Zavrieť

Porady

Neziskové organizácie

Neziskové organizácie

Nezisková organizácia je právnická osoba, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých užívateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.

Všeobecne prospešné služby sú najmä:

  • poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
  • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
  • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
  • ochrana ľudských práv a základných slobôd,
  • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
  • výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
  • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
  • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
  • zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.


Nezisková organizácia môže poskytovať služby len vtedy, ak spĺňa podmienky na ich poskytovanie upravené osobitnými predpismi.

Názov neziskovej organizácie musí obsahovať označenie "nezisková organizácia" alebo skratku "n.o." a musí sa odlišovať od názvu iných už registrovaných neziskových organizácií.

Neziskovú organizáciu môže založiť fyzická osoba, právnická osoba alebo štát.

Nezisková organizácia sa zakladá zakladacou listinou podpísanou všetkými zakladateľmi. Pravosť podpisov všetkých zakladateľov musí byť úradne osvedčená. Zakladaciu listinu môže uzavrieť aj splnomocnenec, ktorý má na to plnomocenstvo. Plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa sa pripojí k zakladacej listine.

Nezisková organizácia vzniká dňom, keď rozhodnutie registrového úradu o registrácii nadobudlo právoplatnosť.

Registrovým úradom je obvodný úrad v sídle kraja v Slovenskej republike, odbor všeobecnej vnútornej správy, príslušný podľa sídla neziskovej organizácie. Ústredný register neziskových organizácií vedie Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor vnútorných vecí, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29.

Písomný návrh na zápis neziskovej organizácie do registra musí podať zakladateľ alebo osoba na to ním písomne splnomocnená do 60 dní od založenia neziskovej organizácie. Pravosť podpisu navrhovateľa musí byť úradne osvedčená.

Registrový úrad dohliada, či nezisková organizácia plní účel a poskytuje všeobecne prospešné služby, na ktoré bola založená. Na tento účel vyhodnocuje obsah výročných správ a v prípade zistenia nedostatkov upozorňuje na ne orgány neziskovej organizácie, požaduje vykonávanie nápravy, ako aj splnenie povinností uložených zákonom Ak náprava sa nevykoná, môže registrový úrad podať návrh na zrušenie neziskovej organizácie.

Registrový úrad pri registrácii neziskových organizácií a výkone dohľadu riadi Ministerstvo vnútra SR.

Založenie, vznik, zrušenie, zánik, postavenie orgánov a hospodárenie neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby ( ďalej len "nezisková organizácia") upravuje Zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z.z.


Zdroj: www.minv.sk
••• viac••• menej
0 0
Metodika a postupy uctovania v JU (19.04.06)
Zdravim Vas vsetkych. Uz dost dlho uctujem podnikatelske subjekty, ale teraz budem potrebovat viest aj Obcianske zdruzenie - Klub chovatelov psov. Len v jednoduchom. Zakony som si postahoval aj usmern...
0 0
peniaze ktoré nevrátil bývalý správca (10.04.06)
Bývame v paneláku od roku 1991. Spravovalo nás SBDIV. 12 rokov sme platili FUO.Od roku 2003 máme spoločenstvo vlastníkov. Keď sme odišli od SBDIV, podpísali nám uznanie dlhu okolo 560 000 Sk. S toho č...
0 0
ručenie v občianskom združení (08.04.06)
Nemám vôbec jasno v právnych ani účtovných veciach OBČIANSKÉHO ZDRUŽENIA a kamarátka sa na mňa obrátila s otázkou : Čím ručí zakladateľ občianského združenia v prípade zrušenia OZ ktoré je dajme tomu ...
0 0
AKO SA VLASTNICI A NEVLASTNICI VYROVNAJU? (09.04.06)
mimotemy 20.7.2003 predavajuci-1 predal dom kupujucemu za 1.000 000sk, 500 000 zaplatil pri podpise a dalsiu polovicu mal zaplatit do 60 dni od povolenia vkladu do KN. Sparava katastra zapisala vlastn...
0 0
Rozvod českých TV programov a byt. spol. (03.04.06)
Prosím Vás, ako je to z českými programami na Slovensku? Mám na mysli ČT, ČT2 a PRIMU. Sme 13 bytových spoločenstiev na sídlisku s počtom 133 bytov (na jedno spoločenstvo pripadá asi 10 bytov - prieme...
0 0
PÚ odkedy? (21.01.06)
Prosím Vás o radu: Cirkevný zbor vedie jedn. účtovníctvo. v r. 2004 podpísal s ministerstvom kultúry zmluvu o poskytnutí dotácie. V máji 2005 túto dotáciu obdržal. Odkedy má povinnosť prejsť na ...
0 0
Výkaz ziskov a stát príspevkovka (04.04.06)
Poradí mi prosím Vás niekto, kde by som mohla stiahnuť výkazy výsledovku a súvahu pre príspevkové organizácie´, v celom meste ich nemajú.
0 0
predaj nebytových a spoločných priestorov (03.04.06)
:confused: predaj nebytových a spoločných priestorov bytového spoločenstva. kontaktoval ma záujemca o kúpu nevyužitej časti kotolne - "priestor skladu paliva" . kotolňa je niekoľko rokov nevyužitá a n...
0 0
VYUCTOVANIE-MERAČE (03.04.06)
Vie mi niekto poradit, ako by som si vypocitala, aku sumu budem platit, ked mame pomerove merace a stav bol: 172-izba, 182-izba, 212-kuchyna. Bude nam to robit firma, ktora to montovala, ale zaujimalo...
0 0
Nadacia (02.04.06)
Kto mi poradi ako sa zaklada nadacia, ako postupovat, kde zacat. Dakujem. dakujem za prispevky, viem,ze zakladne info su na www.civil.gov.sk. Skor hladam niekoho, kto prakticky pracuje v nadacii a ved...
0 0
Obcianske zdruzenie a brigadnicka praca (02.04.06)
dobry den, potreboval by som velmi surne poradit. Jedna sa o obcianske zdruzenie, ktore vzniklo minuly rok. Chceli by sme tento rok zamestnat par studentov na dohodu o brigadnickej praci. Zatial sme e...
0 0
kotolne na streche (30.03.06)
Vie niekto niečo bližšie o kotolniach budovaných v panelákoch na streche? Na internete som nič nenašla a uvažujeme v SVB o oprave a zateplení strechy a neskôr vybudovaní kotolne. Lenže pri kotolni na...
0 0
Združenie a podanie daň.priznania (29.03.06)
Združenie-klub vzniklo v novembri 2005. Uskutočnil sa len vklad členov a jediný ich naklad bol nakup kolku a poštovné. Podať treba priznanie pre PO, výkaz o majetku a záväzkoch, výkaz o príjmoch a výd...
0 0
Nadácia (30.03.06)
0 odpovedí Otázka od janulinka Neziskové organizácie
Prosím o radu, nadácia bola registrovaná 8.3. na Ministerstve vnútra. Je možnosť poskytnúť príspevok uvedenej nadácii a za akých podmienok? Ďakujem
Sleduj témy Neziskové organizácie
na hlavnej stránke Porada.sk