Zavrieť

Porady

Neziskové organizácie

Neziskové organizácie

Nezisková organizácia je právnická osoba, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých užívateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.

Všeobecne prospešné služby sú najmä:

  • poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
  • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
  • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
  • ochrana ľudských práv a základných slobôd,
  • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
  • výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
  • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
  • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
  • zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.


Nezisková organizácia môže poskytovať služby len vtedy, ak spĺňa podmienky na ich poskytovanie upravené osobitnými predpismi.

Názov neziskovej organizácie musí obsahovať označenie "nezisková organizácia" alebo skratku "n.o." a musí sa odlišovať od názvu iných už registrovaných neziskových organizácií.

Neziskovú organizáciu môže založiť fyzická osoba, právnická osoba alebo štát.

Nezisková organizácia sa zakladá zakladacou listinou podpísanou všetkými zakladateľmi. Pravosť podpisov všetkých zakladateľov musí byť úradne osvedčená. Zakladaciu listinu môže uzavrieť aj splnomocnenec, ktorý má na to plnomocenstvo. Plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa sa pripojí k zakladacej listine.

Nezisková organizácia vzniká dňom, keď rozhodnutie registrového úradu o registrácii nadobudlo právoplatnosť.

Registrovým úradom je obvodný úrad v sídle kraja v Slovenskej republike, odbor všeobecnej vnútornej správy, príslušný podľa sídla neziskovej organizácie. Ústredný register neziskových organizácií vedie Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor vnútorných vecí, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29.

Písomný návrh na zápis neziskovej organizácie do registra musí podať zakladateľ alebo osoba na to ním písomne splnomocnená do 60 dní od založenia neziskovej organizácie. Pravosť podpisu navrhovateľa musí byť úradne osvedčená.

Registrový úrad dohliada, či nezisková organizácia plní účel a poskytuje všeobecne prospešné služby, na ktoré bola založená. Na tento účel vyhodnocuje obsah výročných správ a v prípade zistenia nedostatkov upozorňuje na ne orgány neziskovej organizácie, požaduje vykonávanie nápravy, ako aj splnenie povinností uložených zákonom Ak náprava sa nevykoná, môže registrový úrad podať návrh na zrušenie neziskovej organizácie.

Registrový úrad pri registrácii neziskových organizácií a výkone dohľadu riadi Ministerstvo vnútra SR.

Založenie, vznik, zrušenie, zánik, postavenie orgánov a hospodárenie neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby ( ďalej len "nezisková organizácia") upravuje Zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z.z.


Zdroj: www.minv.sk
••• viac••• menej
0 0
SVB - treba aj DIČ ? (12.02.06)
Ahoj, chcel by som sa spytať, sme mala bytovka, 8 bytov, 3 sme odkupili v roku 2004, zalozili sme si fond oprav a prispievali nan. Vsetko ostatné sa ale platilo do 1.2.2006 druzstvu, od tohodo obdobia...
0 0
Spoločenstvo vlastnikov bytov (12.02.06)
Dobry den, sme splocenstvo bytov s 28 bytovymi jednotkami, nas predseda spolocenstva sa vzdal funkcie, nechce dalej spravovat spolocenstvo. Väcsina vlastnikov chce aby som prevzala funkciu ja. A preto...
0 0
Spoločenstvo vlastníkov bytov (07.06.05)
Máme zaregistrované SVB. Je nás 32 bytov a sami si robíme správu. Máme vlastnú kotoľnu. Má Spoločenstvo uzavrieť zmluvu s jednotlivými vlastníkmi bytov o dodávke tepla a teplej vody, alebo keď sme vše...
0 0
MERACE TEPLA (13.02.06)
Ahoj poradaci, ako zistim ze mam pokazeny resp. mi zle nabieha pomerovy merac v byte? Dakujem
0 0
Montáž meracej a regulačnej techniky (27.09.05)
Vie mi niekto poradiť, kto má namontované digitálne merače na radiátoroch, koľko ich to vyšlo na 1 radiátor ? Zohnala som firmu, ktorá by nám to mala robiť, cenovú kalkuláciu nám na 1 radiátor urobili...
0 0
kontrola PO-SVB (23.08.05)
Mali sme kontrolu PO z mesta a bola som veľmi prekvapená,keď mi poslali záver, že kočikáreň,pivničné priestory-§5-nie sú vybavené automatickým uzatvaránim dverí-samozatváračom? (NRSRč.314/2001) Počuli...
0 0
Občianské združenie pri Združenej str.škole (24.03.06)
0 odpovedí Otázka od bozena Neziskové organizácie
Združena str.škola má príspevky od žiakov-ZRPŠ vo výške 200 000,-Sk,kde v JU zaučtovať tento príjem a nasledne jeho použitie napr.cestovné,poplatky,nákup stolov pod PC,podavať DP ak áno ktoré, Prosím...
0 0
občianske združenie bez účtovníctva (01.03.06)
OZ v ktorom vypomáham funguje od roku 2004. Do dnešného dňa neviedlo žiadne účtovníctvo. Všetky jeho príjmy tvoria granty, ktoré sú vždy "vybločkované" príslušnému poskytovateľovy dotácie. Zisky nemá ...
0 0
Obcianske hnutie (23.03.06)
Dobry den, mam prosim otazku. Stretli ste sa niekto s uctovnictvom obcianskeho hnutia ? Jedna sa o politicke hnutie ktore musi so zakona viest podvojne uctovnictvo a ma prideleneho auditora a teraz ...
0 0
OZ - predaj reklamnych predmetov v zahranici (23.03.06)
0 odpovedí Otázka od vegoska Neziskové organizácie
Nase OZ si zaraba predajom reklamnych predmetov a o niektore ma zaujem aj internetovy obchod v Rakusku i Cesku, co pre nas z toho vyplyva? Len im to posleme a koniec? Ci je to ako normlany obchod, mus...
0 0
Posudzovanie prijmov (22.02.06)
Prijmy pri nezikovkach sa posudzuju z pohladu ich cinnosti. Su dve. Hlavna cinnost(cinnost, kt. vykonavaju na zaklade ich stanov) a podnikatelska. Tak isto sa posudzuju aj naklady. Su naklady, kt. su ...
0 0
OZ poda dan.priznanie??? (20.03.06)
Prosim o radu.Obc.zdruz./spevacky zbor/ma prijmy oslobodene od dane - granty,dary.Okrem tohto ma 4.000 sk prijem z predaja CD. Precitala som vselico ale nie je mi jasne ci musi podat dan.priznanie. V ...
0 0
Odmena a Majetok OZ (18.03.06)
Potrebujem sa poradiť ohľadne možnej výšky odmeny pre lektora v OZ, ktoré má v stanovách vedenie kurzov. Je závislá výlučne od rozhodnutia členskej schôdze? Ako je to so zdanením odmeny? Druhá otá...
0 0
Založenie neziskovky-dokumentácia (17.03.06)
Vedel by mi niekto poskytnúť resp. poradiť,kde nájdem vzory tlačív: -zakladateľskej listiny, -štatútu -čestného prehlásenia potrebných k založeniu neziskovky? Ďakujem za každú radu,alebo pomoc.
0 0
Peniaze na zakúpenie nehnuteľnosti pre občianske združenie (18.03.06)
0 odpovedí Otázka od Flash Neziskové organizácie
Prosím o radu. Kto mi poradí ako získať financie na zakúpenie rozostavanej nehnuteľnosti a jej dokončenie pre občianske združenie. Chceme zriadiť rehabilitačné centrum pre nás, ale aj iné občianske zd...
Sleduj témy Neziskové organizácie
na hlavnej stránke Porada.sk