikne povinnosť platiť preddavky tak ich splatnosť je 30.9.20, 31.12.20 a 31.3.21. Platí ich len 3 x rovnomerne? Alebo platí 2x k 30.9.20?
1 1
Žiadosť dediča o predlženie lehoty na podanie DP? (18.05.21)
Viete mi prosím poradiť, ako máme podať Žiadosť dediča o predlženie lehoty na podanie daňového priznania? V živnosti sa nepokračuje, dedičské konanie nie je ešte ani začaté a termín 90 dní od smrti ná...
1 0
Hlásenie (26.04.21)
Dobrý deň, prosím o radu.. robím hlásenie.. V časti I. - Vyúčtovanie dane, riadok 9 Odvedené preddavky na daň za celé zdaňovacie obdobie.. V poučení sa píše: Riadok 9 ► uvádza sa suma odvedenýc...
1 0
Hlavný kontrolór - vyhlásenie voľby počas "krízovej situácie" (23.03.21)
0 odpovedí Otázka od Ronyxx Mzdy a personalistika Lehoty
Hlavnému kontrolórovi končí funkčné obdobie. Podľa zákona č. 73/2020 Z.z. §30f lehoty ustanovené v §18a ods. 2 v prvej vete a ods. 4 neplynú (Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou spôso...
1 1
Kedy podať DPFO v prípade príjmov aj zo zahraničia (29.01.21)
§ 49 Lehoty na podávanie daňového priznania, prehľadu a hlásenia (3) Daňovníkovi, ktorý je povinný podať ...
1 2
Lehota pri odvolaní. (27.01.21)
Dobrý deň, potrebujem poradiť o plynutí lehoty pri odvolaní voči rozhodnutiu správneho orgánu, konkrétne ÚPSVaR. Dňa 25.1.2021 som prevzal Rozhodnutie z ÚPSVaR o nepriznaní opatrovateľského príspevku...
1 0
Lehota pri odvolaní (27.01.21)
0 odpovedí Otázka od Banská Štiavnica Právo Lehoty
Dobrý deň, potrebujem poradiť o plynutí lehoty pri odvolaní voči rozhodnutiu správneho orgánu, konkrétne ÚPSVaR. Dňa 25.1.2021 som prevzal Rozhodnutie z ÚPSVaR o nepriznaní opatrovateľského príspevku...
1 0
preplatok z RZZP dokedy treba vyplatiť zamestnancovi (11.11.20)
Dobrý deň prajem, preplatok z RZZP - vydané 18.9., nesúhlasné stanovisko nebolo podané - kedy najneskôr sa má vyplatiť zamestnancovi? Resp. nie som si istá čo presne znamená "zúčtovaný do 45 dní od má...
1 1
Daňové priznanie k dani z príjmov stále môžete podať (30.06.20)
Podať daňové priznanie k dani z príjmov a daň zaplatiť môžu daňovníci aj naďalej. Mimoriadna situácia v súvislosti s pandémiou stále trvá a preto ešte nie je určený presný termín/deň na podanie daňové...
1 0
Verejne obstarávanie - zákazka s nízkou hodnotou - lehota predkladanie ponúk (26.10.20)
Chcela by som sa opýtať, či je nejaká minimálna lehota, ktorá musí byť zadaná na predkladanie ponúk. V zákone je definované, že musí byť primeraná povahe predmetu zákazky, ale či je nejak limitované. ...
1 1
Do akej lehoty je potrebné zaplatiť splatnú daň z príjmov PO za rok 2019 (05.07.20)
Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, zvažujeme podanie daňového priznania k dani z príjmov PO za rok 2019 v mesiaci 07/2020. Chcela by som sa opýtať či je potrebné splatnú daň v mesiaci 07/2020 aj zapl...
1 1
Skončilo alebo neskončilo obdobie pandémie koronavíru? (19.06.20)
Núdzový stav bol ukončený 13.6. ale mimoriadna situácia ostáva. Tak? Ak mimoriadna situácia trvá, t.j. neskončilo obdobie pandémie, tak nesmusím podávať daňové priznanie k 30.6.2020 za rok 2019 - bol...
1 0
Zaplatenie dane na splátky ? (01.06.20)
SZČO podal daňovému úradu oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za rok 2019 do 30. júna 2020. Je možné z dôvodu pandémie zaplatiť daň neskôr ? Alebo je možnosť požiadať daňový...
1 5
Aká je lehota na vydanie rozhodnutia odvolacieho orgánu Finančného riaditeľstva SR? (31.05.20)
Moje doplnenie k otázke. Daňový úrad mi poslal "Upovedomenie" na moje odvolanie proti rozhodnutiu DÚ v znení, že toto bolo postúpené na rozhodnutie odvolávaciemu orgánu, ktorým je Finančné riaditeľstv...
4 0
Finančná správa vyjde daňovníkom maximálne v ústrety – odklad daňového priznania (18.03.20)
BRATISLAVA, 18.03.2020: Finančná správa v spolupráci s Ministerstvom financií SR pripravuje návrhy úprav legislatívy, ako vyjsť daňovníkom v tejto neľahkej situácii čo najviac v ústrety pri plnení ich...
Sleduj témy Lehoty
na hlavnej stránke Porada.sk