Zavrieť

Porady

likvidácia spoločnosti krok za krokom.

Ahojte, prosím o radu ako postupovať pri likvidácii spoločnosti, keď mi prišlo rozhodnutie zo súdu, kde ma určili za likvidátora. Žiaľ, na profesionálnu likvidáciu nemám prostriedky.
Usporiadat
JTOMA JTOMA

JTOMA je offline (nepripojený) JTOMA

calawen Pozri príspevok
Ahojte, prosím o radu ako postupovať pri likvidácii spoločnosti, keď mi prišlo rozhodnutie zo súdu, kde ma určili za likvidátora. Žiaľ, na profesionálnu likvidáciu nemám prostriedky.
--------------------
Zažil som, a niečo málo o tom aj viem. Je to beh na neskutočne dlhú trať, mne sa jedna likvidívia vlečie neúrekom už cca 15 rokov a ešte netuším ako ju ukončím.
Keby sa podobne postihnutých našlo viac, a každy prispel svojou skúsenosťou, možno by sme niečo aj dokázali.
0 0
anna81 anna81

anna81 je offline (nepripojený) anna81

súhlasím s JTOMA, je to beh na dlhú trať...a popravde, nezávidím...

ja robím účtovníctvo jednej firme v likvidácii, takže sčasti robím aj prácu likvidátora, už sú v likvidácii tretí rok...
snažila som sa tu pridať aj zopár príspevkov na túto tému, ale každý dáva od tohoto ruky preč, a na daňovom úrade vedia ešte menej

tak sa pýtaj, ak budem vedieť, napíšem ako som postupovala...

a hneď na začiatok prvá otázka: už vstúpila firma do likvidácie alebo sa len chystá vstúpiť?
1 0
calawen calawen

calawen je offline (nepripojený) calawen

súd rozhodol, že sa spoločnosť dňom 2.2.2012 zrušuje likvidáciou, teraz neviem čo ďalej, mám len súdne rozhodnutie
0 0
Economic Economic

Economic je offline (nepripojený) Economic

majiteľka spoločnosti a ekonómka spoločnosti ...viac
calawen Pozri príspevok
súd rozhodol, že sa spoločnosť dňom 2.2.2012 zrušuje likvidáciou, teraz neviem čo ďalej, mám len súdne rozhodnutie
Ku dňu vstupu do likvidácie urobiť mimoriadnu účtovnú závierku a podať DP.
Odsleduj si, kedy uplynú 3 mesiace od zverenia oznamu o vstupe do likvidácie spoločnosti v obchodnom vestníku.
Ako likvidátor vykonávaš úkony, ktoré spadajú do činností likvidátora
Neskôr požiadaš DÚ o Súhlas s výmazom z OR
Urobíš správu likvidátora
Podáš návrh na výmaz spoločnosti z OR bez súdneho poplatku
(toto je v prípade, že firma nie je v predĺžení)

Asi toľko v skratke
5 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
calawen Pozri príspevok
súd rozhodol, že sa spoločnosť dňom 2.2.2012 zrušuje likvidáciou, teraz neviem čo ďalej, mám len súdne rozhodnutie
trať bude dlhá podľa stavu majetku a záväzkov................
1. napíš oznámenie do Vestníka - zverejnenie vstupu do likvidácie, výzva veriteľom, tuším sa to dnes už musí robiť elektronicky
2 urob mimoriadnu účtovnú zavierku - kompletnú - k 2.2.2012
3. otvor účtovné knihy a začínaš účtovať obdobie likvidácie
4. oznámiť treba aj na DU - vrátiš kartičku DIČ, dostaneš novú DIČ sro v likvidácii

5. podaj návrh na zápis zmien do OR - len neviem, či to už nie je riešené na základe súdneho rozhodnutia, ja mám zatiaľ len "dobrovoľné" likvidácie.
3 0
Economic Economic

Economic je offline (nepripojený) Economic

majiteľka spoločnosti a ekonómka spoločnosti ...viac
Troška sa odreagúvam od práce :-)
0 0
anna81 anna81

anna81 je offline (nepripojený) anna81

Takže do likvidácie ste vstúpili 3.2.2012?

Keď budeš robiť účtovnú závierku za obdobie od 1.1.2012 - 2.2.2012, snaž sa "vyčistiť" všetky účty v hlavnej knihe (záväzky, pohľadávky, majetok....), nezabudni poslať komplet účtovnú závierku - daňové priznanie do 90 dní od vstupu do likvidácie!

Ako už bolo spomenuté, zajdi na DU, ak si zamestnávateľ tak aj do SP, ZP a oznám zmenu názvu - k názvu musíš dať doplnok "v likvidácii".

V čase likvidácie bude firma ďalej vykonávať činnosť alebo už len kroky vedúce k likvidácii?
Od 3.2.2012 znova otvoríš účtovné knihy, a začneš s číslovaním dokladov od 1, ako keby ti 3.2.2012 začal nový rok...

držím palce
1 0
PROVIDUS PROVIDUS

PROVIDUS je offline (nepripojený) PROVIDUS

No, likvidácia spoločnosti je naozaj komplikovaný proces, ktorý pozostáva z viac ako 25 základných krokov a bezpočtu medzi-krokov. Všimol som si, že aj v odpovediach je niekoľko (zjavne nie úmyselných chýb), tak sa to pokúsim zosumarizovať:

1. 2.2. súd rozhodol o zrišení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie. T.j., dňom vstupu do likvidácie je deň 2.2.2012.
2. Je potrebné zaregistrovať sa na portáli ministerstva spravodlivosti - https://portal.justice.sk/PortalApp/...gistracia.aspx. Tam je potrebné kompletne vyplniť formulár, nasledovať pokyny, podať žiadosť, následne vyzdvihnúť potvrdenie a aktivovať účet
3. Po registrácii je potrebné prihlásiť sa na portál a vyplniť správny formulár na oznámenie vstupu spoločnosti do likvidácie do obchodného vestníka podľa údajov uvedených v rozhodnutí súdu
4. Zaplatiť poplatok za zverejnenie o vstupe do likvidácie. (20,- Eur)
5. Počkať na zverejnenie v obchodnom vestníku. Pozor! Obchodný vestník s výnimkou stručnej správy v desktope konta na portáli ministerstva spravodlivosti žiadne oznámenia o zverejnení vstupu do likvidácie nezasiela, takže je potrebné sledovať si každý deň buď desktop konta alebo vydania obchodného vestníka.
6. Po zverejnení v obchodnom vestníku je potrebné vytlačiť si tú stranu obchodného vestníka, kde sa vstup do likvidácie zverejnil a odložiť si ju (budete ju potrebovať neskôr).
7. Odo dňa zverejnenia do likvidácie začína plynuť minimálna zákonná lehota na trvanie likvidácie.
8. Následne je potrebné vyhotoviť oznámenie o vstupe spoločnosti do likvidácie v obchodnom registri. Samo sa to nezaregistruje ani ak o zrušení rozhodol súd! Návrh musia podať všetci konatelia spoločnosti a ich podpisy je potrebné overiť u notára. K návrhu je potrebné priložiť notársky overenú kópiu rozhodnutia súdu o zrušení spoločnosti.
9. Návrh + prílohu je potrebné podať na príslušný súd - treba si doniesť kolky za 66,- Eur.
10. Po 5+1 pracovných dňoch je potrebné ísť znovu na súd a vyzdvihnúť si aktuálny výpis z obchodného registra (po zmene sa za prvý výpis neplatí). Z rôznych dôvodov však súd môže návrh odmietnuť - potom bude potrebné podať proti odmietnutiu námietky tak, aby sa dôvody odmietnutia odstránili. Zá námietky sa neplatí.
11. Keď už bude likvidácia zapísaná v obchodnom registri, je potrebné ohlásiť vstup do likvidácie Daňovému úradu, živnostenskému úradu (3,- Eurá kolok) a ak mala spoločnosť zamestnancov aj príslušnej Sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni. K ohláseniu je potrebné priložiť kópiu zápisu v obchodnom registri a daňovému úradu aj všetky súčasné daňové kartičky (osvedčenia o registrácii)
12. K 1.2.2012 uzatvoriť účtovné knihy za obdobie 1.1.2012 do 1.2.2012 a za toto obdobie vyhotoviť kompletnú účtovnú závierku spoločnosti. Pozor nie k 2.2.!!! Vstupná účtovná závierka sa vyhotovuje ku dňu predchádzajúcemu dňu vstupu do likvidácie! (z.č.: 595/2003 Z.z., §41 ods. (3): Ak sa daňovník zrušuje s likvidáciou, zdaňovacie obdobie, ktoré sa začalo pred vstupom daňovníka do likvidácie, končí sa dňom predchádzajúcim dňu jeho vstupu do likvidácie.)
13. K hotovej účtovnej závierke je potrebné vyhotoviť aj daňové priznanie.
14. Daňové priznanie + účtovnú závierku za obdobie od 1.1.2012 do 1.2.2012 podať na DÚ.
15. Ďalej je potrebné vyhotoviť zoznam veriteľov podľa účtovníctva a všetkým evidovaným veriteľom poslať oznámenie o vstupe do likvidácie spolu s výzvou na prihlásenie svojich pohľadávok.

Keď budete mať túto fázu hotovú (dohadujem koncom apríla), budete mať za sebou asi 20% celkovej práce. Potom sa znovu ozvite (najlepšie cez SS) a napíšem Vám do tejto témy ďalšie kroky. Inak, osobne odporúčam nájsť si na likvidáciu niekoho, kto sa tomu rozumie a kto Vás likvidáciou prevedie, lebo inak to bude naozaj na dlho.
22 1
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
tak popísané to vyzerá až odstrašujúco, ale skúsim to trochu zmierniť. Možno nepostupujem úplne v súlade s predpismi, ale kupodivu, úspešne firmy likvidujem. Na portáli registrovaná som, takže stačí iba požiadať o zverejnenie vstupu do likvidácie vyplnením formulára - krok 2 je jednorazový a je vhodné využiť služby niekoho, kto tento prístup má.
body 3,4,5 spolu súvisia a v priebehu 3-5 dní príde oznam o zverejnení = vybavení žiadosti na desktope
Oznámenie na DU, ŽÚ som urobila bez zverejnenia, ihned po rozhodnuti o zrušení firmy likvidáciou,
návrh na zápis zmien som si pripravovala počas čakania na zverejnenie, takže body 5-12 sa plnia súbežne.
Dátum vstupu do likvidácie poznám, takže pripravujem mimoriadnu účtovnú závierku, do ktorej podľa možností dám všetky "čistenia", ktoré sa dovtedy zrealizovali.
bod 6 - zatiaľ to nikto nevyžadoval, ale dobrá pripomienka.
12,13,14 tvoria jeden logický celok.
takže táto fáza trvá cca 10 dní - od vyplnenia formulára do OV po odovzdanie MÚZ na DU.
Samozrejme závisí od veľkosti firmy, jej majetku určeného na likvidáciu.
7 0
PROVIDUS PROVIDUS

PROVIDUS je offline (nepripojený) PROVIDUS

Samozrejme, súhlasím s tým, že tieto kroky sa dajú robiť aj súčasne popri sebe. Prišlo mi však prehľadnejšie a zrozumiteľnejšie rozpísať to po jednotlivých krokoch, aby sa ľuďom jednotlivé povinnosti nezlievali (napr. aby si nemysleli, že zverejnenie v OR a v OV je to isté). Tiež je potrebné vziať do úvahy, že pre väčšinu firiem robia účtovníctvo externí účtovníci, ktorí si na vyhotovenie mimoriadnej účtovnej závierky v strede roka musia urobiť čas, takže to obvykle nie je zo dňa na deň. Preto som na túto úvodnú fázu uviedol 1,5 mesiaca. Inak súhlasím - len som chcel byť zrozumiteľný a prehľadný.
6 0
anna81 anna81

anna81 je offline (nepripojený) anna81

PROVIDUS: Keď budete mať túto fázu hotovú (dohadujem koncom apríla), budete mať za sebou asi 20% celkovej práce. Potom sa znovu ozvite (najlepšie cez SS) a napíšem Vám do tejto témy ďalšie kroky. Inak, osobne odporúčam nájsť si na likvidáciu niekoho, kto sa tomu rozumie a kto Vás likvidáciou prevedie, lebo inak to bude naozaj na dlho.

prehľadne a zrozumiteľne ste uviedli kroky v príspevku č.9, ale určite by viacerí ocenili, keby ste aj zvyšných 80% práce postupne rozpísali...
3 0
PROVIDUS PROVIDUS

PROVIDUS je offline (nepripojený) PROVIDUS

Samozrejme, postupne budem dopĺňať aj ďalšie kroky. Ale všetko má svoj čas
0 0
PROVIDUS PROVIDUS

PROVIDUS je offline (nepripojený) PROVIDUS

Na tomto mieste by som rád pridal ešte jeden praktický postreh. Pokiaľ spoločnosť, ktorá vstupuje do likvidácie má evidovanú stratu z minulých období, je ideálne využiť ju ešte pred vstupom do likvidácie, pretože po vstupe do likvidácie to už nebude možné. To znamená, že ak očakávate resp. plánujete ešte nejaké výnosy, najprv si ich vyúčtujte a až potom vstupujte do likvidácie. Výnosy vyúčtované v likvidácii budete totiž môcť započítať len s nákladmi, ktoré vznikli počas likvidácie.
4 0
calawen calawen

calawen je offline (nepripojený) calawen

ďakujem za informácie - počítač mám v servise a nemám možnosť byť na porade stále - spoločnosť bola založená v 2007, nevykonávala žiadnu činnosť, v majetku má len pokladňu, bankový účet, ktorý konateľ (nie spoločník) používal ako súkromný - zúrim!, takže v pasívach sú súkromné prostriedky konateľa a základné imanie. Samozrejme v nákladoch sú bankové poplatky...

Takže hádam to až na takú dlhú trať nebude...
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
to nie, pokiaľ nie sú dlhy voči SP, ZP, DU, tak je to v pohode.
0 0
Economic Economic

Economic je offline (nepripojený) Economic

majiteľka spoločnosti a ekonómka spoločnosti ...viac
calawen Pozri príspevok
ďakujem za informácie - počítač mám v servise a nemám možnosť byť na porade stále - spoločnosť bola založená v 2007, nevykonávala žiadnu činnosť, v majetku má len pokladňu, bankový účet, ktorý konateľ (nie spoločník) používal ako súkromný - zúrim!, takže v pasívach sú súkromné prostriedky konateľa a základné imanie. Samozrejme v nákladoch sú bankové poplatky...

Takže hádam to až na takú dlhú trať nebude...

Toto je úplne jednoduchá likvidácia. Hlavne keď spoločnosť nič nedlhuje DÚ a tento spoločnosti dá súhlas s výmazom, tak je to hračka.
0 0
majka 62 majka 62

majka 62 je offline (nepripojený) majka 62

Som veľmi vďačná za túto tému a za užitočné odpovede. Určite bude viacerým nápomocná.
Taktiež Vás chcem poprosiť o radu.
Firma má všetky spomínané úvodné kroky za sebou. Je v likvidácii od augusta 2010, od vtedy nevykonáva žiadnu činnosť, teda žiadne pohyby na účtoch ani nič podobné sa tam nedeje. Smola je ale tá, že sú tam nejaké dlhy voči SP, ZP aj DÚ, neveľké, ale sú.
Chcem sa spýtať, či v takomto prípade je potrebné podávať daňové priznanie aj za rok 2011? aj neskôr, teda každý rok až do skončenia celého procesu likvidácie aj keby to trvalo niekoľko rokov?
0 0
Economic Economic

Economic je offline (nepripojený) Economic

majiteľka spoločnosti a ekonómka spoločnosti ...viac
majka 62 Pozri príspevok
Som veľmi vďačná za túto tému a za užitočné odpovede. Určite bude viacerým nápomocná.
Taktiež Vás chcem poprosiť o radu.
Firma má všetky spomínané úvodné kroky za sebou. Je v likvidácii od augusta 2010, od vtedy nevykonáva žiadnu činnosť, teda žiadne pohyby na účtoch ani nič podobné sa tam nedeje. Smola je ale tá, že sú tam nejaké dlhy voči SP, ZP aj DÚ, neveľké, ale sú.
Chcem sa spýtať, či v takomto prípade je potrebné podávať daňové priznanie aj za rok 2011? aj neskôr, teda každý rok až do skončenia celého procesu likvidácie aj keby to trvalo niekoľko rokov?
.

§ 41 Zákona o DP . Bod 4

Ak likvidácia neskončí do 31. decembra druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom vstúpila do likvidácie, končí sa toto zdaňovacie obdobie 31. decembra druhého roku, nasledujúceho po roku, v ktorom daňovník vstúpil do likvidácie. Tu sa už podávajú DP klasicky ročne k 31. 12. bežnému roku. DP treba podať. A pravidelne podávať, kým sa neukončí.
2 0
majka 62 majka 62

majka 62 je offline (nepripojený) majka 62

Veľmi pekne ďakujem za promptnú odpoveď.
0 0
Laura1 Laura1

Laura1 je offline (nepripojený) Laura1

žena v "najlepšom veku" čerstvá stará mama ...viac
S.r.o.-čka zatiaľ len uvažuje o likvidácii, nemá dlhy voči DÚ, ani voči poisťovňam, bude problém, ak má pohľadávky voči spoločníkovi? Ide o dosť vysokú sumu, cca 12 tisíc eur. Musí spoločník vyrovnať svoj dlh?
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať