Zavrieť

Porady

Zoznam tém o SVB

Zoznam tém, ktoré sa týkajú SVB:

Všeobecné a organizačnéEkonomika, účtovníctvo, financieTechnickéTémy nachádzajúce sa mimo porady SVB
Naposledy upravil PeterNR : 15.01.07 at 07:14 Dôvod: Doplnené nové témy
Usporiadat
Angie13 Angie13

Angie13 je offline (nepripojený) Angie13

Zdravím Vás.Prosila by som o dobrú radu.Ako správca objektu slúžiaceho na podnikateľské aktivity iným firmám, potrebujem podchytiť všetky meradlá médií t.j.interné vodomery, elektromery a kalorimetrické počítadlá pre merač tepla, kvoli pravidelnej kontrole ciachovania. Platia na to nejaké normy?Vie ma niekto dosť rýchlo a jednoducho zorientovať v tejto problematike?Ďakujem.
0 0
Elzu Elzu

Elzu je offline (nepripojený) Elzu

Dobrý večer!
Poraďte, prosím... Keďže nie som právnička, nie som si celkom istá, či správne chápem § 10 (6), a to "...Pri rozúčtovaní úhrad za plnenie sa zohľadňuje miera využívania spoločných častí domu a spoločných zariadení domu vlastníkmi bytov alebo nebytových priestorov v dome".
V paneláku, v ktorom bývam, je za výťahom priestor 7m štvorc. s plastovým oknom. Okno bolo zaplatené z fondu opráv. Na každom poschodí sú v tomto priestore elektromery pre 2 byty a stúpačky(ÚK)pre byty, kt. sú o poschodie vyššie. Keďže si viacerí tento priestor uzatvorili dverami a uzamkli, v prípade poruchy sem nie je možný voľný prístup. Vlastníci bytov takýmto spôsobom užívajú spoločné priestory ako vlastné bez toho, aby za ne platili. Vzťahuje sa na nich § 10 zák. 182/1993? Nerozumiem totiž výrazu "rozúčtovanie úhrad za plnenie"
A ešte jedna otázka... Priestorom za výťahom prechádza teplovodné potrubie vedúce do bytov na vyšších poschodiach, a tak je tu teplota minimálne 18 stupňov. Možno podľa vás tento priestor považovať za vykurovaný? Pýtam sa preto, lebo chcem vedieť, či sa na užívateľov týchto priestorov vzťahuje § 7, ods. 8 vyhl. 630/2005, ktorý hovorí, "... ak sa spoločné priestory využívajú inak ako na účel, na kt. sa zriadili, a nevyužívajú sa v prospech všetkých konečných spotrebiteľov. V takomto prípade sa náklady na dodané teplo do spoločných priestorov rozpočítavajú podľa podlahovej plochy alebo obostavaného objemu bytu a nebytových priestorov tým konečným spotrebiteľom, ktorí spoločné priestory využívajú, k celkovej podlahovej ploche alebo k celkovému obostavanému objemu všetkých bytov a nebytových priestorov."
Vlastníci totiž ako dôvod neplatenia uvádzajú fakt, že v tomto priestore nie je vykurovacie teleso (radiátor).
0 0
Petra Nová Petra Nová

Petra Nová je offline (nepripojený) Petra Nová

Pozerám na zoznam tém o SVB a neviem nájsť žiadnu takú, v ktorej by sa diskutovali skúsenosti vlastníkov bytu, (mám na mysli vlastníkov bytov, ktorým správu vykonáva správca na základe zmluvy) ktorí boli prehlasovaní a prostredníctvom súdu žiadali , aby v ich spore rozhodol podľa § 14 ods.4 alebo 6 zákona 182/1993 Zb. Zaujíma ma, proti komu sa má podať návrh- správcovi alebo ostatným vlastníkom, ktorých je 94.
Zorientujte ma prosím, či taká téma existuje ,ak nie, tak prosím ,aby sa prispievatelia so svojimi skúsenosťami a názormi so mnou podelili.Ďakujem.
0 0
lubica_02 lubica_02

lubica_02 je offline (nepripojený) lubica_02

Na sú treba podať návrh , aby rozhodol - proti vlastníkom. Správca vykonáva len to, čo si vlastníci domu odsúhlasia. Ak sa obrátiš na súd, daj na vedomie správcovi,aby odsúhlasené na dobu pokiaľ nerozhodne súd o danej veci - nevykonával odsúhlasené .
0 0
Petra Nová Petra Nová

Petra Nová je offline (nepripojený) Petra Nová

Ďakujem! Aj ja si to myslím, aj keď ma hrôza obchádza, keď si pomyslím, že do žaloby treba napísať identifikačné údaje 94 vlastníkov, z ktorých medzičasom jeden zomrel a len Boh vie, kedy skončí dedičské konanie.
Nemáš skúsenosť, či podľa poslednej novely zákona bude vlastníkov zastupovať správca na základe §8b ods.1 ?
Ďakujem! Petra
0 0
lubica_02 lubica_02

lubica_02 je offline (nepripojený) lubica_02

Podľa mňa - správca nebude zastupovať teba ani ostatných vlastníkov, môže byť na súd prizvaný ako ten, kto koná v mene vlastníkov.Možno to tak nie je, nech ma opraví, kto má skúsenosti.
Neviem,čo myslíš konkrétne .
Naposledy upravil lubica_02 : 12.03.08 at 20:59
0 0
Petra Nová Petra Nová

Petra Nová je offline (nepripojený) Petra Nová

No mám na mysli to, že podľa §8b ods.1 zákona správca je oprávnený konať pri správe domu za vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome pred súdom. Rozhodovanie vlastníkov je zrejme činnosť,ktorá je súčasťou správy domu. Toto rozhodovanie rozdelí vlastníkov na dve skupiny- na väčšinu, ktorá hlasovaním rozhodne a tých, ktorí boli prehlasovaní. Tí prehlasovaní sa majú možnosť brániť a požiadať súd, aby vo veci rozhodol. Samozrejme, že musia vystupovať aktívne,podať žalobu a buď sa zastupujú sami alebo prostredníctvom právnika. Ale čo tí ostatní, napr. čo sa chôdze vlastníkov vôbec nezúčastnili a tí čo vytvorili hlasujúcu väčšinu. Práve oni vstupujú do sporu , hoci o to veľmi nestoja. A to je moja otázka. Či toto nové ustanovenie v zákone nezakladá nielen oprávnenie správcu ,ale aj jeho povinnosť, zastupovať žalovaných vlastníkov na súde , tak ako je to napr. pri návrhu na exekúciu,vymáhať vzniknuté nedoplatky a podobne. Je to asi komplikované, ak napr.piati vlastníci žalujú zvyšných 89 spoluvlastníkov, ktorí schválili zmluvu o výkone správy,hoci tá zmluva je horor a autorom hororu je správca. Aký máš na to názor.
0 0
lubica_02 lubica_02

lubica_02 je offline (nepripojený) lubica_02

Myslím si, že otázkou odsúhlasenia zmluvy sa súd ani nebude zaoberať,lebo ju v zmysle zákona odsúhlasila nadpolovičná väčšina vlast. bytov na schôdzi.
Súd po predložení dokladov pravdepodobne návrh riešenia súdnou cestou zamietne.
0 0
Petra Nová Petra Nová

Petra Nová je offline (nepripojený) Petra Nová

Ďakujem obom za názor. Len potom rozmýšľam, aký je zmysel toho ustanovenia,ktorým sa vlastníkovi umožňuje požiadať súd, aby rozhodol. Napr. riadne schválená zmluva o výkone správy môže byť vo viacerých jej ustanoveniach v rozpore so zák.182/1993 Zb. a inými zákonmi,hoci väčšina vlastníkov ani netuší , že tomu tak je.
Potom ja namieste otázka,či prehlasovaní vlastníci musia takúto zmluvu o výkone správy strpieť bez toho, aby mali šancu na tom niečo zmeniť. Alebo inak. Či hlasujúca väčšina vlastníkov má takú
silu, že nech schváli akúkoľvek hlúposť,musia sa jej všetci podriadiť. To by bolo deprimujúce zistenie.
Ďakujem Ľubici za ochotu podeliť sa so mnou o názor.
0 0
lubica_02 lubica_02

lubica_02 je offline (nepripojený) lubica_02

Ak nie si spokojná so znením zmluvy, predlož svoje návrhy a pripomienky na schôdzi vlastníkov. Buď dôkladne pripravená a predlož im negatíva odsúhlasených vecí v pôvodnej zmluve a
poukáž na pozitíva zmeny v zmluve.
Všetky zmluvy sa musia riadiť platným zákonom, ak sú tam body, ktoré sú v rozpore so zákonom poukáž na to a žiadaj opraavu alebo výmaz zo zmluvy a odvolaj sa na zákon.
Prvou povinnosťou a záujmom vlastníka je zúčastňovať sa na schôdzach. Vtedy je možné pousilovať sa o všetko, aby vyhovovalo väčšine vlastníkov bytov.
Chápem,že niekedy sa nedá, ale ak sa rozhoduje o takej podstatnej veci ako je zmluva, tak prítomnosť je nevyhnutná.
Zmluvu ste nemali pre odsúhlasením k nahliadnutiu a pripomienkovaniu ?
0 0
Petra Nová Petra Nová

Petra Nová je offline (nepripojený) Petra Nová

Zmluva sa schvaľovala písomným hlasovaním na základe návrhu správcu. Zmluva sa nedala pripomienkovať, len ju hlasovaním schváliť alebo nie. Potom ťažko môžeš presvedčiť taký počet ľudí napr. o tom, že na základe zmluvy,správca môže používať fond opráv podľa vlastnej úvahy a v podstate bez súhlasu vlastníkov.
Tieto spory nie sú jednoduché, lebo sa týkajú veľkého počtu ľudí. Pokiaľ som pozerala v súdnych rozhodnutiach publikovaných na JASPI k tejto téme, všetky súdne rozhodnutia vlastníkov boli zamietnuté. Ale nie preto,žeby prehlasovaný vlastník nebol oprávnený sa domáhať nápravy schválených nezmyslov, ale pre právne nástrahy, ktoré zákonodarca svojim strohým textom v zákone vlastníkom pripravil. No zrejme otázku ďalšieho postupu si musím vyriešiť sama. Ak výsledkom bude niečo zaujímavé,potom to na Porade zverejním.
0 0
Elena Navrátilová Elena Navrátilová

Elena Navrátilová je offline (nepripojený) Elena Navrátilová

Ja by som poradila nasledovné: trvaj na zvolaní schôdze. Pozvať aj správcu, zmluvu riadne pripomienkovať a upozorniť na znenie, ktoré Vámnevyhovujú, resp. sú v rozpore so zákonom, poprípade nevyhovujú Vám. A to je predsa pre každého správcu záväzné. Záujmy tých, ktorých spravujú. Ak Vám správca nevýjde v ústrety, zmeňte správcu. Určite máte na výber. Ešte ... nie som si istá či sa môže písomný hlasovaním schvaľovať zmluva o výkon správy. Pozri si to v zákone 182/1993.
0 0
lubica_02 lubica_02

lubica_02 je offline (nepripojený) lubica_02

Ja dávam zmluvu o výkone správy na pripomienkovanie všetkým vlastníkom bytov v dome a po dohodnutom čase si naplánujeme schôdzu a nej sa zmluva ak nie sú pripomienky podpisuje alebo sa odsúhlasujú pripomienky a následne po zapracovaní požiadavok vlastníkov a v zmysle zákona zmluvu na nasledujúcej schôdzi podpisujeme zmluvu. Takto je postup / myslím si / čistý voči vlastníkom a aj pre nás ako správcu.
0 0
Petra Nová Petra Nová

Petra Nová je offline (nepripojený) Petra Nová

Myslím, že tak by mali postupovať všetci správcovia. Bolo by menej problémov a podozrievaní . A isto by sa dalo rozumne dohodnúť.
0 0
jankajantis jankajantis

jankajantis je offline (nepripojený) jankajantis

ako vytlačím v ALFE pri učtovaní JU v SVB rozučtovanie zálohových platibe t.j. prijmov a vydaje /voda el.energia plyn po jednotlivých bytoch taká tlačovka tam nie je
0 0
anilah anilah

anilah je offline (nepripojený) anilah

Poraďte mi, prosím. Môžu ma vyradtiť z SVB, keď som neuhradila poplatok?
Aké su výhody byť členom SVB? ďakujem.
0 0
sito sito

sito je offline (nepripojený) sito

anilah Pozri príspevok
Poraďte mi, prosím. Môžu ma vyradtiť z SVB, keď som neuhradila poplatok?
Aké su výhody byť členom SVB? ďakujem.
Byť členom SVB má takú výhodu, že v tom spoločenstve, prípadne v niektorom jeho dome, máte byt, ktorý je váš. Z toho pre vás vyplývajú určité práva a povinnosti, ktoré si treba uplatňovať a plniť.

Aký, čo je to za poplatok pre ktorý vás chcú vyradiť a z čoho zo SVB? Je to poplatok na správu domu, služby a FOaÚ. Čo z toho neuhrádzate?
0 0
Takmerstarec Takmerstarec

Takmerstarec je offline (nepripojený) Takmerstarec

To kto rozhoduje o uzatvarani tem? Poriadne ma to teda dozralo, ze si niekto moze temu uzavriet ked si mysli, ze ten posledny nazor je taky, ze riesi problem nacrtnuty v teme. Pritom neriesi. Ide mi hlavne o temu Teplo..., ale aj o ine predtym, ktore s tymto celospolocenskym problemom kradnutia tepla v bytovych domoch suvisel. Neboja sa uzatvaraci tychto tem, ze predsa len pride raz den a kradnutiu tepla bude zamedzene zakonom? Asi ano. Lepsim zakonom ako tie doterajsie, jasnym, zrozumitelnym, podlozenym vedeckotechnickymi vypoctami.
0 0
sito sito

sito je offline (nepripojený) sito

Porada: SVB-BYTOVKY má troch moderátorov Chobot, Beata, Dav. Poprosil by som, ak má niektorý možnosť otvoriť uzamknutú tému: Teplo - všeličo, nie všetko, aby ju odomkli. Ak sa to podarí, ďakujem. Ak nie, tiež, ďakujem.
0 0
Llívia Llívia

Llívia je offline (nepripojený) Llívia

Takmerstarec Pozri príspevok
To kto rozhoduje o uzatvarani tem? Poriadne ma to teda dozralo, ze si niekto moze temu uzavriet ked si mysli, ze ten posledny nazor je taky, ze riesi problem nacrtnuty v teme. Pritom neriesi. Ide mi hlavne o temu Teplo..., ale aj o ine predtym, ktore s tymto celospolocenskym problemom kradnutia tepla v bytovych domoch suvisel. Neboja sa uzatvaraci tychto tem, ze predsa len pride raz den a kradnutiu tepla bude zamedzene zakonom? Asi ano. Lepsim zakonom ako tie doterajsie, jasnym, zrozumitelnym, podlozenym vedeckotechnickymi vypoctami.
Anonymovia - častokrát takí, ktorí nemajú k téme čo povedať. Istú chvíľu bolo vidieť, kto tému uzatvoril, ale zase to bolo zrušené, tak si uzatvárať môže kto chce a zostane pekne v anonymite.
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať