Zavrieť

Porady

Neziskové organizácie

Neziskové organizácie

Nezisková organizácia je právnická osoba, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých užívateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.

Všeobecne prospešné služby sú najmä:

  • poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
  • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
  • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
  • ochrana ľudských práv a základných slobôd,
  • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
  • výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
  • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
  • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
  • zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.


Nezisková organizácia môže poskytovať služby len vtedy, ak spĺňa podmienky na ich poskytovanie upravené osobitnými predpismi.

Názov neziskovej organizácie musí obsahovať označenie "nezisková organizácia" alebo skratku "n.o." a musí sa odlišovať od názvu iných už registrovaných neziskových organizácií.

Neziskovú organizáciu môže založiť fyzická osoba, právnická osoba alebo štát.

Nezisková organizácia sa zakladá zakladacou listinou podpísanou všetkými zakladateľmi. Pravosť podpisov všetkých zakladateľov musí byť úradne osvedčená. Zakladaciu listinu môže uzavrieť aj splnomocnenec, ktorý má na to plnomocenstvo. Plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa sa pripojí k zakladacej listine.

Nezisková organizácia vzniká dňom, keď rozhodnutie registrového úradu o registrácii nadobudlo právoplatnosť.

Registrovým úradom je obvodný úrad v sídle kraja v Slovenskej republike, odbor všeobecnej vnútornej správy, príslušný podľa sídla neziskovej organizácie. Ústredný register neziskových organizácií vedie Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor vnútorných vecí, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29.

Písomný návrh na zápis neziskovej organizácie do registra musí podať zakladateľ alebo osoba na to ním písomne splnomocnená do 60 dní od založenia neziskovej organizácie. Pravosť podpisu navrhovateľa musí byť úradne osvedčená.

Registrový úrad dohliada, či nezisková organizácia plní účel a poskytuje všeobecne prospešné služby, na ktoré bola založená. Na tento účel vyhodnocuje obsah výročných správ a v prípade zistenia nedostatkov upozorňuje na ne orgány neziskovej organizácie, požaduje vykonávanie nápravy, ako aj splnenie povinností uložených zákonom Ak náprava sa nevykoná, môže registrový úrad podať návrh na zrušenie neziskovej organizácie.

Registrový úrad pri registrácii neziskových organizácií a výkone dohľadu riadi Ministerstvo vnútra SR.

Založenie, vznik, zrušenie, zánik, postavenie orgánov a hospodárenie neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby ( ďalej len "nezisková organizácia") upravuje Zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z.z.


Zdroj: www.minv.sk
••• viac••• menej
0 0
Právomoci školskej rady (07.05.06)
Dúfam, že so dobre zaradila tému Moja mama je členka rady školy - za školu, je učiteľka. Nemávali veľké problémy na riešenie, ale tento školský rok majú novú riaditeľku školy (je to základná škola s ...
0 0
daň. priznanie - občianske združenie (22.03.05)
Viete mi prosim poradiť, ako mam vyplniť daň. priznanie pre občianske združenie? Všetky príjmy a výdavky (účtujem v jednoduch. účte) patria do nezdaňovanej činnosti a neviem, či ich mam uviesť v tabuľ...
0 0
OZ a provízia (29.05.06)
OZ - materské centrum pomáhalo nedávno na tej akcii "modrý gombík". Dohodli sa, že si vyfaktúrujú z vyzbieranej sumy nejaké % ako províziu (bude to pár tisíc). Chcem sa opýtať, či je to ako podnikateľ...
0 0
Výročná správa (23.01.06)
Chcela by som sa spýtať, kedy musí občianske združenie písať výročnú správu s kde ju treba zaslať. Díky
0 0
Nákup PRVN z fondu opráv (FO) (19.05.06)
Zdravím. Ideme kupovať PRVN. Časť vlastníkov bytov tlačí na to, aby sa PRVN nakúpili z FO. Podľa mojich informácí je to v rozpore s §10 zákona 182/1993, v ktorom je jasne napísané, že prostriedky FO s...
0 0
občianske združenie (24.05.06)
0 odpovedí Otázka od anna raniakova Neziskové organizácie
dobry den, potrebovala by som poradit ohladne obcianskeho zdruzenia. pri zakladnej skole sme si zalozili obcianske zdruzenie a jediny prijem ktory tam mame je 2 % z rocneho zuctovania dane. a teraz ot...
0 0
PRIVEĹA NA JEDNÉHO (23.05.06)
0 odpovedí Otázka od Ethel Neziskové organizácie
V prvom rade by som sa rada poďakovala všetkým, ktorí mi tu na porade asi pred polrokom radili. Podarilo sa mi založiť OZ, projekty sú hotové, sme v náročnej druhej fáze a to je obehávanie donorov a n...
0 0
Tvorba fondov v neziskovej organizácii (22.05.06)
:confused: Môže mi niekto poradiť, či v neziskovej organizácii sa môže tvoriť rezervný fond? Napr. zo zisku z minulého obdobia. Zákon nič také nerieši a v štatúte tiež také nič nemáme. Ak doplníme do ...
0 0
finančná kontrola - zákon 502/2001 (22.05.06)
0 odpovedí Otázka od jaja Neziskové organizácie
prosím o pomoc. Trápime sa s vypracovaním interného predpisu o vykonávaní finančnej kontroly v zmysle FS 3/2002 Má ho niektorá rozpočtová organizácia vypracovaný? ak by ste ho mohli poskytnúť v Porad...
0 0
Ako uctovat cestu vlastnym autom. (13.04.06)
Som predseda spolocenstva, pouzivam vlastne auto pre vybavovanie veci pre spolocenstvo. Ako si mam tieto cesty uctovat ( kolko si mam pocitat za 1 KM) mam Feliciu 1.3 .
0 1
Peňažný denník nezisková organizácia (08.05.06)
:) Vie niekto poradiť, či sa tu nachádza vzor peňažného denníka pre neziskové organizácie účtujúce v JÚ, stále hľadám a nemôžem nájsť, možno zadávam zle kľúčové slová. mám peňážný denník z EkoSpo, al...
1 0
sponzorská dohoda (12.05.06)
Dobrý deň, môže mi niekto poradiť ako má obč.združenie uzatvoriť sponzorskú dohodu? Prípadne pomôcť so vzorom? Ďakujem - MAXI
0 0
Rybársky zväz (27.04.06)
Účtuje niekto MO SRZ? Mám ponuku účtovať rybársky zväz, ale neziskovku som ešte neúčtovala a tak nemám predstavu čo to všetko obnáša. Doteraz účtovali v JÚ a teraz chcú účtovať v PÚ, že vraj ostatné R...
0 0
Inventarizácia v občianskom združení? (04.05.06)
Prosím ešte o radu, či je potrebné viesť iventarizáciu majetku v občianskom združení?
0 0
Aké normy v občianskom združení? (04.05.06)
0 odpovedí Otázka od adeluska BOZP Neziskové organizácie
Dobrý deň. Chcem sa spýtať na radu - aké normy musí dodržiavať Občianske združenie ak má prevádzku, priestory. Myslím tým, čo je nevyhnutné - napr. v obl. hygieny, čo musí byť zabezpečené. Existujú eš...
Sleduj témy Neziskové organizácie
na hlavnej stránke Porada.sk