Zavrieť

Porady

••• viac••• menej
127 39
Zmeny od 1.1. 2011 v skratke (26.01.11)
Všetky zmeny pre rok 2011: 1. Daňové a odvodové zmeny od 1.1.2011: 1.1. Nezdaniteľná časť základu dane: Daňový poplatníci majú nárok na nezdaniteľnú časť základu dane, čo je suma z ktorej sa nepl...
84 0
Zákonník práce od 01.01.2012 do 31.12.2012 (18.12.05)
ZÁKONNÍK PRÁCE Znenie zákona 311/2001 Z.z. po novele č. 512/2011 Z.z. História znenia zákona: 01.12.2011 do 31.12.2011 01.09.2011 do 30.11.2011 01.04.2011 do 31.08.2011 01.01.2011 do 31.03.2011...
82 0
Zákonník práce od 01.09.2011 do 30.11.2011 (18.12.05)
ZÁKONNÍK PRÁCE Znenie zákona 311/2001 Z.z. po novele č. 257/2011 Z.z. z 13. júla 2011 História znenia zákona: 01.04.2011 do 31.08.2011 01.01.2011 do 31.03.2011 01.03.2010 do 31.12.201...
82 0
Zákonník práce od 01.12.2011 do 31.12.2011 (18.12.05)
ZÁKONNÍK PRÁCE Znenie zákona 311/2001 Z.z. po novele č. 406/2011 Z.z. Aktuálne znenia zákona a odkazy na ďalšie znenia: Aktuálne znenie Platnosť od: 22.11.2011 Účinnosť od: 01.12.2011 1. z...
81 0
Zákonník práce od 01.03.2010 do 31.12.2010 (18.12.05)
zákonník práce Zákon 311/2001 Z.z. z 2. júla 2001 ZÁKONNÍK PRÁCE Úplné znenie Zákonníka práce po novele 574/2009 Z.z. Platnosť od: 2.7.2001 Účinnosť od: 1.3.2010 História znenia...
81 0
Zákonník práce od 01.01.2011 do 31.03.2011 (18.12.05)
ZÁKONNÍK PRÁCE Znenie zákona 311/2001 Z.z. po novele č. 543/2010 Z.z. História znenia zákona: 1.3.2010 do 31.12.2010 1.9.2009 do 28.2.2010 1.3.2009 do 31.8.2009 1.1.2009 až 28.2.2009 ...
81 0
Zákonník práce od 01.04.2011 do 31.08.2011 (18.12.05)
ZÁKONNÍK PRÁCE Znenie zákona 311/2001 Z.z. po novele č. 48/2011 Z.z. Aktuálne znenia zákona a odkazy na ďalšie znenia: Aktuálne znenie Platnosť od: 1.3.2011 Účinnosť od: 1.4.2011 (resp. od 6....
79 0
Práca na dohodu od 1.1.2013 po novom DRAK (21.07.12)
Vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa od 1. januára 2013 významne z...
64 0
Zoznam veličín v mzdovom účtovníctve pre rok 2012 DRAK (03.01.12)
Tabuľka odvodov pre rok 2012 Súhrn sadzieb, výnimiek, minimálnych a maximálnych vymeriavacích základov pre výpočet poistného na sociálne a zdravotné poistenie. Údaje v tabuľke platia v období od 1.1...
42 5
Zákon o sociálnom poistení od 01.09.2015 (17.12.05)
Zákon o sociálnom poistení č. 461/2003 Z.z. Nové znenia už vytvárame na AUTORA.sk (a ešte lepšie) Zákon o sociálnom poistení http://www.autora.sk/zz/2003/461/ História znenia zákona: AUTO...

... suma sa určí podľa tohto zákona. Ustanovenie § 81 ods. 6 sa nepoužije. 266§ 266 Na začiatok (1) Dôchodok za výsluhu rokov priznaný do 31. decembra 2003 sa považuje po tomto dni za invalidný dôchod...
36 0
Zákon o sociálnom poistení od 01.01.2011 do 30.04.2011 (17.12.05)
Zákon o sociálnom poistení História znenia zákona: 01.01.2010 až 31.08.2010 01.09.2010 až 31.12.2010 01.06.2009 až 31.08.2009 01.04.2009 až 31.05.2009 01.02.2009 až 31.03.2009 01.01.2009 až 31.01.2...

...o suma sa určí podľa tohto zákona. Ustanovenie § 81 ods. 6 sa nepoužije. 266§ 266 Na začiatok (1) Dôchodok za výsluhu rokov priznaný do 31. decembra 2003 sa považuje po tomto dni za invalidný dôchod...
36 0
Zákon o sociálnom poistení od 01.05.2011 do 19.07.2011 (17.12.05)
Zákon o sociálnom poistení Aktuálne znenia zákona spolu s odkazmi na ďalšie znenia tohto zákona Znenie zákona o sociálnom poistení po novele 125/2011 Z.z. 1. zelená farba predstavuje nové ust...

... suma sa určí podľa tohto zákona. Ustanovenie § 81 ods. 6 sa nepoužije. 266§ 266 Na začiatok (1) Dôchodok za výsluhu rokov priznaný do 31. decembra 2003 sa považuje po tomto dni za invalidný dôcho...
36 0
Zákon o sociálnom poistení od 20.07.2011 do 31.07.2011 (17.12.05)
Zákon o sociálnom poistení Aktuálne znenia zákona spolu s odkazmi na ďalšie znenia tohto zákona Znenie zákona o sociálnom poistení po novele 223/2011 Z.z. 1. zelená farba predstavuje ...

... sa určí podľa tohto zákona. Ustanovenie § 81 ods. 6 sa nepoužije. 266§ 266 Na začiatok (1) Dôchodok za výsluhu rokov priznaný do 31. decembra 2003 sa považuje po tomto dni za invalidný dôcho...
36 0
Zákon o sociálnom poistení od 01.08.2011 do 31.10.2011 (17.12.05)
Zákon o sociálnom poistení Aktuálne znenia zákona spolu s odkazmi na ďalšie znenia tohto zákona Znenie zákona o sociálnom poistení po novele 250/2011 Z.z. Platnosť od: 30.7.2011 Ú...

...rčí podľa tohto zákona. Ustanovenie § 81 ods. 6 sa nepoužije. 266§ 266 Na začiatok (1) Dôchodok za výsluhu rokov priznaný do 31. decembra 2003 sa považuje po tomto dni za invalidný dôcho...
36 0
Zákon o sociálnom poistení od 01.11.2011 do 31.12.2011 (17.12.05)
Zákon o sociálnom poistení Aktuálne znenia zákona spolu s odkazmi na ďalšie znenia tohto zákona Znenie zákona o sociálnom poistení po novele 334/2011 Z.z. Platnosť od: 19.10.2011 ...

...čí podľa tohto zákona. Ustanovenie § 81 ods. 6 sa nepoužije. 266§ 266 Na začiatok (1) Dôchodok za výsluhu rokov priznaný do 31. decembra 2003 sa považuje po tomto dni za invalidný dôch...
Sleduj témy Dôchodok
na hlavnej stránke Porada.sk