Zavrieť

Porady

Neziskové organizácie

Neziskové organizácie

Nezisková organizácia je právnická osoba, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých užívateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.

Všeobecne prospešné služby sú najmä:

  • poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
  • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
  • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
  • ochrana ľudských práv a základných slobôd,
  • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
  • výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
  • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
  • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
  • zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.


Nezisková organizácia môže poskytovať služby len vtedy, ak spĺňa podmienky na ich poskytovanie upravené osobitnými predpismi.

Názov neziskovej organizácie musí obsahovať označenie "nezisková organizácia" alebo skratku "n.o." a musí sa odlišovať od názvu iných už registrovaných neziskových organizácií.

Neziskovú organizáciu môže založiť fyzická osoba, právnická osoba alebo štát.

Nezisková organizácia sa zakladá zakladacou listinou podpísanou všetkými zakladateľmi. Pravosť podpisov všetkých zakladateľov musí byť úradne osvedčená. Zakladaciu listinu môže uzavrieť aj splnomocnenec, ktorý má na to plnomocenstvo. Plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa sa pripojí k zakladacej listine.

Nezisková organizácia vzniká dňom, keď rozhodnutie registrového úradu o registrácii nadobudlo právoplatnosť.

Registrovým úradom je obvodný úrad v sídle kraja v Slovenskej republike, odbor všeobecnej vnútornej správy, príslušný podľa sídla neziskovej organizácie. Ústredný register neziskových organizácií vedie Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor vnútorných vecí, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29.

Písomný návrh na zápis neziskovej organizácie do registra musí podať zakladateľ alebo osoba na to ním písomne splnomocnená do 60 dní od založenia neziskovej organizácie. Pravosť podpisu navrhovateľa musí byť úradne osvedčená.

Registrový úrad dohliada, či nezisková organizácia plní účel a poskytuje všeobecne prospešné služby, na ktoré bola založená. Na tento účel vyhodnocuje obsah výročných správ a v prípade zistenia nedostatkov upozorňuje na ne orgány neziskovej organizácie, požaduje vykonávanie nápravy, ako aj splnenie povinností uložených zákonom Ak náprava sa nevykoná, môže registrový úrad podať návrh na zrušenie neziskovej organizácie.

Registrový úrad pri registrácii neziskových organizácií a výkone dohľadu riadi Ministerstvo vnútra SR.

Založenie, vznik, zrušenie, zánik, postavenie orgánov a hospodárenie neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby ( ďalej len "nezisková organizácia") upravuje Zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z.z.


Zdroj: www.minv.sk
••• viac••• menej
0 0
Daňové priznanie TJ (27.03.06)
Telovýchovná jednota žije s darov členov a organizáciíí,cca má príjmy do 300.000,-sk/t.j.dary/. Má podať daňové priznanie alebo nemusí. Prosím ozvite sa!!!!! Mám stres dať či nedať DP!:confused:
0 0
Zmluva o výkone správy (27.03.06)
Dobry den poradaci. Mam otazocku, rodicia maju v dome spravcu nie su spolocenstvo. Su to tri brany dokopy a platby chodia na jeden ucet v banke. otazka 1.: mozu mat tri brany vedeny jeden ucet v banke...
0 0
reklamácia FO (27.03.06)
Dobrý deň, prosím o radu FO nepodnikateľ chce reklamovať strešnu krytinu, ktorá je ešte v záruke. Firma, ktorá krytinu dodala sa už pol roka vyhýba reklamácii po viacnásobnej urgencii reklamácie, FO c...
0 0
Daň a znalecký posudok pri prevode vlastníctva bytu (27.03.06)
ale potrebovala by som poradiť. Kupujeme byt a počuli sme, že vraj je VŽDY potrebný znalecký posudok - vraj sa z toho platí daň - je to pravda? Takže sa neplatí zo skutočne zaplatenej sumy za byt?
0 0
Dotácie (27.03.06)
NO poskytujúca všeob. prospešné služby bola založená v r. 2005, za účelom, že dostane dotáciu z eur. sociálneho fondu na hosp. činnosť. V r. 2005 boli vyplatené mzdy na zamestnancov a org. si zobrala...
0 1
NO výkazy (04.03.06)
NO účtuje v sustave JU. Mala aj príjmy podliehajúce zdaneniu a preto dáva DPPO. k tomu prikladá výkaz o maj. a záv. a P a V pre nezisk. org. ? Teda vznikne nejaký hybrid ? DP- PO a prílohy FO ?
0 0
vzor vypovede o vykone spravy (15.06.05)
Chceli by sme vypovedat zmluvu o vykone spravy ale nevieme ake nalezitosti to ma obsahovat. Vo vhodoch uz prebehli domove schodze kde vlastnici odsuhlasili vypovedanie zmluvy a podpisali to. Ak s tym ...
0 0
pozemkové spoločenstvo - účtovanie (26.02.06)
Prosím Vás, mám malilinký problém. Dostala som možnosť účtovať pozemkové spoločenstvo súkromného lesa za rok 2005. V roku 2004 robila účtovníctvo iná účtovníčka. Mám k dispozícií aj účtovné doklady a ...
0 0
Reklamacia vyúčtovania tepla-pokazený merač (16.03.06)
Dobry, chcela by som sa spytat, ci ste sa uz stretli s pripadom reklamacie vyučtovania pre pokazeny merac. Merac bol namontovany v roku 2004, ako novy. Ide o to, ze spolocenstvo prave obdrzalo od maj...
0 0
Zástupca vlastnikov bytov (04.01.06)
Potreboval by som pomôct s mojim problemom. Pracujem ako zástupca vlastníkov pre vlastníkov bytov v dome. Na tuto funkciu som bol zvoleny riadnou schodzou vlastníkov bytov. Odsúhlasili mi aj odmenu 10...
0 0
Spoločenstvo a príkazná zmluva (26.01.06)
Sme spoločenstvo vlastníkov bytov, postavili sme si vlastnú kotolňu a neviem aký pomer uzatvoriť s kotolníkom. V niektorých príspevkoch som sa dočítal o Príkaznej zmluve. Mohol by mi niekto poradiť? E...
0 0
spoločenstvo vlastníkov a zamestnávanie (16.02.06)
Máme založené spoločenstvo vlastníkov v dome zo 40. bytmi. Jedna z nájomníčok upratuje dom, pôvodne bolo dohodnuté, že nebude platiť nájomné, že si to "odpracuje". Náš správca tvrdí že je to účtovne n...
0 0
Odmeny pre predsedu SVB, dozornu radu (17.01.06)
Chcem sa spytat ako sa zdanuje odmena v SVB, zahrnuje sa to ako prijem, treba zaplatit dan, su nejake tlaciva? platia sa z tohto prijmu aj zdravotne davky? Dakujem vopred za vsetky poznatky :)
0 0
Spoločenstvo vlastníkov príjmu (13.01.06)
Ahojte! Prosím Vás sme spoločenstvo od roku 2003. Doteraz spracovávala účtovníctvo staršia pani, no nakoľko nevládze poprosili ma či by som to nerobila ja, ale nakoľko absolútne neviem čo to obnáša p...
0 0
SPOLOCENSTVO-UCTOVNICTVO (18.01.06)
Mili poradaci, mam dost dolezitu otazocku. Som v dozornej rade a mala by som prezriet uctovnictvo, spravuje nam ho vlastnicka, ktora ale nie je uctovnicak, je vlastne zaciatocnik, vsetko bude dufam OK...
Sleduj témy Neziskové organizácie
na hlavnej stránke Porada.sk